1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Červenec – 2021

Zářijové jednání Akademického senátu 1. LF UK zahájilo úvodní slovo děkana s aktualitami z fakultního dění. Děkan hovořil o tématech, jimiž se intenzivně zabývalo kolegium děkana a posléze i krizový štáb fakulty. Řešil se především plán nadcházejícího semestru a možnosti adaptace na případné varianty pandemického vývoje. Na programu bylo dále schvalování podmínek přijímacího řízení pro naši anglickou paralelku. Nastavení přijímaček je jednou z nejdůležitějších věcí, které senát schvaluje. Pro budoucnost má jen málo věcí tak zásadní význam, protože fakultu tvoří především lidé a podle toho, koho do akademické obce přijmeme, bude naše alma mater vypadat v budoucnu. Bohužel informace o návrhu dostal senát k nastudování na poslední chvíli, kdy vzhledem k nutnosti dodržet termíny dané zákonem a předpisy UK nebylo již možné projednání odložit – neschválení by znamenalo výpadek celého ročníku anglické paralelky. Senát návrh schválil, ale s „nelibostí“ vzhledem ke způsobu předložení, tedy tomu, že byl postaven před hotovou věc. Oproti minulým letům se u AP zavádí i ústní kolo přijímacích zkoušek. Od letošního akademického roku bude v rámci přijímacího řízení probíhat několik strukturovaných pohovorů a hodnocení motivačního dopisu. V debatě se otevřelo mnoho aspektů od nastavení bodových hranic a váhy jednotlivých součástí přes otázku objektivity ústních pohovorů až po úvahy nad příjímacím řízením do českých studijních programů. Máme mít přijímačky jako dosud, nebo se přizpůsobit mezinárodním standardům a potřebám? Zavedeme ústní kolo i v české paralelce? Panovala všeobecná shoda, že je nutné v této debatě brzy pokračovat, bylo cítit potřebu a vůli ke změně. Máte nápady na zlepšení (nejen) příjímacího řízení? Napište nám třeba na senátní stránku na FB!

Martin Pehr, člen AS 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat