1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ejano| tisk | spravovat

Preventivní nebo výstupní lékařská prohlídka

V souladu s Opatřením děkana fakulty č. 12/2015, kterým se stanoví bližší podmínky poskytování pracovnělékařských služeb, je povinností každého zaměstnance se podrobit  preventivním lékařským prohlídkám na pracovišti poskytovatele pracovnělékařských služeb 1. LF UK. Pro účely lékařských prohlídek je zde přiložen formulář "Lékařský posudek", s jehož trojím vyhotovením se zaměstnanec na prohlídku dostaví. Vyplnění formuláře je povinen zabezpečit a podepsat vedoucí zaměstnanec pracoviště v oddílech A) a B). Bez řádného vyplnění formuláře a podpisu vedoucího pracoviště není možné prohlídku uskutečnit.

V příloze č. 2 Opatření děkana 12/2015 je uvedena kategorizace pracovišť 1. LF UK podle rizikových faktorů.  

Připomínáme, že posouzení rizik se musí týkat pouze práce vykonávané pro 1. LF UK!

V případě, že je zaměstnanec zaměstnán na 1. LF UK i VFN současně, je vhodné absolvovat preventivní lékařskou prohlídku najednou a nechat si potvrdit formuláře pro oba zaměstnavatele.

Informace: sestra - paní Jiřina Černá, l. 6561

Pracoviště pracovnělékařských služeb 1. LF UK:  MUDr Zdenka Hochová, MUDr. Klára Smolíková - Praha 2, Karlovo náměstí 32, 3. patro - tel.: 224966561.

Tento formulář je možné použít i pro výstupní lékařskou prohlídku. Ta je povinná pouze pro práce zařazené do druhé a vyšší kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví.


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 18337 poslední aktualizace: ejano, 14.09.2016
Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít