1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vývojová a buněčná biologie

Vývojová a buněčná biologie jsou dynamicky se vyvíjející obory integrující poznatky molekulární biologie a biochemie s přesahem do histologie, funkční morfologie (v kontextu evoluce i ontogenese) do jediného celku, jehož pojítkem je buněčná úroveň poznání.

Zpravidla čtyřleté doktorské studium Vývojové a buněčné biologie prohlubuje magisterské vzdělání specializovanými kurzy; a hlavně intenzivní vědeckou výchovou školitelem. Kurzy, přednášky a konzultace jsou zajištěny odborníky z PřF a 1.LF UK a ve velké míře i experty z ústavů AV ČR (převážně ÚMG). Na těchto institucích (a dále v nemocnicích, klinických laboratořích, rezortních ústavech nebo v omezené míře soukromých firmách - vývojových pracovištích biotechnologického zaměření) jsou vedeny doktorské práce. Postup v řešení cílů svých doktorských prací studenti opakovaně prezentují na oborových výjezdních konferencích a to formou plakátových sdělení i prezentací. Své projekty aplikují v rámci grantových výzev. V rámci mobilit se seznamují s mezinárodním rozměrem vědecké spolupráce. Výstupem vědecké činnosti spojené s vypracováním doktorských prací jsou plakátová sdělení a prezentace na mezinárodních konferencích a publikace v mezinárodní impaktovaných časopisech. Klíčovou aktivitou garanta programu a členů Oborové rady je supervize studentských projektů, individuální práce se studenty a jejich stimulace k samostatné práci s primární literaturou.

 

Hodnocení: spravovat