1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK

Úřední hodiny Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023:

Po 8:00 - 12:30
Út 12:30 - 15:30
St 8:00 - 12:30
Čt 12:30 - 15:30

Návštěva mimo úřední hodiny je možná po předchozí telefonické dohodě s vaší studijní referentkou.

Příjmení, jméno Email Telefon Pracovní agenda
Bc. Bohdana Frantíková
bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz
224964187 Vedoucí oddělení, habilitační a jmenovací řízení, databáze pro DSP. 
Mgr. Bc. Eva Charouzdová eva.charouzdova@lf1.cuni.cz 224964286 Doktorské studijní programy
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@lf1.cuni.cz
224964330
Doktorské studijní programy
Bc. Marie Machová, DiS. marie.machova@lf1.cuni.cz 224964428
Doktorské studijní programy, přijímací řízení
Eva Baschiera, MBA
eva.baschiera@lf1.cuni.cz
224964372 Zahraniční styky: přijíždějící studenti/zaměstnanci Erasmus+, Fond mobility, POINT, CEEPUS, IFMSA
Mgr. Anna Jezberová anna.jezberova@lf1.cuni.cz 224964358 Zahraniční styky: vyjíždějící studenti/zaměstnanci Erasmus+, Absolventské stáže, Strategická partnerství, Mezinárodní kreditová mobilita
Mgr. Eva Kačinová eva.kacinova@lf1.cuni.cz 224964436
Klinické stáže v zahraničí
Mgr. Iveta Urbanová 
(dříve Lodrová)
iveta.urbanova@lf1.cuni.cz
224964358 Zahraniční styky/Erasmus+

Rozdělení studijních programů podle studijních referentek (děkanát 1. LF UK, č. dveří 2053):

Mgr. Eva Charouzdová
Biochemie a patobiochemie, Experimentální chirurgie, Fyziologie a patofyziologie člověka, Mikrobiologie, Zobrazovací metody v lékařství

Karolína Soukupová
Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví, Bioetika, Biologie a patologie buňky, Biomedicínská informatika, Dějiny lékařství, Farmakologie a toxikologie, Imunologie, Lékařská biofyzika, Lékařská psychologie a psychopatologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Neurovědy, Nutriční a metabolické vědy, Parazitologie, Preventivní medicína a epidemiologie, Vývojová a buněčná biologie

Hodnocení: (hodnotilo 11 uživatelů) spravovat