1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
KontaktPersonální oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

Stanovení bližších podmínek poskytování pracovně lékařských služeb

S účinností od 30. 4. 2018 vstupuje v platnost Opatření děkana č.7/2018, které nahrazuje Opatření děkana č. 12/2015. Změna opatření vyplynula z právních úprav příslušných právních předpisů.

Opatření zejména:
1) zkracuje délku period u periodických prohlídek v druhé kategorii
2) upravuje periodickou prohlídku u tzv. řidičů referentů
3) uvádí povinnost absolvování mimořádné prohlídky do 5 pracovních dnů po přerušení práce od nového započetí práce
4) vysvětluje souběh mimořádné a periodické prohlídky
5) upravuje aktualizovaný formulář k této problematice
6) aktualizuje přílohu s uvedením rizikových pracovišť

 

 

Hodnocení: spravovat