1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Laureátem výzkumné podpory Donatio je také profesor Vítek z 1. LF UK

Univerzita Karlova u příležitosti oslav Dne vzdělanosti, na který 7. dubna připadá i výročí 673 let od jejího založení, zveřejnila letošní laureáty prestižní výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae. S oceněním, jež je udělováno od roku 2017, se pojí podpora výzkumu ve výši jednoho milionu korun.

Cílem výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy. V letošním - již pátém - ročníku podporu obdrželi jedna laureátka a čtyři laureráti, jimž bude ocenění slavnostně předáno, jakmile to umožní situace. Jedním z oceněných je také prof. MUDr. Libor Vítek, Ph. D., MBA, z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK.

Profesor Libor Vítek je světově uznávaným a oceňovaným odborníkem v oblasti experimentálního a klinického výzkumu katabolické dráhy hemu, zejména pak žlučového pigmentu bilirubinu. Mezi jeho stěžejní práce patří publikace v časopise Atherosclerosis o protektivním významu benigní hyperbilirubinémie na rozvoj ischemické choroby srdeční, která má 300 citací. Loni na základě své dlouholeté práce publikoval v prestižním vědeckém časopise New England Journal of Medicine (s impakt faktorem 74,69) článek o terapeutických vizích využití bilirubinu v léčbě zánětlivých onemocní. Jeho vědecký přínos dokládá též Hirschův index 34 a celkem více než 4300 citací jeho odborných prací, čímž se v posledních letech pravidelně stává nejlépe publikujícím vědcem 1. LF UK. Kromě klinického výzkumu úzce spolupracuje s odborníky v dalších biomedicínských oborech, a to jak v Česku, tak i v zahraničí.

Dalšími laureáty Donatio jsou doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., (Fakulta humanitních studií UK), prof. Miroslav Petříček, Dr., (Filozofická fakulta UK), prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D., (Přírodovědecká fakulta UK), prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc., (Přírodovědecká fakulta UK).

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat