1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

O nás

 

Poslání MICEPu

Medicínské informační centrum pro evropské projekty (MICEP) je projektem MŠMT za podpory UK jako Oborová kontaktní organizace (OKO) pro oblast zdravotnictví.

Medicínské informační centrum pro evropské projekty, jako součást národní informační sítě NINET, sjednocuje oblast výzkumu ve zdravotnictví s oblastmi definovanými jako priority a aktivity rámcových programů (finanční nástroj EU pro rozvoj ERA (European Research Area)) a přitom respektuje specifické podmínky, které zdravotnictví charakterizují.

Cíle MICEPu

 

 • plnit úkoly oborové kontaktní organizace (OKO) pro oblast zdravotnictví v rámci NINET
 • bezplatný informační a poradenský servis pro rámcové programy EU pro vědeckou činnost, výzkum a technologický vývoj
 • celorepubliková působnost, vazby na partnery v zahraničí

 

Kdo může využít naše služby?

 

 • subjekty pedagogicko-výzkumné (lékařské fakulty, ústavy AVČR, odborné ústavy řízené MZČR, technické fakulty s obory biomedicínského lékařství)
 • subjekty pro preventivní a léčebnou péči (fakultní nemocnice, velká zdravotnická zařízení)
 • subjekty z podpůrné dodavatelské oblasti (farmaceutické firmy, firmy dodávající zdravotnická zařízení a přístroje)
 • Malé a střední podniky (MSP) zaměřené na zdravotnické prostředky

 

Co nabízíme pro oblast výzkumu ve zdravotnictví ?

 

 • informace o možnostech financování vědy, výzkumných a vývojových projektů ze zdrojů EU
 • zprostředkování kontaktů pro mezinárodní vědeckou, výzkumnou a vývojovou spolupráci v rámci rámcových programů EU
 • asistenci při přípravě projektů
 • informace o konferencích, stážích, výměnných pobytech
 • konzultace, semináře, informační dny

 

Příjmení, jméno

Email

Telefon

Pozice

Ing. Vladimíra Hejsková, MBA

vladimira.hejskova@lf1.cuni.cz

224964208

Ing. Tomáš Funda

fomas.funda@lf1.cuni.cz

224965852

Doc. MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D.

daniel.smutek@lf1.cuni.cz

224962958

Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.

spunda@cuni.cz

224965808

Bc. Veronika Štiplová

veronika.stiplova@lf1.cuni.cz

224962846

MICEP www stránky: https://micep.cuni.cz/

 

Hodnocení: spravovat