1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

OBHAJOBY DSP 2022/2023

 Obhajoby disertačních prací 2022/2023:

Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Termín obhajoby: 21.09.2023 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Význam hodnocení nutričního stavu v primární prevenci syndromu geriatrické křehkosti a sarkopenie."
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: v sále prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

Mgr. et Mgr. Tereza Metelcová
Termín obhajoby: 21.09.2023 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Vliv složení mastných kyselin v lipidech séra a/nebo tukové tkáni na metabolismus lipidů a sacharidů u obézních osob různých věkových kategorií."
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Norbert Král
Termín obhajoby: 21.09.2023 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Prevence v primární péči se zaměřením na screening kolorektálního karcinomu."
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: v sále prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

MUDr. David Jilich
Termín obhajoby: 21.09.2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Očkování osob s infekcí HIV."
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: v sále prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

Mgr. Helena Kratochvílová
Termín obhajoby: 21.09.2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Molekulární mechanizmy propojení dysfunkce tukové tkáně a aterosklerotických komplikací"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Marcus-Sebastian Martens
Termín obhajoby: 21.09.2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Individual, social and cultural factors shaping the use of amphetamine-type stimulants in Europe"
Studijní program: Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví
Místo obhajoby: zasedací místnost kliniky Adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2

MUDr. Tereza Altschmiedová
Termín obhajoby: 21.09.2023 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Nové diagnostické a léčebné postupy jako prevence ASKVO u nemocných s familiární hypercholesterolémií"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: děkanát 3. LF v sále prof. Radany Königové, 2, patro, Ruská 87, Praha 10

Mgr. Tomáš Jandáč
Termín obhajoby: 21.09.2023 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Analýza problematiky duálních diagnóz v provozu Ambulance dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie 1. LF UK"
Studijní program: Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví
Místo obhajoby: zasedací místnost kliniky Adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2

MUDr. Tomáš Strnad
Termín obhajoby: 20.09.2023 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Zlomeniny lopatky spojené s akromioklavikulární a sternoklavikulární luxací"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: zasedací místnost I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Matěj L’upták
Termín obhajoby: 19.09.2023 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „In vitro effects of selected psychopharmaca on energy metabolism."
Studijní program: Farmakologie a toxikologie
Místo obhajoby: v posluchářně Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2

Mgr. Nikola Hájková
Termín obhajoby: 14.09.2023 v 12:30 hodin
Název dizertační práce: „Komplexní analýza molekulárních charakteristik lézí ženského genitálu"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: v seminární místnosti BiolS3,příemí vpravo, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Andrea Čumová
Termín obhajoby: 14.09.2023 v 10:30 hodin
Název dizertační práce: „Molecular mechanisms of sensitivity and resistance towards chemotherapeutics in most frequent solid cancers."
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: v seminární místnosti BiolS3,příemí vpravo, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Lukáš Farhád Mirchi
Termín obhajoby: 12.09.2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Genetické faktory podílející se na vzniku metabolického syndromu"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: v seminární místnosti BiolS3,příemí vpravo, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Dominika Šťastná
Termín obhajoby: 11.09.2023 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: „Roztroušená skleróza – klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci a faktory ovlivňující její průběh."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Pha 2

kpt. MUDr. Norbert Svoboda
Termín obhajoby: 11.09.2023 v 14:30 hodin
Název dizertační práce: „Stenóza karotidy."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Pha 2

Mgr. et Mgr. Martina Janíková
Termín obhajoby: 11.09.2023 v 13:30 hodin
Název dizertační práce: „Cognitive flexibility in selected animal models of pssychiatrie disorders."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Pha 2

Ing. Veronika Todorovová
Termín obhajoby: 05.09.2023 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Genetické faktory familiární hyperlipidemie a prevence kardiovaskulárních onemocnění"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: v sále prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

MUDr. Jitka Májovská
Termín obhajoby: 05.09.2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Neurologické projevy u lyzozomálně střádavých onemocnění"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: v sále prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

MDDr. Antonín Tichý, Ph.D.
Termín obhajoby: 05.09.2023 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Uvolňování bisfenolu A a jeho analogů z dentálních rekonstrukčních materiálů"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: v sále prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

MUDr. Tadeáš Mareš
Termín obhajoby: 05.09.2023 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Užití transkraniální stimulace stejnosměrným proudem v léčbě tinitu a jeho psychických komorbidit"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: v knihovně Psychiatrické kliniky, 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

MUDr. Petra Reková
Termín obhajoby: 04.09.2023 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Neurologické projevy Fabryho nemoci"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Pha 2

MUDr. Martin Jerie
Termín obhajoby: 04.09.2023 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Výskyt neurodegenerativních onemocnění u pacientů s achalázií jícnu."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Pha 2

MUDr. Pavel Dušek
Termín obhajoby: 04.09.2023 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Functional and Pathophysiological-morphological Correlates of Neurodegenerative Diseases"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Pha 2

Mgr. Klára Červená
Termín obhajoby: 28.06.2023 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Cirkulující biomarkery u kolorektálního karcinomu a jejich využití v diagnostice a stanovení prognózy"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, virologie a genetika
Místo obhajoby: v seminární místnosti BiolS3,příemí vpravo, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Pavlína Kleinová
Termín obhajoby: 26. června 2023 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Roztroušená skleróza mozkomíšní: korelace genové exprese a odpovědi na imunomodulační léčbu."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: Posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2

Mgr. Andrea Nichtová
Termín obhajoby: 20.06.2023 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Násilí u pacientů s psychotickou poruchou."
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: v knihovně Psychiatrické kliniky, 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Patrick Lukas Zawadzki
Termín obhajoby: 15.06.2023 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Analysis and contextualisation of the work and life of the pharmacologists W. Wiechowski, E. Starkenstein and G. Kuschinsky with particular focus on their contribution to modern pharmacology"
Studijní program: Dějiny lékařství
Místo obhajoby: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, U Nemocnice 4, Praha 2

Ing. Alena Karnošová
Termín obhajoby: 8. června 2023 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Lipidized analogs of prolactin-releasing peptide as potential agents for obesity therapy: search for mechanism of action"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: knihovna Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Ing. Veronika Talianová
Termín obhajoby: 1. června 2023 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Study and mechanism of new-generation heterocyclic cytostatics with an emphasis on IL-6 and IL-8"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Mgr. Kateřina Skulinová
Termín obhajoby: 1. června 2023 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Dominantní proteinové antigeny Toxocara canis"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: knihovna Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Tomáš Bárta
Termín obhajoby: 31. května 2023 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Neuronal coding and metabolic cost of information"
Studijní program: Biomedicínská informatika
Místo obhajoby: v knihovna 3. interní kliniky, 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Andrej Ozaniak
Termín obhajoby: 25. května 2023 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Nádorové mikroprostředí sarkomů měkkých tkání a jeho prediktivní význam v moderní onkologické léčbě"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: zasedací místnost I. chirurgická kliniky 1. LF UK a VFN


MUDr. Kristýna Hlinecká
Termín obhajoby: 25. května 2023 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Adenomyóza a děložní myomy: terapie a vliv na fertilitu"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: zasedací místno I. chirurgická kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Natalia Smorodinova
Termín obhajoby: 22. května 2023 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Morfologické a funkční změny kapilárního řečiště a endomysia v lidském atriálním myokardu při fibrilaci síní."
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Purkyňův ústav, 1. LF UK

MUDr. Rastislav Husťak
Termín obhajoby: 18. května 2023 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Gastroparéza: patofyziologie a možnosti endoskopické léčby"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Jan Kvasnička
Termín obhajoby: 20. dubna 2023 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Analýza echokardiografických nálezů u nemocných s primární a sekundární hypertenzí pomocí nových sofistikovaných modalit"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Aneta Krajcová
Termín obhajoby: 17. dubna 2023 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Anatomické možnosti rekonstrukce nervus suprascapularis zadním přístupem"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: zasedací místnost, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

Mgr. Ivana Matrasová
Termín obhajoby: 13. dubna 2023 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Mnohočetné formy dipeptidylpeptidázy-IV (DPP-IV) a fibroblastového aktivačního proteinu (FAP) v mozkových nádorech"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: Děkanát 1. LF UK, místnost č. 3107

Mgr. Nikola Capková
Termín obhajoby: 13.dubna 2023 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Study of bilirubin and its oxidation products"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: děkanát 1. LF UK, místnost č. 3107

Mgr. Jan Král
Termín obhajoby: 13. dubna 2023 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Identifikace dědičných faktorů ovlivňujících vznik karcinomu pankreatu a dalších solidních tumorů"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: Děkanát 1. LF UK, místnost č. 3107

Ing. Bc. Veronika Domanská
Termín obhajoby: 13. dubna 2023 ve 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Role of antioxidant defense in the synthesis of antidiabetic lipokines"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: Děkanát 1. LF UK, místnost č. 3107

MUDr. Pavel Ryšánek
Termín obhajoby: 3. dubna 2023 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: „Fyziologické a patologické faktory ovlivňující absorpci léčiv"
Studijní program: Farmakologie a toxikologie
Místo obhajoby: Farmakologický ústav 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2 - seminární místnost č. 4 (1. patro) - hybridní forma

Mgr. Tomáš Vilimovský
Termín obhajoby: 28. března 2023 ve 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Rehabilitace prostorového neglektu pomocí prizmatické adaptace."
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky, 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

MUDr. Petr Skalický
Termín obhajoby: 20. března 2023 ve 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Normotenzní hydrocefalus - Komplexní přístup k diagnostice a léčbě"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologická klinika, 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2

MUDr. Alžbeta Mühlbäck
Termín obhajoby: 20. března 2023 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Clinical applicability of cognitive testing in Huntington Disease."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologická klinika, 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2

MUDr. Lucie Kalendová
Termín obhajoby: 16. března 2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Mozková hypoxie pacientů s chronickým onemocněním ledvin a její souvislost s kognitivním deficitem"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Kateřina Radilová
Termín obhajoby: 7. února 2023 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Structural characterization of influenza A polymerase PA subunit domains in complex with novel inhibitors"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, virologie a genetika
Místo obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

 

 

Mgr. Monika Kaisrlíková
Termín obhajoby: 7. února 2023 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Early Detection of Disease Progression in Patients with Myelodysplastic Syndromes"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, virologie a genetika
Místo obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Radek Jakša
Termín obhajoby: 19. ledna 2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Myší modely lidských lymfomů pro experimentální imunoterapeutické postupy"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

 

Mgr. Hana Štufková
Termín obhajoby: 18. ledna 2023 v 17:30 hodin
Název dizertační práce: Molecular basis of deficit of F1Fo-ATP synthase and its impact on energy metabolism of a cell"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: místnost 3074, děkanát 1. LF UK

 

Mgr. Libuše Nosková
Termín obhajoby: 18. ledna 2023 v 16:30 hodin
Název dizertační práce: Biomarkery neurodegenerace v séru a mozkomíšním moku u pacientů s vybranými neurologickými onemocněními"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: místnost 3073, děkanát 1. LF UK

Mgr. Tereza Rákosníková
Termín obhajoby: 18. ledna 2023 v 16:30 hodin
Název dizertační práce: Study of etiopathology of mitochondrial disorders"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: místnost 3074, děkanát 1. LF UK

MUDr. Klára Chmelová
Termín obhajoby: 18. ledna 2023 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: Vybrané genetické faktory ovlivňující průběh virových infekcí v souvislosti s orgánovými transplantacemi"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: místnost 3073, děkanát 1. LF UK

RNDr. Jan Novák
Termín obhajoby: 18. ledna 2023 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: Imunitní odpověď paratenického hostitele na infekci Toxocara canis, možné ovlivnění průběhu experimentální autoimunitní encefalomyelitidy."
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: místnost 3074, děkanát 1. LF UK

MUDr. Ladislav Sojka
Termín obhajoby: 12. ledna 2023 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: Klinicko-patologická charakteristika kolorektálního karcinomu produkujícího mucin"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Daniel Rob
Termín obhajoby: 19. prosince 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Role echokardiografie v hodnocení funkčních a strukturálních změn myokardu"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

 

MUDr. Adam Pudlač
Termín obhajoby: 19. prosince 2022 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: Mapování ukládání železa v mozku na MR u pacientů s neurologickými chorobami se zaměřením na roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Marek Kollár
Termín obhajoby: 15. prosince 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Imunohistochemické a molekulárně - genetické markery v predikci progrese neoplázií jícnu v korelaci s patofyziologií"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Jana Krajčíová
Termín obhajoby: 15. prosince 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Časné neoplázie jícnu: etiologie, patofyziologie, patogeneze a léčba"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

 

MDDr. Jindřich Charvát
Termín obhajoby: 9. prosince 2022 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Detekce zubního kazu pomocí difuzní reflexní spektroskopie"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK

 

PharmDr. Zdeněk Chmelík
Termín obhajoby: 9. prosince 2022 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Možnosti ovlivnění markerů kardiovaskulárního rizika stravou obohacenou amarantovou moukou."
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK

MUDr. Štěpán Jeřábek
Termín obhajoby: 24. listopadu 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Vliv aterosklerózy a polymorfismu vybraných genů (endoteliální NO syntázy a hemoxygenázy-1) na vasodilataci koronárních tepen"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Vladimír Koucký
Termín obhajoby: 22. listopadu 2022 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Immunological aspects of head and neck cancer in relation to etiology"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: zasedací místnost I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Karolína Vlčková
Termín obhajoby: 25. října 2022 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Prognostic awareness in advanced cancer patients“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Ing. Anna Mengr
Termín obhajoby: 20. října 2022 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Neuroprotective effects of novel anorexigenic analogs of prolactin-releasing peptide (PrRP) in models of neurodegeneration in vitro and in vivo"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost Děkanátu 1. LF UK

MUDr. Mgr. Irena Míková
Termín obhajoby: 20. října 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Metabolická a genetická rizika vzniku a rozvoje nealkoholové tukové choroby jater u pacientů po transplantaci jater a její význam pro přežívání pacientů a štěpů"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Kamil Sedláček
Termín obhajoby: 20. října 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie nitrokomorové propagace elektrického vzruchu a její vztah k srdeční resynchronizační léčbě"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK


Hodnocení: spravovat