1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

O nás

 

 

Náplní grantového oddělení je zejména zajištění komplexního ekonomického servisu řešitelům grantových a výzkumných projektů – tuzemských i zahraničních.

V oblasti žádostí – přihlášek grantových a výzkumných projektů grantové oddělení zabezpečuje před odesláním poskytovateli:

· sběr a kontrolu přihlášek

· přípravu k obsahu jednotlivých nákladových položek a schvalování ekonomické části

· vyjádření Etické a Odborné komise

V oblasti schválených grantových a výzkumných projektů grantové oddělení zabezpečuje:

· podání veškerých rozhodných informací všem řešitelům grantových a výzkumných projektů o přidělených projektech

· vyhotovení smluv o spoluřešení grantových a výzkumných projektů včetně převodu finančních prostředků

· ekonomický servis pro řešitele grantových a výzkumných projektů – vyřizování objednávek, fakturace, vyúčtování cestovních příkazů a dalších ekonomických činností týkajících se čerpání jednotlivých projektů

· předání požadavků související se zadáním veřejných zakázek do oddělení veřejných zakázek včetně nezbytných podkladů

· předání podkladů pro výplatu stipendií z grantových a výzkumných projektů do oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky a studijnímu oddělení

· důslednou kontrolu čerpání jednotlivých položek v rámci schválené struktury a přidělených finančních prostředků dle pravidel grantových agentur a poskytovatelů

· kontrolu ekonomické části průběžných a závěrečných zpráv

· zpracování výkazu ročního a konečného čerpání finančních prostředků jednotlivých projektů dle pokynů a požadavků grantových agentur a poskytovatelů

· zajištění průběžných a závěrečných zpráv a oponentního řízení, pokud probíhá

· evidenci smluv v elektronické databázi iFIS


Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Kristýna Matějková, DiS.

kristyna.matejkova@lf1.cuni.cz
224964264

Vedoucí oddělení,

Progres, zahraniční projekty, PRIMUS

Gabriela Grznárová Gabriela.grznarova@lf1.cuni.cz 224964258 SVV, PRIMUS, GA ČR
Lucie Marešová lucie.maresova@lf1.cuni.cz 224964591
Dana Hudáková
dana.hudakova@lf1.cuni.cz 224964321 projekty TAČR, MPO, Progres
Jitka Chocová
jitka.chocova@lf1.cuni.cz 224964412 projekty GA UK, Progres, stipendia, OPPPR
Romana Jiráková
romana.jirakova@lf1.cuni.cz
224964137 projekty AZV, SVV, Progres
Martin Just
martin.just@lf1.cuni.cz 224964160 projekty AZV, MVČR, GA UK
etická a odborná komise
Mgr. Kamila Kábeleová
kamila.kabeleova@lf1.cuni.cz 224964259 GAUK, BBMRI_CZ, Progres, MZE
Ivana Nikodymová
ivana.nikodymova@lf1.cuni.cz 224964335 projekty GA ČR, BIOCEV
Klára Rychnovská
klara.rychnovska@lf1.cuni.cz 224964357 projekty AZV, SVV, stipendia
Alena Veisová
alena.veisova@lf1.cuni.cz 224964157 projekty GA ČR, GA UK, OPPPR
Markéta Plantagie Dvořáková

mailto:marketa.dvorakova@lf1.cuni.cz

224964396 projekty GA UK, AZV, zahraniční, MŠMT
Martina Venhauerová martina.venhauerova@lf1.cuni.cz 224964591 GAUK, UNCE, Progres, TAČR


Odkazy:

 

 

 

Hodnocení: spravovat