1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Demireva

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Ing. Vladislava Kohútová
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Jana Kolářová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mhola| tisk | spravovat

Žádost o evidenci uznané doby rodičovství

V souvislosti s novelou zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách, bylo dne 24. 6.2013 přijato Opatření rektora č. 14/2013 „Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou a o žádostech o tuto evidenci“. Vzhledem k tomu, že evidence uznané doby rodičovství probíhá výhradně na základě podané žádosti (ustanovení čl. 6 odst. 3 Opatření rektora č.14/2013), je nutné, aby si osoby, kterým započala uznaná doba rodičovství před nabytím účinnosti tohoto opatření rektora, podaly žádost o evidenci uznané doby rodičovství. To se týká i osob, které již mají přerušené studium z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství. Žádost doporučujeme podat i v případě, že v souvislosti s rodičovstvím v současné době nežádáte žádné změny ve Vašem studiu. Budete-li však evidování, budete moci uplatnit uznanou dobu rodičovství kdykoliv v budoucnu.

Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení.


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 1437 poslední aktualizace: mhola, 07.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít