1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Oddělení pro vědeckou činnost 1. LF UK

Úřední hodiny Oddělení pro vědeckou činnost 1. LF UK 

Pondělí  8:00 - 12:30

Úterý a Čtvrtek 12:30 - 15:30

Středa a Pátek Zavřeno

Návštěva mimo úřední hodiny je možná po předchozí telefonické dohodě s vaší studijní referentkou.

Příjmení, jméno Email Telefon Pracovní agenda
Bc. Bohdana Frantíková
bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz
224964187 Vedoucí oddělení, habilitační a jmenovací řízení, akademické ceny, honoris causa, organizace vědecké rady
Mgr. Bc. Eva Charouzdová eva.charouzdova@lf1.cuni.cz 224964286 Doktorské studijní programy - nostrifikace, zápis do studia, žádosti v rámci studia, SDZ a obhajoby
Hana Kameníková hana.kamenikova@lf1.cuni.cz 224964315 Stipendia, organizace promocí, diplomy
Bc. Marie Machová, DiS.
marie.machova@lf1.cuni.cz 224964428 Akreditace DSP, přijímací řízení, ISP, roční hodnocení, školitelé, oborové rady, studentské ceny
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@lf1.cuni.cz
224964330
Doktorské studijní programy - zápis do studia, žádosti v rámci studia, SDZ a obhajoby
Mgr. Iveta Urbanová
iveta.urbanova@lf1.cuni.cz 224964314 Akreditace oborů pro HŘ a JŘ, habilitační řízení, dodatky diplomů

Rozdělení studijních programů podle studijních referentek (děkanát 1. LF UK, č. dveří 2053):

Mgr. Eva Charouzdová
Biochemie a patobiochemie, Experimentální chirurgie, Fyziologie a patofyziologie člověka, Kardiovaskulární vědy, Mikrobiologie, Zobrazovací metody v lékařství

Karolína Soukupová
Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví, Bioetika, Biologie a patologie buňky, Biomedicínská informatika, Dějiny lékařství, Farmakologie a toxikologie, Imunologie, Lékařská biofyzika, Lékařská psychologie a psychopatologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Neurovědy, Nutriční a metabolické vědy, Parazitologie, Preventivní medicína a epidemiologie, Vývojová a buněčná biologie

Hodnocení: (hodnotilo 11 uživatelů) spravovat