1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kalendáře akcí

 • 4.10.2019, 10:00 - 15.11.2019, 18:15

  Škola transplantační medicíny 2019

  Vzdělávací akce dle SP č. 16 ČLK.

 • 16.10.2019, 14:00 - 15:30

  Společný seminář Psychiatrické a Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

  Celoživotní vzdělávání lékařů

  16.10.2019, 15:00 - 18:00

  Co víme dnes o stárnutí sluchu? Porucha sluchu v MRI obraze.

  Akreditace ČLK.

  16.10.2019, 17:00 - 20:00

  Art of Start

  Akreditace ČLK.

 • 18.10.2019, 10:00 - 00:00

  Understanding gene regulation through rational design

  We would like to invite you to the seminar Martin Mikl, PhD., Weizmann Institute, Israel, “Understanding gene regulation through rational design” The seminar will be held on Friday 18th October 2019 at 10:00 in the Milan Hašek Auditorium (IMG ASCR, Vídeňská 1083, Prague 4)

  více
 • 19.10.2019, 10:00 - 13:00

  Syndromy zahrnující poruchy sluchu a řeči

  Akreditace ČLK

 • 21.10.2019, 09:00 - 16:00

  SOUBOR PŘEDNÁŠEK KLINICKÉ A LABORATORNÍ PROJEVY POTRAVINOVÉ NESNÁŠENLIVOSTI

  POZVÁNKA NA SOUBOR PŘEDNÁŠEK KLINICKÉ A LABORATORNÍ PROJEVY POTRAVINOVÉ NESNÁŠENLIVOSTI v rámci projektu STRATEGIE AV21 „Potraviny pro budoucnost“ 21. 10. 2019, Akademie věd České republiky, Národní 3, č. sálu: 206 PROGRAM 9:00 – 9:20 ÚVODNÍ SLOVO, TÉMATICKÉ VYMEZENÍ SEMINÁŘE (Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.) 9:30 – 10:10 ALERGIE NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA (Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc., Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol) 10:20 – 11:00 POTRAVINY BEZ LEPKU – OZNAČOVÁNÍ A LEGISLATIVA (Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Potravinářská komora České republiky®) 11:10 – 11:50 PSYCHOSOMATICKÉ ASPEKTY POTRAVINOVÉ NESNÁŠENLIVOSTI (MUDr. Veronika Procházková, NL - CLINIC Gepamed, s.r.o.) 12:00 – 12:40 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ 12:40 – 13:20 NOVINKY VE VÝVOJI A VÝROBĚ BEZLEPKOVÝCH POTRAVIN (Ing. Martina Králová, Ing. Slávka Formánková, Perník, s.r.o.) 13:30 – 14:10 ALERGENY V BEZLEPKOVÝCH POTRAVINÁCH (MUDr. Stanislava Štěpánová Honzová, NL - CLINIC Gepamed, s.r.o.) 14:20 – 15:00 DIAGNOSTIKA CELIAKIE A JEJÍ ÚSKALÍ (MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., 3. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) 15:10 – 15:50 PROTILÁTKOVÁ ODPOVĚĎ – PRŮKAZ A VÝZNAM V IMUNITNÍ REAKCI (Dr. Daniel Sánchez, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.) Vzhledem k omezenému počtu míst v sále doporučujeme registraci na adrese paní Veroniky Patrovské: patrov@biomed.cas.cz TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ, Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. RNDr. Ing. Daniel Sánchez, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

  21.10.2019, 10:00 - 11:30

  Biology and disease of the axon-glia unit

  We would like to invite you to the seminar: Roman Chrast, PhD., Karolinska Institute, Sweden, “Biology and disease of the axon-glia unit” The seminar will be held on Monday 21st October 2019 at 10:00 in the Milan Hašek Auditorium (IMG ASCR, Vídeňská 1083, Prague 4)

  21.10.2019, 15:30 - 17:00

  Interplay between DNA damage and cytokine signalling as a feed forward mechanism of cellular senescence

  We would like to invite you to the seminar: Zdeněk Hodný, M.D., PhD., Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences, Prague, “Interplay between DNA damage and cytokine signalling as a feed forward mechanism of cellular senescence” The seminar will be held on Monday 21st October 2019 at 15:30 in the Milan Hašek Auditorium (IMG ASCR, Vídeňská 1083, Prague 4).

  více
  21.10.2019, 16:30 - 20:00

  Léčba diabetika v praxi

  v Olomouci

 • 22.10.2019, 18:00 - 20:00

  Malé doškolovací dny

  Plzeň

 • 23.10.2019, 14:00 - 15:30

  Kazuistický seminář

  Celoživotní vzdělávání lékařů

  23.10.2019, 17:00 - 20:00

  Art of Start

  Akreditace ČLK.

 • 30.10.2019, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství

  Seminář Kliniky pracovního lékařství se koná v posluchárně kliniky v přízemí.

  více
  30.10.2019, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

  Akreditace ČLK.

  30.10.2019, 14:00 - 15:30

  Sexuologický seminář

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 31.10.2019, 09:00 - 1.11.2019, 16:00

  Antibiotická rezistence bakterií 2019

  Kurz pro lékaře/nelékaře mikrobiology, praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost.

 • 4.11.2019, 09:00 - 25.11.2019, 09:00

  Přednáškové večery s diskuzí

  Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci listopadu a prosinci 2019 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

  4.11.2019, 16:30 - 20:00

  Léčba diabetika v praxi

  v Brně

 • 7.11.2019, 16:00 - 18:00

  Dystrofie sítnice dětského věku

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 13.11.2019, 14:00 - 15:30

  Rehabilitaci v psychiatrii

  Celoživotní vzdělávání lékařů

  13.11.2019, 15:00 - 18:00

  Genetika sluchových vad - nové poznatky. Tinnitus a presbyakuze v audiometrickém obraze.

  Akreditace ČLK.

  13.11.2019, 15:00 - 16:30

  První pomoc - instruktáž a nácvik první pomoci

  Akreditace ČLK.

  13.11.2019, 17:00 - 20:00

  Art of Start

  Akreditace ČLK.

 • 14.11.2019, 08:45 - 16.11.2019, 12:00

  Fyzioterapie Parkinsonovy nemoci

  registrace UNIFY.

  14.11.2019, 18:00 - 20:00

  Malé doškolovací dny

  Brno

 • 16.11.2019, 08:30 - 14:30

  Seminář chirurgie nohy na téma: deformity prstů nohou a pes cavovarus

  Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK.

 • 20.11.2019, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství

  Seminář Kliniky pracovního lékařství se koná v posluchárně kliniky v přízemí.

  více
  20.11.2019, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

  Akreditace ČLK.

  20.11.2019, 14:00 - 15:30

  Kazuistický seminář

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 25.11.2019, 09:00 - 27.11.2019, 15:00

  Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

  Konference Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie se bude konat v Olomouci ve dnech 25.-27. 11. 2019

  více
  25.11.2019, 09:00 - 27.11.2019, 15:00

  Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

  Konference Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie se bude konat v Olomouci ve dnech 25.-27. 11. 2019

  více
 • 27.11.2019, 14:00 - 15:30

  Poruchy osobnosti

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 5.12.2019, 16:00 - 18:00

  Klinické hodnocení léčiv k terapii nemocí makuly

  Celoživotní vzdělávání lékařů

  5.12.2019, 18:00 - 20:00

  Malé doškolovací dny

  Praha

 • 11.12.2019, 14:00 - 15:30

  Stimulační metody

  Celoživotní vzdělávání lékařů

  11.12.2019, 15:00 - 18:00

  Řešení poruch sluchu u dětí pomocí aktivních implantátů. Nastavování aktivních sluchových implantátů.

  Akreditace ČLK.

  11.12.2019, 15:00 - 18:00

  Řešení poruch sluchu u dětí pomocí aktivních implantátů. nastavování aktivních sluchových implantátů.

  Akreditace ČLK.

 • 13.12.2019, 09:00 - 18:00

  Kurz neinvazivní hemodynamiky

  Akreditace ČLK.

 • 18.12.2019, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství

  Seminář Kliniky pracovního lékařství se koná v posluchárně kliniky v přízemí.

  více
  18.12.2019, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

  Akreditace ČLK.

  18.12.2019, 14:00 - 15:30

  Varia

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 2.1.2020, 16:00 - 18:00

  Neuropatie rohovky a další oční komplikace diabetu

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 8.1.2020, 14:00 - 15:30

  Afektivní poruchy

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 22.1.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

  Akreditace ČLK.

  22.1.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství

  Seminář Kliniky pracovního lékařství se koná v posluchárně kliniky v přízemí.

  více
  22.1.2020, 14:00 - 15:30

  Poruchy příjmu potravy

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 29.1.2020, 14:00 - 15:30

  Schizofrenie a poruchy s bludy

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 6.2.2020, 16:00 - 18:00

  Refrakční vady u dětí - pokračování se zaměřením na praxi

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 26.2.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství

  Seminář Kliniky pracovního lékařství se koná v posluchárně kliniky v přízemí.

  více
  26.2.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

  Akreditace ČLK.

 • 5.3.2020, 16:00 - 18:00

  Novinky v diagnostice a léčbě uveitid

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 25.3.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

  Akreditace ČLK.

  25.3.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství

  Seminář Kliniky pracovního lékařství se koná v posluchárně kliniky v přízemí.

  více
 • 2.4.2020, 16:00 - 18:00

  Přehled operací rohovky prováděných na Oční klinice 1. LF UK a VFN v Praze, jejich indikace a pooperační péče

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 29.4.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství

  Seminář Kliniky pracovního lékařství se koná v posluchárně kliniky v přízemí.

  více
  29.4.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

  Akreditace ČLK.

 • 7.5.2020, 16:00 - 18:00

  Nádory víček - možnosti terapie

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 27.5.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

  Akreditace ČLK.

  27.5.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství

  Seminář Kliniky pracovního lékařství se koná v posluchárně kliniky v přízemí.

  více
 • 4.6.2020, 16:00 - 18:00

  Angulární glaukom - diagnostika a léčba

  Celoživotní vzdělávání lékařů

 • 24.6.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství

  Seminář Kliniky pracovního lékařství se koná v posluchárně kliniky v přízemí.

  více
  24.6.2020, 13:00 - 14:30

  Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

  Akreditace ČLK.