1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ejano| tisk | spravovat

Návrh na přijetí do pracovního poměru

V příloze naleznete formulář pro přijetí do pracovního poměru. Podklady pro vyplnění údajů o rizikových faktorech, jejich míře a kategorii. (Jedná se o přílohu č. 2 Opatření děkana č. 12/2015, vyhledaná a vyhodnocená rizika na jednotlivých pracovištích 
1. LF UK. Pro úplnost je přiložena i příloha k nařízení vlády č. 432/2003 Sb.).
Do položky ostatní rizika může patřit např. manipulace s tlakovými lahvemi, práce s elektrickým nářadím, práce ve výškách, fyzická námaha, řízení vozidla u řidičů rezidentů, atd. 


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 4148 poslední aktualizace: ejano, 31.08.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít