1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt

Technicko-provozní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

O nás

Pracovní náplní zaměstnanců OTP je komplexní zajištění provozu, údržby, oprav a rekonstrukcí budov ve správě 1. LF UK.

Činnost zajišťovaná oddělením zahrnuje mj. provádění, organizaci a kontrolu úklidu a údržby společných prostor, ostrahu a obsluhu vrátnic vč. systémů EZS/EPS (ohlašoven požáru), zajištění provozu kotelen, zajištění zásobování energiemi a likvidací a odvozem odpadu.

Při zajišťování rekonstrukcí, oprav a pořizování nového vybavení do budov a jiných nemovitostí ve správě fakulty pracovníci oddělení provádí komplexní investiční činnost od plánování a zajišťování akcí z prostředků fakulty nebo účelových dotací až po vyhodnocování užití finančních prostředků. Podílejí se na přípravě podkladů pro veřejné zakázky, zajišťují smluvní a investiční přípravu, dozorování a kontrolu realizace akcí a veškerou spolupráci s orgány UK a MŠMT při využívání dotačních prostředků. 

Pracovníci OTP dále připravují podklady pro nájemní smlouvy, sledují plnění podmínek a fakturaci nájmů. Pro veškerou výuku a akce pořádané v prostorách 1. LF UK zajišťují technické zázemí.

Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Ing. Petr Bečvář
petr.becvar@lf1.cuni.cz 725048478
224964352
Vedoucí oddělení
Ing. Vladimír Bischof, CSc.
vladimir.bischof@lf1.cuni.cz 224964310
602601226
vodohospodář fakulty, nebezpečný odpad
Eva Ehrenbergerová

eva.ehrenbergerova@lf1.cuni.cz   

224968572 602632359
referent zásobování a vnitřní dopravy, sklad čisticích prostředků Albertov 7
Ing. Ludmila Hýřová
ludmila.hyrova@lf1.cuni.cz 725184602
224964120
224965883
technicko-provozní pracovník – správa a údržba VZT a klimatizace
Petra Knapová
petra.knapova@lf1.cuni.cz 224964231 odborná pracovnice – smlouvy, pronájmy
Vladimír Kunca
vladimir.kunca@lf1.cuni.cz 224968590
602187794
správní technik objektů Studničkova 2,4,7
Jana Pavlová
jana.pavlova@lf1.cuni.cz 224964233 odborná pracovnice – investice, fakturace
Pavel Trojan
pavel.trojan@lf1.cuni.cz 607604175
224964235
224922728

fakultní energetik,
výtahový technik

Vlastimil Váňa
vlastimil.vana@lf1.cuni.cz 224968116
725048539
správní technik objektů Albertov 4,5,7
Ing. Zdeněk Bernard
zdenek.bernard@lf1.cuni.cz 721614233
224964311
správní technik objektů Kateřinská 32,
Na Bojišti 3, U Nemocnice 4
Michal Zděnovec
michal.zdenovec@lf1.cuni.cz 607831871
224965793
správní technik objektů U Nemocnice 3,
Salmovská 5, U Nemocnice 5, Salmovská 1,3
Karlovo nám.40 - Faustův dům
Božena Zieglerová  
bozena.zieglerova@lf1.cuni.cz 224964232 odborná pracovnice - fakturace


Další zaměstnanci v rámci OTP

Údržba VZT a klimatizace: Ladislav Janů, Gregorij Dušek, Stanislav Kouba

Dílna údržby Kateřinská: Miloslav Valena, Martin Kurz, Josef Pokorný, Pavel Bouška

Dílna údržby Albertov: Pavel Kapusta, Ladislav Dejmalík, Miroslav Havlín

Truhlárna: Milan Bronec, Pavel Hruška

Údržba areálu: Antonín Forejt, Eduard Sícha


 


Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat