1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nová výzva MŠMT v programu INTER-EXCELLENCE II, Podprogramu INTER-ACTION LUAUS25 (Bilaterální projekty ČR-USA)

 

Záměrem LUAUS25 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí.

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–4 roky.

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-13

Fakultní termín pro podání v aplikaci ISIX

1. července 2024

Termín pro konzultace nákladů projektu

25. června 2024

Povinné přílohy

Čestné prohlášení uchazeče – zajistí Grantové oddělení

Letter of Intent podepsaný statutárním orgánem zahraničního partnera

CV řešitele, popř. klíčových členů týmu

Zahájení řešení

od 1. 3. 2025

Celková podpora

Celková alokace 300 mil. Kč. Max. výše účelové podpory na jeden projekt není stanovena, očekává se přijetí cca 35 projektů

Při přípravě přihlášky je nutné postupovat v souladu s Opatřením děkana č. 11/2021 – Podávání žádosti o projekty na adrese https://www.lf1.cuni.cz/1-11-2021-kterym-se-stanovi-postup-pro-podavani-projektovych-zadosti, tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky, ekonoma a děkana.

Upozorňujeme na nové opatření děkana č. 2/2024, dle kterého bude při pozdním podání přihlášky uplatňována sankce krácení odměn pro celé pracoviště ve výši 20 %. https://www.lf1.cuni.cz/file/103209/opd-2-2024-zasady-a-kriteria-pro-odmeny-2024.pdf

NÁKLADY PROJEKTU prosím konzultujte:

s paní Markétou Plantagie Dvořákovou, e-mail: marketa.dvorakova@lf1.cuni.cz, tel. č.: 224 964 396, personální náklady s paní Mgr. Dagmar Němcovou, e-mail dagmar.nemcova@lf1.cuni.cz , tel. č. 224 964 306.

Způsob odevzdání: v aplikaci ISIX, volbou UZAVŘÍT PROJEKT PŘED PODÁNÍM v termínu stanoveným fakultou. Grantové oddělení 1. LF UK následně zajistí podpis statutárního orgánu a odeslání prostřednictvím datové schránky poskytovateli.

                                                                                                         prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                         proděkanka pro grantovou problematiku

 

Hodnocení: spravovat