1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Obhajoby DSP 2018/2019

PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2018/2019

Mgr. Magdalena Uzlíková
Termín obhajoby: 27. září 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Udržování integrity chromosomů na modelu Giardia intestinalis.“
Studijní program: Parazitologie
Místo obhajoby: PřF, posluchárna katedry parazitologie, 1. suterén, Viničná 7

Mgr. Ivan Leontovyč
Termín obhajoby: 26. září 2019 v 13:00 hod
Název dizertační práce: „Diferenciace pankreatických kmenových buněk na ß - buňky produkující inzulín.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

Mgr. Petr Páral
Termín obhajoby: 26. září 2019 v 11:30 hod
Název dizertační práce: „The cell cycle and differentiation of haematopoietic stem and progenitor cells.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo konání: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Peter Mačinga
Termín obhajoby: 26. září 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Patofyziologie chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo konání: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Václav Hána
Termín obhajoby: 26. září 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Steroidní metabolom ve fyziologii a patofyziologii člověka.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo konání: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Lucie Hlavenková
Termín obhajoby: 25. září 2019 v 11:00 hod
Název dizertační práce: „Nemoci v populaci římského období z hlediska paleopatologie.“
Studijní program: Dějiny lékařství
Místo obhajoby: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků

MUDr. Dita Pichlerová
Termín obhajoby: 24. září 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Sexuální dysfunkce u obézních žen po bariatrické léčbě obezity.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: Knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Alena Lambertová
Termín obhajoby: 24. září 2019 v 11:00 hod
Název dizertační práce: „Vnímání radiační zátěže a vyšetření u pacientů podstupujících výpočetní tomografii.“
Studijní program: Psychologie
Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Mgr. Tomáš Zikmund
Termín obhajoby: 24. září 2019 v 10:30 hod
Název dizertační práce: „Epigenetické aspekty normální a nádorové krvetvorby: role chromatin remodelační ISWI ATPázy.“
Studijní program: Vývojová a buněčná biologie
Místo obhajoby: Viničná 7

Mgr. Tomáš Hložek
Termín obhajoby: 23. září 2019 v 15:00 hod
Název dizertační práce: „Dispozice a metabolismus kanabinoidů.“
Studijní program: Farmakologie a toxikologie
Místo konání: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

Mgr. Petra Valášková
Termín obhajoby: 19. září 2019 v 16:30 hod
Název dizertační práce: „Antioxidační a prozánětlivé účinky bilirubinu.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo konání: Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Ing. Jakub Šuk
Termín obhajoby: 19. září 2019 v 15:00 hod
Název dizertační práce: „Indukce hemoxygenasy a biologická úloha jejích metabolických produktů.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo konání: Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Mgr. Petra Zemánková
Termín obhajoby: 19. září 2019 ve 14:30 hod
Název dizertační práce: „Analýza kvantitativních a kvalitativních genetických znaků v patogenezi hereditárních forem solidních nádorů.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: Zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Jan Hojný
Termín obhajoby: 19. září 2019 ve 13:00 hod
Název dizertační práce: „Analýza genových produktů vznikajících v důsledku alternativního sestřihu pre-mRNA a jejich význam v onkogenezi karcinomu prsu.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: Zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Zdeněk Musil
Termín obhajoby: 19. září 2019 v 11:00 hod
Název dizertační práce: „Molekulárně biologická analýza feochromocytomu a paragangliomu.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: Zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Šárka Šantorová
Termín obhajoby: 19. září 2019 v 9:30 hod
Název dizertační práce: „Analýza volných nukleových kyselin v moči urologických pacientů.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: Zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Michal Vočka
Termín obhajoby: 17. září 2019 v 15:30 hod
Název dizertační práce: „Analýza prognostických znaků u pacientů s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo konání: Knihovna Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Mgr. Barbora Staňková
Termín obhajoby: 17. září 2019 v 14:00 hod
Název dizertační práce: „Pokročilá lipidomika u vybraných klinických stavů.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: Knihovna Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Barbora Keřková, M.A.
Termín obhajoby: 17. září 2019 v 12:00 hod
Název dizertační práce: „The emotion-paradox in schizophrenia spectrum disporder.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Antonín Šebela
Termín obhajoby: 17. září 2019 v 11:00 hod
Název dizertační práce: „Spánkové koreláty časného rizika bipolární a afektivní poruchy u dětí a adolescentů.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: Knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Veronika Dostálová
Termín obhajoby: 17. září 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Vliv cerebrálního hypoxického poškození na kognitivní funkce a psychosociální faktory.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: Knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

PhDr. Norbert Riethof
Termín obhajoby: 17. září 2019 v 9:00 hod
Název dizertační práce: „Burnout syndrome in Health Care Professionals.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: Knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Jiří Nepožitek
Termín obhajoby: 16. září 2019 ve 15:15 hod
Název disertační práce: „Porucha chování v REM spánku: Charakteristiky polysomnografických a behaviorálních projevů.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Rudolf Špunda
Termín obhajoby: 16. září 2019 v 14:00 hod
Název dizertační práce: Imunosuprese po transplantaci kryokonzervovaných tepenných alloštěpů v experimentu.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo konání: Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky

MUDr. Jan Krátký
Termín obhajoby: 12. září 2019 v 11:30 hod
Název dizertační práce: „Tyreoidální autoimunita a elasticita tyreoidálních uzlů-vztah k jejich biologické povaze.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo konání: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Jan Mrózek
Termín obhajoby: 12. září 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Vztah reperfuze plicních tepen po akutní plicní embolii k rozvoji chronické tromboembolické plicní hypertenze.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo konání: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Zuzana Balatková
Termín obhajoby: 9. září 2019 v 12:30 hod
Název dizertační práce: „Faktory ovlivňující vestibulární kompenzaci u pacientů po operaci vestibulárního schwannomu.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo konání: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK

MUDr. Aleš Kopal
Termín obhajoby: 9. září 2019 ve 14:00 hod
Název disertační práce: „Senzorické a senzitivní dysfunkce u neurodegenerativních postižení bazálních ganglií.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Michal Zábrodský
Termín obhajoby: 9. září 2019 v 14:00 hod
Název dizertační práce: „Využití speciálních optických metod v diagnostice benigních a maligních slizničních lézí horních cest dýchacích a polykacích. Indukce hemoxygenasy a biologická úloha jejích metabolických produktů.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo konání: Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky

MUDr. Irena Buksakowská
Termín obhajoby: 9. září 2019 ve 15:15 hod
Název disertační práce: „Structural patterns of cognitive deficits in MR imaging.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Antonín Šípek
Termín obhajoby: 3. září 2019 v 14:00 hod
Název dizertační práce: „Varianty chromozomu 9 u člověka - od normy k patologii (epidemiologie a význam v klinické genetické praxi).“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: Zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Ing. Anna Schlenker
Termín obhajoby: 2. září 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Bezpečnost IT v biomedicíně.“
Studijní program: Biomedicínská informatika
Místo obhajoby: Knihovna 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Ing. Jan Šilar
Termín obhajoby: 2. září 2019 v 11:15 hod
Název dizertační práce: „Modelica in physiological modelling. Models with spatially distributed parameters, Authorin educational simulators.“
Studijní program: Biomedicínská informatika
Místo obhajoby: Knihovna 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Adam Kopecký
Termín obhajoby: 27. června 2019 v 10:30 hod
Název dizertační práce: „Změny na předním segmentu PO 25G+ PPV.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Mgr. Peter Trošan
Termín obhajoby: 20. června 2019 ve 14:00 hod
Název disertační práce:The culture of limbal and mesenchymal cells on various feeders for their use in ophthalmology.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Purkyňův ústav, 1. LF UK

MUDr. Jan Válka
Termín obhajoby: 13. června 2019 ve 12:00 hod
Název dizertační práce: „Role DNA reparačních mechanismů v patogenezi myelodysplastického syndromu.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Purkyňův ústav, 1. LF UK

MUDr. Miloslav Špaček
Termín obhajoby: 13. června 2019 v 11:30 hod
Název dizertační práce: „Strukturální a hemodynamické charakteristiky aterosklerotických plátů karotických tepen a jejich chování v důsledku endovaskulární manipulace při karotickém stetingu.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Iuliia Gurieva
Termín obhajoby: 13. června 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Železo a regulace jeho metabolismu při zánětu a poruchách erytropoézy.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat