1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky voleb do Akademického senátu 1. LF UK pro období 2019-2022

Volební komise konstatuje, že výsledky voleb do Akademického senátu 1. LF UK pro období 2019-2022 jsou v souladu s volebním řádem Akademického senátu 1. LF UK.

Do Akademického senátu 1. LF UK pro volební období 2019-2022 bylo odevzdáno celkem 654 platných hlasů za akademické pracovníky což je 42,4% (z celkového počtu 1544). Za studentskou část bylo odevzdáno celkem 1747 platných hlasů, což je 36,5% (z celkového počtu 4788).

Seznam členů senátu zvolených akademickými pracovníky :

1 prof. MUDr. Pafko Pavel, DrSc., III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole
2 prof. MUDr. Krška Zdeněk, DrSc., I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN
3 prof. MUDr. Vráblík Michal, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN
4 prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
5 MUDr. Angerová Yvona, Ph.D., MBA, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
6 prof. MUDr. Betka Jan, DrSc., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
7 doc. MUDr. Honzík Tomáš, Ph.D., Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
8 prof. MUDr. Lindner Jaroslav, CSc., II. chirurgická klinika ─ kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN
9 prof. MUDr. Martan Alois, DrSc., Gynekologicko ─ porodnická klinika 1. LF UK a VFN
10 prof. MUDr. Brůha Radan CSc., IV. interní klinika 1. LF UK
11 doc. MUDr. Zlatohlávek Lukáš, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN
12 prof. MUDr. Smetana Karel, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK
13 MUDr. Bříza Jan, CSc., MBA, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
14 prof. MUDr. Žák Aleš, DrSc., IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
15  doc. MUDr. Havránek Štěpán, Ph.D., II. interní klinika ─ klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Seznam členů senátu zvolených studenty : 

1 MUDr. Raška Otakar, Ph.D., Ústav patologické-fyziologie 1. LF UK
2 doc. MUDr. Naňka Ondřej, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK
3 MUDr. MUDr. Klíma Karel, Ph.D., Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
4 Sádovská Natálie, 1. ročník, anglický program, zubní lékařství
5 MUDr. MDDr. Brizman Eitan, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
6 Pehr Martin, 5. ročník, všeobecné lékařství
7 Woellersdorfer Maximilian, 1. ročník, anglický program, zubní lékařství
8 Entenmann Christian Joachim, 4. ročník, anglický program, všeobecné lékařství
9 Vasilyeva Daria, 5. ročník, anglický program, všeobecné lékařství
10 Psarris Spyridon Alexandros, 4. ročník, anglický program, všeobecné lékařství
11 Fishman Allen, 2. ročník, anglický program, všeobecné lékařství
12 Kulišiak David, 6. ročník, všeobecné lékařství
13 Danzig Jakub, 4. ročník, všeobecné lékařství
14 PaedDr. Marcoň Josef, Ústav tělesné výchovy 1. LF UK
15  Panenka Lukáš, 5. ročník, všeobecné lékařství

Pořadí kandidátů podle počtu hlasů odevzdaných akademickými pracovníky - zde.

Pořadí kandidátů podle počtu hlasů odevzdaných studenty - zde.


Za volební komisi v Praze dne 22.11. 2019

MUDr. Ivan Šebesta, CSc. (předseda)

Doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.

MUDr. Libor Bauer

Maxim Sirotin

Barbora Němcová

 

Hodnocení: spravovat