1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Biomedicínská informatika

Biomedicínská informatika je rychle se vyvíjející obor, jehož náplní je zejména využití počítačů a informačních technologií (IT), systémového přístupu, statistiky a epidemiologie a matematických metodologií v medicíně.

Biomedicínská informatika prochází stálým vývojem, v současnosti je zaměřena na tyto hlavní oblasti: oblast podpory klinického rozhodování, biomedicínské statistiky, robotiky, počítačového modelování, zpracování obrazu a na oblast medicínských informačních systémů. V klinické medicíně jde o tyto oblasti: klinické výpočty, analýza obrazu, problematika biosignálu, počítačové modelování, umělá inteligence (včetně expertních systémů), podpora rozhodování, problematika statistiky a biometrie, klasifikace v medicíně, počítače v řízení přístrojů, robotika a umělé orgány. V oblasti informačních systémů je řešena problematika jejich implementace v prostoru zdravotnictví, specifické otázky ochrany dat a etických problémů a tvorba nemocničních informačních systémů. V oblasti teoretické medicíny jde zejména o modelování fyziologických funkcí a problematiku bioinformatiky.

Kurzy vypsané OR Biomedicínská informatika: Biomedicínská informatika a statistika pro doktorandy

Studijní povinnosti
Absolvování dvou kursů. Povinný je nejméně jeden z kursů této oborové rady: Biomedicínská statistika a informatika, Modelování fyziologických funkcí nebo Klinická informatika a bioinformatika.

Druhý kurs může volit student z kursů jiných oborových rad v programu Biomedicína nebo také některého z dále uvedených kursů (2 kursy UTIA ČAV).

Součástí studijního plánu je rovněž jazyková zkouška z angličtiny (zkouška na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška (např. TOEFL, Cambridge Certificate).

Po splnění podmínky dvou IF publikací (předložení opublikovaných článků či potvrzení o přijetí článků) a složení státní doktorské zkoušky je student připuštěn k obhajobě.

Požadavky na tvůrčí činnost
Publikace nejméně dvou článků v časopisech s IF (jeden jako první autor). Zpracování rešeršní práce ke státní doktorské zkoušce.

Požadavky na absolvování stáží
Doporučen několikaměsíční pobyt na zahraničním pracovišti. Lze nahradit účastí na mezinárodním projektu nebo jinou formou přímé účasti na spolupráci se zahraničím.

Státní doktorská zkouška
Podmínky pro zahájení zkoušky:
Absolvování dvou výše uvedených kursů.
Publikace či odeslání 1 IF článků k tématu práce..
Jazyková zkouška

Průběh zkoušky:
Student předloží rešeršní práci k problematice dizertace a nastíní teze práce.
Obhájí v kvalifikované diskusi.
Odpoví na dvě teoretické otázky z biomedicínské informatiky.

Hodnocení: spravovat