1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Obhajoby DSP 2021/2022

Obhajoby dizertačních prací 2021/2022:

Mgr. Jana Královičová
Termín obhajoby: 27. září 2022 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: „Aplikovaná farmakokinetika v preklinickém výzkumu."
Studijní program: Farmakologie a toxikologie
Místo obhajoby: posluchárna Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN

MUDr. Zdeněk Laštůvka
Termín obhajoby: 22. září 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Studium mechanizmů vzniku a rozvoje perinatální hypoxie"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

PharmDr. Chrysostomos Charalambous
Termín obhajoby: 21. září 2022 v 14:30 hodin
Název dizertační práce: „The role of ghrelin signalling in the neurobiological mechanisms of rewarding effects of cannabionoids and opioids"
Studijní program: Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost kliniky Adiktologie 1. LF UK a VFN

Mgr. Karolína Strnadová
Termín obhajoby: 20. září 2022 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Fenotyp melanocytů za fyziologických a patologických podmínek."
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, seminární místnost č. 4

MUDr. Miroslav Koňařík
Termín obhajoby: 15. září 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: Efekt kontinuálního krevního toku na cerebrovaskulární perfuzi a hemokoagulaci u pacientů s implantovanou levostrannou mechanickou srdeční podporou"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Hana Vítková
Termín obhajoby: 15. září 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Tyreopatie v graviditě – imunoendokrinologické a metabolické aspekty"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Martin Řeboun
Termín obhajoby: 12. září 2022 v 12:30 hodin
Název dizertační práce: „Role sekvenace nové generace v diagnostice a prognóze X-vázaných
lysosomálních střádavých onemocnění"

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Michaela May
Termín obhajoby: 5. září 2022 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: Meningiomy baze lební"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Zuzana Forejtová
Termín obhajoby: 5. září 2022 v 13:00 hodin
Název dizertační práce:Funkční poruchy hybnosti: klinický obraz, neurobiologické markery, patofyziologické mechanismy"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Lucie Nekvindová
Termín obhajoby: 30. června 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Effectiveness and safety of biological therapy in inflammatory rheumatic diseases"
Studijní program: Biomedicínská informatika
Místo obhajoby: knihovna III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Matěj Slovák
Termín obhajoby: 27. června 2022 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Funkční poruchy hybnosti: patofyziologické mechanismy, diagnostické neurofyziologické markery a nové léčebné přístupy."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Jiří Motýl
Termín obhajoby: 27. června 2022 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Cognitive Deterioration in Otherwise Clinically Stable Patients with Multiple Sclerosis."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Lucie Friedová
Termín obhajoby: 27. června 2022 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Roztroušená skleróza - neuropsychologické markery pro sledování aktivity nemoci."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Jan Naar
Termín obhajoby: 27. června 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Neuromodulace v léčbě srdečního selhání"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Ing. Lucia Mráziková
Termín obhajoby: 22. června 2022 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Effects of stable analogs of anorexigenic neuropeptides in models of metabolic syndrome"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: posluchárna Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Petra Tomášová
Termín obhajoby: 22. června 2022 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Lipidomická analýza tukové tkáně pacientů s ischemickou chorobou srdeční"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: posluchárna Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Lucie Kosinová
Termín obhajoby: 22. června 2022 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Ovlivnění kvality, funkce a výsledků transplantace pankreatických ostrůvků pomocí RNA interference"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: posluchárna Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Mária Gregová
Termín obhajoby: 15. června 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Morfologická, imunohistochemická a molekulární analýza vybraných nádorů
ženského genitálu"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Josef Marek
Termín obhajoby: 15. června 2022 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Role echokardiografie u srdeční resynchronizační léčby"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Matúš Nižnanský
Termín obhajoby: 19. května 2022 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Prognostické faktory chirurgické léčby chronické tromboembolické plicní hypertenze“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Eva Koblihová
Termín obhajoby: 19. května 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Transplantace hepatocytů u akutního selhání jater v experimentu“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Lea Njeka Wojnarová
Termín obhajoby: 1. dubna 2022 v 14:30 hodin
Název dizertační práce: „Pharmacological perspectives and clinical benefits of SIRT1 and AMPK activators and inhibitors in inflammatory and oxidative stress in the liver"
Studijní program: Farmakologie a toxikologie
Místo obhajoby: posluchárna Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN

Mgr. Ivana Kramáriková
Termín obhajoby: 1. dubna 2022 v 13:30 hodin
Název dizertační práce: „Úloha neuropeptidů při stresu a patofyziologii EAE"
Studijní program: Farmakologie a toxikologie
Místo obhajoby: posluchárna Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN

MDDr. Jitka Machoň Levorová
Termín obhajoby: 31. března 2022 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Preklinický výzkum vstřebatelnosti kovových osteosyntetických materiálů in vivo na zvířecích biomodelech“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Karel Kostlivý
Termín obhajoby: 31. března 2022 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Zlomeniny zadní hrany tibie u luxačních zlomenin hlezna“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

RNDr. Lenka Řezáčová, Ph.D.
Termín obhajoby: 31. března 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Způsoby a důsledky některých neurochirurgických zákroků v animálním modelu a v humánní klinice. Pinealektomie a intracerebroventrikulární aplikace.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Lucie Švandová
Termín obhajoby: 29. března 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Mentální vývoj dětí s nízkou porodní hmotností"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

MUDr. Oliver Kuchař
Termín obhajoby: 24. března 2022 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Antifosfolipidové protilátky a jejich avidita u vybraných skupin onemocnění"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost Děkanátu 1. LF UK

Mgr. Jakub Benýšek
Termín obhajoby: 24. března 2022 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Regulace aktivity katepsinu K pomocí reaktivních inhibičních molekul
využitelných v biomedicíně"

Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost Děkanátu 1. LF UK

MUDr. Imrich Kiss
Termín obhajoby: 18. března 2022 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Sporadické buňky v diagnostice a monitoraci gynekologických onemocnění“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Ing. Stanislav Lacko
Termín obhajoby: 17. března 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologické důsledky různých režimů srdečních podpor při kardiorespirační nedostatečnosti"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Eva Vařejková
Termín obhajoby: 17. března 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Vliv stresu na periferii a v CNS s ohledem na úlohu muskarinových receptorů"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Martin Řádek
Termín obhajoby: 17. března 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Stanovení exprese markerů aktivace krevních destiček v patofyziologii trombotických stavů"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Martin Srp
Termín obhajoby: 7. března 2022 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Respirační fyzioterapie v neurologii"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

RNDr. Mgr. et Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D.
Termín obhajoby: 7. března 2022 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: Analýza ICP za účelem stanovení predikčních patofyziologických markerů"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. František Sedlák
Termín obhajoby: 24. února 2022 v 15:15 hodin
Název dizertační práce: „Fyziologická a patofyziologická role GCPII v organismu"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: knihovna Ústavu lékařské biologie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Kateřina Kotíková
Termín obhajoby: 22. února 2022 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Prospektivní studie dlouhodobých neurologických následků akutní intoxikace metanolem"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK

Ing. Ivana Jedličková
Termín obhajoby: 3. února 2022 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: Genetické a molekulární příčiny neurodegenerativních a neuropsychiatrických onemocnění"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4

Mgr. Jana Bohatá
Termín obhajoby: 3. února 2022 v 10:45 hodin
Název dizertační práce: Molekulární patofyziologie primární hyperurikemie a dny"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4

Mgr. Alžběta Zinková
Termín obhajoby: 3. února 2022 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Funkce telomer a volné DNA u zdravých jedinců a u vybraných patologických stavů"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4

MUDr. Michal Bumbálek
Termín obhajoby: 27. ledna 2022 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Hodnocení vlastností NiTi nástrojů používaných v současné endodoncii“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Mgr. Monika Frydrychová
Termín obhajoby: 27. ledna 2022 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Osteogeneze a kostní hojení u vrozeně krátkého femuru“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Petra Kovaříková
Termín obhajoby: 20. ledna 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Význam antiangiogenní terapie u lymfomu z plášťových buněk“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

PaedDr. Lenka Pospíšilová
Termín obhajoby: 18. ledna 2022 v 10:30 hodin
Název dizertační práce: „Klinický obraz vývojové dysfázie v konceptu neurovývojových poruch"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

PhDr. Jana Müllerová
Termín obhajoby: 18. ledna 2022 v 9:15 hodin
Název dizertační práce: „Osobnostní charakteristiky a sexualita žen před a po labioplastice"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Jakub Žytek
Termín obhajoby: 5. ledna 2022 v 13:30 hodin
Název dizertační práce: „Iatromathematika v raně novověkém lékařském diskursu: české země do r. 1620“
Studijní program: Dějiny lékařství
Místo obhajoby: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, U Nemocnice 4, Praha 2

MUDr. Michaela Andělová
Termín obhajoby: 13. prosince 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití magneticko-rezonančních volumetrických technik při sledování aktivity nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Iveta Vojtěchová
Termín obhajoby: 13. prosince 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Poruchy paměti a kognitivní koordinace u potkaních modelů neuropsychiatrických onemocnění"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Aleš Vlasák
Termín obhajoby: 6. prosince 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: Použití experimentálního MR zobrazení v neurochirurgii, diagnostické markery u expanzivních procesů mozku. Diagnostické markery u pacientů s normotenzním hydrocefalem"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Ján Debre
Termín obhajoby: 24. listopadu 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Paraartikulární osifikace po endoprotéze kyčelního kloubu. Možnosti předoperační a pooperační intervence k jejich odstranění“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN 

MUDr. Jan Klouda
Termín obhajoby: 24. listopadu 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Předoperační plánování rekonstrukčních operací přednoží“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Filip Kaššák
Termín obhajoby: 23. listopadu 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Gene expression regulation by nuclear receptors in a specific metabolic context - evolutionary perspective."
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, seminární místnost č. 4

Ing. Klára Prajzlerová
Termín obhajoby: 18. listopadu 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití cirkulujících miRNA jako biomarkerů v diagnostice a terapii revmatických onemocnění"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Bohuš Bunganič
Termín obhajoby: 22. října 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Diagnostika karcinomu pankreatu"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Nina B. Dusílková
Termín obhajoby: 21. října 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Studium regulačních vlastností onkogenních mikroRNA za normálních a patologicky změněných podmínek s cílem využít znalosti k odhalení nových tumorů"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Janka Slatinská
Termín obhajoby: 21. října 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Protilátkami zprostředkovaná rejekce po transplantaci ledviny"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Jiří Vachtenheim
Termín obhajoby: 20. října 2021 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Vztah proteinu SIVA a signálních drah Hedgehog/GLI a mTOR ke vzniku a progresi nemalobuněčného karcinomu plic“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Simona Maléřová
Termín obhajoby: 20. října 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Epidemiologické a imunologické aspekty HPV etiologie nádorů hlavy a krku“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Rastislav Ballay
Termín obhajoby: 20. října 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Biologické vlastnosti povrchů aloplatických materiálů“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Silvie Baumann
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Léčba poruch příjmu potravy pomocí neuromodulačních metod"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Adéla Fendrych Mazancová
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 10:15 hodin
Název dizertační práce: „Detekční potenciál screeningových testů kognice u neurodegenerativních onemocnění"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Markéta Červenková
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 10:15 hodin
Název dizertační práce: „Kognitivní prediktory zdravého stárnutí"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Gabriela Věchetová
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 9:15 hodin
Název dizertační práce: „Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

MUDr. Andrea Efremová
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 9:15 hodin
Název dizertační práce: „Přínos magnetické rezonance mozku k vyšetřovacímu procesu u poruch autistického spektra"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Hodnocení: spravovat