1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Spolky

72035

SPOLEK MEDIKŮ ČESKÝCH (SMČ) 

"Jsme kolektiv studentů napříč všemi ročníky, ve volném čase se snažíme zpříjemnit studentům život na fakultě a odlehčit jim od neustálého vysedávání nad knihami. Organizujeme přednášky, diskusní večery, akce pro zpříjemnění pobytu pacientů v nemocnici, a taktéž večírky. Stát se spolkovníkem znamená stát se součástí skvělého kolektivu, ve kterém můžete vždy najít oporu. Je to taktéž skvělá možnost seznámit se se studenty z vyššího ročníku a trávit volný čas s kámoši z fakulty. Přidej se k nám a nebudeš litovat!"

SMČ je studentský spolek, který sdružuje všechny studenty 1. LF UK. Nabízí jim společenské prostory, kde mohou trávit čas, a studentské akce, kterých se mohou účastnit nebo je později spoluorganizovat. 

Pro vstup do SMČ musíte zaplatit jednorázový poplatek 100 korun. Členství pak trvá po celou dobu studia. Čím dříve se tedy přihlásíte, tím lépe. Není to ale povinné. 

Klubovna SMČ se nachází v prvním patře Faustova domu (Karlovo náměstí 40), nalevo od schodiště. Na místě najdete kromě gaučů, křesel a několika počítačů třeba i fotbálek, wifi a tichou studovnu. K dispozici je také většina z povinné literatury pro mediky všech ročníků a anglická medicínská literatura. 

Mezi nejznámější akce organizované SMČ patří Hvězdná pařba, Mikulášská nadílka, Kapka krve nebo Piknik mediků.

Více informací najdete ZDE

IFMSA CZ

IFMSA je nezávislá studentská organizace, která sdružuje studenty medicíny z více než 100 zemí světa. U nás je reprezentována českou pobočkou IFMSA CZ. 

Zajišťuje hlavně vědecké a klinické stáže v nemocnicích celého světa, dále pak vzdělávací projekty v rámci lidských práv, veřejného i reprodukčního zdraví pro veřejnost i pro studenty medicíny. 

Vědeckých stáží se můžete účastnit po dokončení 2. ročníku, klinických po dokončení 3. ročníku – a to na základě jazykového testu z angličtiny a bodů, které můžete získat za účast na projektech nebo za činnost rezidenta (měsíc se staráte o studenta, který k nám přijede na stáž).

Mezi hlavní projekty patří Světový den zdraví, Světový den diabetu, Nemocnice pro medvídky, Pro život, Sexuální výchova, Chirurgické šití, MediCafé a mnoho dalších.

Více informací najdete ZDE

SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČR (SSSČR) 


71425"Hlavním smyslem sdružení je snaha zajistit studentům možnost zahraničních stáží. Dnes jsme členy International Association of Dental Students (IADS), přes které organizujeme výměnné pobyty našich a zahraničních studentů. Díky tomu může každý náš člen odjet na zahraniční stáž. Pro naše členy organizujeme vzdělávací akce, kde dbáme na to, aby si mohli prakticky vyzkoušet nové materiály či postupy.
Také se snažíme předávat své zkušenosti a znalosti široké veřejnosti, a proto organizujeme preventivní programy, jako je Ve zdravé ČR zdravý zub. Sdružení každý semestr vydává studentský časopis StuDent, který obsahuje odborné články, aktuality, pozvánky na odborné akce a příspěvky o zahraničních stážích."

Barbora Němcová, absolventka Zubního lékařství

SSSČR je nezisková organizace sdružující všechny studenty oborů Zubní lékařství a Stomatologie z celé ČR. Cílem je zajistit jim možnost zahraničních stáží, pomoci jim v profesním růstu a nabídnout jim zpestření odborného i studentského života. 

Je členem International Association of Dental Students (IADS), přes kterou organizuje výměnné pobyty našich i zahraničních studentů. Umožňuje jim také podí- let se na výzkumu díky mezinárodním vědeckým stážím. Pro své členy organizuje vzdělávací akce s možností vyzkoušet si nové materiály či postupy. 

Podílí se na preventivních programech, jako jsou Dental Alarm nebo Ve zdravé ČR zdravý zub. Organizuje také mnoho společenských akcí, např. Zubařské mecheche nebo Stomatologický ples.

Více informací najdete ZDE

MEDSOC 

Studentský spolek sdružující zahraniční studenty 1. LF UK, který sídlí v prostorách Faustova domu. Studentům anglického studijního programu pomáhá nejen s orientací na fakultě či s výběrem vhodné literatury, ale také s tím, aby si co nejvíce užili svůj volný čas. 

Organizuje mnoho společenských, vzdělávacích i sportovních akcích, jako jsou semináře o práci v zahraničí, Jarní ples, fotbalová liga a mnoho dalších. Pro nově pří- chozí pak Freshers’ week.

Více informací najdete ZDE

ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ ADIKTOLOGIE (ČASA)

71424" Během roku pořádáme besedy se zajímavými lidmi z oboru, promítáme filmy s drogovou tématikou nebo se účastníme školní i různých dalších vzdělávacích událostí. Členství ve spolku je skvělou příležitostí. Můžete se s námi podívat na různé akce, vypomáhat na konferencích, ale také získáte informace o pracovních příležitostech a novinkách v oboru. Zároveň to není nic, čeho je potřeba se obávat. Adiktologie je malý obor, naše setkání jsou tedy často neformální a ve spolku není problém rychle zapadnout. Věřím, že si každý snadno najde to, co ho baví, nebo do čeho by se rád zapojil."

Kristýna Fišerová, absolventka adiktologie

ČASA sdružuje studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia oboru adiktologie. 

Mezi její hlavní cíle patří podpora studentů, propagace oboru, spolupráce s profesionálními pracovníky v adiktologických službách i se zahraničními univerzitami. 

ČASA pořádá vzdělávací akce, na kterých se mimo jiné snaží zvýšit povědomí o zásadách adiktologie, snížit mylné představy o tomto oboru a integrovat adiktologické koncepty do společnosti. Ve Fausťáku např. můžete navštívit její pravidelné Filmové nášlehy.

Více informací najdete ZDE

STUDENTSKÁ ASOCIACE NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ (SANT)

74939''Chci dělat lépe to, co mě baví''

Studentská asociace nutričních terapeutů (SANT) je nezisková studentská organizace a vznikla proto, aby sjednotila studenty z Brna, Prahy a dalších měst. Chceme společně zlepšit povědomí široké veřejnosti o naší práci a pomocí různých vzdělávacích akcí a přednášek je naučit nad výživou přemýšlet. Dále chceme vzdělávat i studenty, pořádat besedy a setkání s odborníky ve stylu MediCafé a spolupracovat na obohacení našeho oboru i s 3. lékařskou fakultou. V plánu je i pomoc s vyjetím do zahraničí. Při účasti na různých akcích poznáte mnoho studentů i z dalších oborů, a o to přesně jde, propojit se a spolupracovat s ostatními. Navíc získáte hodně nových přátel. 

Budeme rádi, když se zapojíte do spolku a pomůžete zlepšit tento rozvíjející se obor nejen pro nás studenty, ale i pro ostatní.

ERGOTERAPEUTI VŠEM

ERGOterapeuti všem je nezisková organizace, která sdružuje studenty ergoterapie a ergoterapeuty, kteří se aktivně zapojují do propagace tohoto rehabilitačního oboru – nejen u laické veřejnosti, ale i u té odborné. 

Pro laickou veřejnost pořádá tematické akce s prvky hiporehabilitace a zdravotní tělesné výchovy, zaměřené na zdravé i handicapované děti. 

Po členy zdravotnického multidisciplinárního týmu a studenty lékařské, pedagogické a sociální fakulty pořádá ERGOcafé – pravidelné odborné přednášky s cílem zlepšení mezioborové spolupráce.

Více informací najdete ZDE

ASOCIACE STUDENTŮ FYZIOTERAPIE (ASF) 

ASF je dobrovolné, nezávislé sdružení studentů fyzioterapie v ČR. 

Mezi její hlavní cíle patří snaha o navázání vztahů se vzdělávacími, zdravotnickými i jinými institucemi u nás i v zahraničí, především za účelem zvýšení kvality studia a propagace oboru. 

ASF pořádá různé vzdělávací, kulturní a dobročinné akce, např. FyzioCafé, FyzioMeeting nebo letní a zimní FyzioKemp.

Více informací najdete ZDE

 

Hodnocení: spravovat