1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nadační fond Scientia – nejlepší vědecké práce studentů 2022

 

Nadační fond Scientia

vyhlašuje cenu za nejlepší vědecké práce studentů

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

publikovaných v roce 2022

Uvedená cena je vypsána ve dvou kategoriích

  • studenti bakalářských nebo magisterských studijních programů
  • studenti presenční formy doktorských studijních programů

v českém a anglickém jazyce.

99461

V každé kategorii mohou být uděleny tři ceny.

Žádost o udělení ceny obsahuje (viz příloha):

  • Jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště uchazeče
  • Stručný životopis
  • Seznam publikovaných prací (rok vydání 2022), přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné činnosti uskutečněné v kalendářním roce 2022

(přiložte kopie publikovaných článků včetně IF/Q1-4 kvartil oboru)

  • Přiložte přehled Vašich citací dle Web of Science

Ceny v jednotlivých sekcích jsou stanoveny ve výši

15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč.

Návrh žádosti o cenu se zasílá nejpozději do 15. března 2023 na adresu:

Nadační fond Scientia

Kateřinská 32

121 08 Praha 2

Způsob hodnocení prací:

  • Správní rada nadačního fondu jmenuje pětičlennou odbornou komisi, složenou z významných odborníků. Žádný z nich nemůže být spoluautorem hodnocených prací.
  • Odborná komise předloží návrh na ocenění správní radě.
  • O udělení cen rozhoduje správní rada.

Podrobnosti o předání ceny budou zveřejněny nejpozději do 15. května 2023.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

V Praze dne 3. ledna 2023 předseda správní rady nadačního fondu

Přihláška ZDE

Hodnocení: spravovat