1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
josmart| tisk | spravovat

Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě

Pravidla pro organizaci studia - znění platné od 23. 6. 2017 a účinné prvním dnem ak. roku 2017/2018 


Pravidla pro organizaci studia  - znění platné od 3.6.2016 a účinné prvním dnem ak. roku 2016/2017 s výjimkou čl. 4, čl. 8.1, čl. 9b a čl. 11, které jsou účinné od 8.6.2016

1) Podle tohoto předpisu se postupuje při rozhodování o právech a povinnostech studenta souvisejících se studiem v úseku studia v období od ak. roku 2016/2017, při rozhodování o povolení individuálního studijního plánu podle čl. 4 odst. 3 písm. d) Pravidel pro organizaci studia od ak. roku 2016/2017. Čl. 11 tohoto předpisu se použije na rozhodování o právech a povinnostech studentů souvisejících s absolvováním s vyznamenáním pouze na předměty, které si student zapsal po 7.6. 2016; v případě předmětů zapsaný do 7.6.2016 se postupuje podle přepisu v předchozím znění.

2) Při uznání splnění kontroly studia předmětu, se podle tohoto předpisu postupuje v případě studentů, kteří zahájili studium nejdříve v akademickém roce 2016/2017. U studentů, kteří se zahájili studium nejpozději v ak. roce 2015/2016 se postupuje podle přepisu v předchozím znění účinném do 7.6.2016.

 


Pravidla pro organizaci studia. - znění účinné do konce ak. roku 2015/2016 s výjimkami uvedenými výše (u POS ve znění platném od 3.6.2016), které jsou účinné do 7.6.2016

 


Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení . počet zobrazení: 8123 poslední aktualizace: esvob, 28.07.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít