1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pravidla testování na 1. LF UK

Nové opatření děkana (https://www.lf1.cuni.cz/document/94959/opd-1-22.pdf) reagující na Opatření rektora č. 2/2022 - Univerzita Karlova (cuni.cz) vybízí zaměstnance 1. LF UK k testování rychlým antigenním testem určeným k sebetestování na přítomnost viru SARS-CoV-2. Přičemž zaměstnancem je každá osoba vykonávající závislou práci pro fakultu v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Jak často se testovat?
Zaměstnanci jsou povinni od 17. 1. 2021 podstupovat test s frekvencí 2 x za týden. Následující test se provede nejdříve 3. den po předchozím testu. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, test se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Potvrzení o vykonaném testu
Provedení testu zaměstnanec potvrdí na stránce https://testovani.cuni.cz. Zaměstnanci bude vygenerováno potvrzení, které slouží k prokázání testování u zaměstnavatele.

Netestuje se pouze ten, kdo:
· podstoupil v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

· podstoupil v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo

· podstupuje preventivní testování podle opatření MZ ČR u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Co dělat v případě pozitivního výsledku?

· neprodleně informovat svého nadřízeného a současně referenta BOZP na eva.zakova@lf1.cuni.cz

· neprodleně opustit pracoviště a nevstupovat do dalších prostor zaměstnavatele.

Odmítnutí testování
U zaměstnance, který odmítne podstoupit test podle tohoto opatření, se postupuje v souladu s opatřením MZ ČR. Zaměstnavatel je povinen ohlásit odmítnutí podstoupit test a údaje o zaměstnanci příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Úkoly pro vedoucí
· organizovat práci na jimi řízených pracovištích tak, aby v závislosti na charakteru pracoviště byla minimalizována potřeba testů (využitím práce z domova, organizace probíhající výuky distančně),

· neprodleně oznámit referentu BOZP na adresu: eva.zakova@lf1.cuni.cz skutečnost, že se zaměstnanec odmítl podrobit testu;

· hlásí každý týden ve čtvrtek skutečný počet potřebných testů k zajištění povinností dle tohoto opatření v následujícím týdnu na dana.mestekova@lf1.cuni.cz.

Testují se i studenti?
Studenti fakulty se podle opatření MZ ČR a tohoto opatření na fakultě netestují; v rámci klinické a praktické výuky se považují za zaměstnance příslušného zdravotnického nebo jiného zařízení (dále jen „zařízení“) a podléhají pravidlům stanoveným těmito zařízeními.

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat