1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Aktuálně ke koronaviru – aktualizace 19. 11. 2021

Kontaktní osobou pro zaměstnance a studenty 1. LF UK je: Eva Žáková, eva.zakova@lf1.cuni.cz. Sledujte pravidelně také web Univerzity Karlovy a ministerstva zdravotnictví.

19. 11. 2021 Od pondělí 22. 11. 2021 je organizace výuky na 1. LF UK zatím stejná jak doposud, nová epidemická opatření nepřináší další změny.

12. 11. POZOR! Aktualizace epidemických opatření platných s účinností od 15. 11. 2021

Platí povinnost pro všechny studenty mít během výuky nasazený respirátor, a to v teoretických i klinických předmětech, stále také trvá povinnost nošení respirátoru ve veřejných prostorách.

Dále upozorňujeme studenty, že je povinnost preventivního testování v nemocnicích pro neočkované, která se týká i studentů, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty. Forma prokazování potvrzení "O-N-T" (potvrzení bezinfekčnosti) se řídí podle pravidel aktuálně platných na konkrétním zdravotnickém pracovišti.

Výjimku z testování mají:

· osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly laboratorně potvrzené COVID-19,

· osoby, které mají ukončené očkování proti COVID-19 a od vakcinace uplynula doba min. 14 dní

Studenti nemusí prokazovat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách, naopak prokazují bezinfekčnost za účelem účasti na promocích a imatrikulacích a pokud jsou ubytováni na kolejích.

29. 10. POZOR! Epidemická opatření pro výuku platná od 1. 11. 2021

 

Pro teoretické předměty:

1/ Přednášky distanční formou.

2/ Během ostatní výuky (seminář, praktická výuka,..) studenti musí mít respirátor.

3/ Pro účast na výuce nebude vyžadováno dokládat očkování, výsledky testů, prodělání nemoci ("O-N-T")

Pro klinické předměty:

1/ Nutnost prokazování potvrzení "O-N-T" (potvrzení bezinfekčnosti) se řídí podle pravidel aktuálně platných na konkrétním zdravotnickém pracovišti

2a/ Všichni medici bez výjimky budou na oddělení nosit respirátory, a to i v kontaktu s personálem.

2b/ Velmi doporučujeme respirátor i při přednáškách / seminářích.

Prokazování bezinfekčnosti

 • povinné pro studenty ubytované na kolejích, a to v dosavadním režimu
 • povinné pro studenty účastnící se imatrikulací a absolventy při promocích
 • platnost PCR testu zkracuje na 72 hodin, platnost antigenního testu na 24 hodin.

Respirátory

 • Platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve veřejných prostorech
 • V případě zkoušek mohou odložit respirátor zkoušený a zkoušející, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Průběžně budeme vyhodnocovat rizika a opatření budou s ohledem na epidemickou situaci znovu aktualizována. Lze reálně očekávat, že budou vyhlášena další zpřísňující opatření.

Vedení 1. LF UK vyzývá studenty k očkování proti COVID-19.

 

22. 10. POZOR! 
Nová opatření ve výuce klinických předmětů od 25. 10. 2021
Společná pracoviště fakulty a zdravotnických zařízení sdělí studentům, jaká protiepidemická opatření se na ně vztahují. Budou přitom postupovat podle pravidel aktuálně platných na konkrétním zdravotnickém pracovišti. Informace by měla být zveřejněna v týdnu před zahájením výuky. Studenti jsou povinni se opatřeními řídit, jinak jim nebude vstup na pracoviště umožněn.
S ohledem na aktuální obecně platná mimořádná opatření MZČR doporučuje krizový štáb 1. LF UK, aby studenti, kteří nemohou doložit očkování proti COVID-19, popřípadě prodělání onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny, podstupovali PCR test jednou za tři dny nebo antigenní test denně.

21. 9. POZOR! Aktualizovaná epidemická opatření k výuce na 1. LF UK najdete ZDE.

13. 9. POZOR! Aktuální informace k začátku akademického roku a výuce ZDE.

3. 9.  POZOR! Aktuální sdělení krizového štábu UK ZDE.

23. 8. POZOR! Shrnutí současných pravidel týkajících se zkoušek a vzdělávacích akcí ZDE.

1. 7. POZOR! Aktualizace opatření ke Covid-19 pro účast na vzdělávání
Požadavek na testování je pro studenty ukončen od 1. 7. 2021.
Je také stanovena výjimka pro používání respirátorů ve výuce, kdy jsou studenti usazeni na místech, a pro zkoušky, pokud je dodržena minimální vzdálenost 2 metry. V těchto případech se respirátor používat nemusí. VÍCE INFORMACÍ ZDE.

17. 6. POZOR!

Ve vnitřních prostorách vysokých škol jsou nadále povinné respirátory. Povoluje se však odložení ochrany dýchacích cest v průběhu zkoušení, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry.

Povinnost nosit respirátory v prostorách vysoké školy se nevztahuje na:

 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry.

Povoluje se tedy odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za podmínek uvedených výše. Za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení.

21. 5. POZOR!

Na základě výsledků jednání krizového štábu je na fakultě celkové vyznění opatření přísnější než vyžaduje MO MZČR.

Výuka a zkoušky

 • do konce letního semestru zůstává výuka v rozsahu jako doposud, nadále bude probíhat prezenční klinická a praktická výuka
 • u zkoušek včetně testů je zrušen limit počtu studentů se zachováním rozestupu mezi studenty minimálně 2 metry
 • je možné konat individuální konzultace a poradenské služby jeden na jednoho

Testování:

Pro osobní přítomnost ve škole z důvodu prezenční výuky a kontroly studia (zkoušky, testy) platí, že testování je nutno podstoupit každých 7 dní, výsledek je student povinen předkládat vyučujícím.

Povinné testování se netýká studentů, kteří:

– dokončili očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky uplynulo aspoň 14 dnů. Očkování jsou studenti povinni doložit certifikátem (lze stáhnout na adrese https://ocko.uzis.cz),

– prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Prodělané onemocnění doloží lékařskou zprávou s datem prvního pozitivního testu, nebo potvrzením o pozitivním výsledku laboratorního testu.

Ve všech případech nadále platí, že se prezenční výuky nesmí účastnit nikdo, kdo má příznaky COVID-19.

Ve vnitřních prostorách vysokých škol jsou nadále povinné respirátory.

3. 5. POZOR! Prodloužení mimořádného stavu na UK

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima informoval o rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy, který svým rozhodnutím prodloužil mimořádný stav na Univerzitě Karlově, a to do 28. 5. 2021.
Tímto opatřením se prodlužuje mimořádný stav na Univerzitě Karlově vyhlášený opatřením rektora č. 46/2020 a prodloužený opatřeními rektora č. 57/2020, č. 1/2021 a č. 10/2021. Ustanovení opatření č. 46/2020 se použijí obdobně.

3. 5. POZOR! Informace k očkování akademických pracovníků ZDE.

23. 4. POZOR! Podrobné informace k testování studentů ZDE.

22. 4. POZOR! Testování studentů od pondělí 26. 4. 2021

Od pondělí 26. 4. musí mít všichni studenti, kteří přicházejí na prezenční výuku, negativní test na SARS-CoV-2, popřípadě doklad o ukončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. Testy na SARS-CoV-2 je třeba absolvovat jednou týdně.

Aby se rozložila zátěž testovacích míst, prosíme studenty, aby před prezenční výukou podstoupili test v některém z testovacích center např. v místě bydliště a nechali si o výsledku vystavit potvrzení.
Při prvním příchodu do výuky v daném týdnu nemá být test starší než 48 hodin.

Podrobnější informace a organizační pokyny připravujeme.

 

15. 4. POZOR! Změna ve výuce!

Od pondělí 19. 4. se COVID-19 semafor mění na oranžovou. Přednášky budou nadále probíhat distančně, ale na praktických cvičeních může být až 20 osob. Podobu klinické a seminární výuky upřesní garanti dle její konkrétní podoby. Prosíme, abyste stále dodržovali veškerá hygienická opatření a doporučení.

Při příchodu na prezenční výuku i kontroly studia budou studenti odevzdávat čestná prohlášení stejně jako dosud.

 

16. 3. POZOR! Nové informace k testování zaměstnanců najdete ZDE.

12. 3. POZOR! Informace k testování pro studenty najdete ZDE.

10. 3. POZOR! Nové informace k testování zaměstnanců najdete ZDE.

9. 3. POZOR! Testování zaměstnanců 1. LF UK

Povinné testování na COVID-19 se nově vztahuje i na zaměstnance Univerzity Karlovy. Bez testování nebude od 17. 3. 2021 možný vstup na pracoviště. Výjimkou je očkování (certifikát) a prodělané onemocnění v posledních 90 dnech. UK zajistí možnost testování a rektorát připravuje podrobnější pravidla, jakmile budou vydána, upraví 1. LF podrobnosti pro fakultní pracoviště. Testování se zatím nevztahuje na studenty.


5. 3. POZOR! 

Vláda schválila pracovní povinnost studentů v nemocnicích
Pracovní povinnost se týká čtvrtého a pátého ročníku vysokoškolského studia všeobecného lékařství. Vztahuje se také na všechny ročníky vysokých a vyšších odborných škol (kromě posledních ročníků Bc. i Mgr.), které se připravují na nelékařské zdravotnické povolání. Vládní nařízení najdete zde.

Proti povinnému nasazení studentů medicíny opakovaně vystupovali děkani lékařských fakult v rámci asociace (aktuální stanovisko ADLF zde: https://dekanilf.cz/onewebmedia/Stanovisko_ADLF_pracovni_povinnost_4_3_2021.pdf).
Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve řekl, že pracovní povinnost se nebude týkat mediků prvních a šestých ročníků. Blatný dodal, že by nasazování studentů do nemocnic mělo být nastaveno tak, aby co nejméně ovlivnilo jejich výuku. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy bere rozhodnutí vlády na vědomí a bude na rozhodnutí reagovat úpravou výuky.

Co se týká povinnosti testování, zatím není zcela jasno, v jaké míře se to fakulty týká. Situaci budeme dále sledovat a informace aktualizovat.

Vyjádření děkana 1. LF UK prof. Martina Vokurky najdete ZDE.


27. 2. POZOR! 
Nové usnesení vlády č. 200, které upravuje provoz škol od 27. 2. do 21. 3. 2021 nepřináší do organizace výuky na naší LF žádné změny:
- pro lékařské fakulty platí výjimky pro klinickou a praktickou výuku a praxi jako doposud,
- je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
- je možné konat individuální konzultace (1 na 1).
V souvislosti se zákazem opustit území okresu nebo hl. m. Prahy, na jehož území má osoba trvalý pobyt nebo bydliště, uvedeným v usnesení vlády č. 216 (do 21. března 2021), je pro studenty dána výjimka z tohoto zákazu, a to pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.
Studenti mají povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního bodu výjimky. Písemný doklad a vzor čestného prohlášení je ke stažení ZDE a ZDE. Doporučujeme rovněž mít u sebe ISIC kartu.

V písemném dokladu jako důvod zaškrtněte vzdělávání včetně praxe a zkoušek.

Do čestného prohlášení uveďte:
Cesta za účelem účasti na vzdělávání formou praktické výuky (event. cesta za účelem účasti na zkoušce) na základě výjimky v bodu II odst. 7.

V případě problémů se obraťte na studijní oddělení. Na rektorátu UK pracují na tom, aby písemný doklad – potvrzení o účasti na zkoušce nebo praxi bylo možné generovat ze SIS.
Situaci budeme nadále sledovat a aktuálně Vás informovat.

26. 2. 2021 POZOR! Informační plakát k výuce v LS 2020/2021 najdete ZDE.

 

16. 2. 2021 Aktuálně k výuce

V letním semestru bude výuka na 1. LF UK probíhat ve stejném hybridním režimu jako v předchozím zimním semestru.

· prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

· pro lékařské fakulty platí výjimky pro klinickou a praktickou výuku a praxi jako doposud, je doporučeno max. 15 studentů ve skupině,

· je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob (využitelné pro přijímací zkoušky do DSP II),

· je možné konat individuální konzultace (1 na 1).

Situaci budeme nadále sledovat a včas Vás o podmínkách organizace výuky informovat.

91352 

2. 2. 2021 POZOR! Informační plakát k hygienickým opatřením najdete ZDE.

19. 1. 2021 POZOR! STANOVISKO 1.LF UK K OČKOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ NAJDETE ZDE.

30. 12. 2020 POZOR!
Na začátku ledna zůstává výuka na 1. LF UK beze změn. Nadále je povolena účast studentů pouze na klinické a praktické výuce a praxi, je doporučeno max. 15 studentů ve skupině. Ostatní výuka probíhá distančně.

Počet přítomných studentů u zkoušek a zápočtů (včetně písemných testů) může být max. 10.

V prvních týdnech nového roku se opět bude vyžadovat, aby studenti před výukou nebo kontrolou studia vyplnili čestné prohlášení o tom, že nemají příznaky virového onemocnění a že neměli rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou (text je ke stažení na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-kcestnemu-prohlaseni).

Zatím máme informace, že ministr zdravotnictví nechce obnovit pracovní povinnost, potřebu ve zdravotnických zařízeních chce řešit dobrovolnicky. To vítáme, protože povinností mediků je především studovat. S ohledem na současnou situaci budeme pokračovat v uznávání práce ve zdravotnických zařízeních podle již dříve vydaného dokumentu "Pomáhat i studovat".

Záměrem ministerstva zdravotnictví je také dobrovolníky jako zdravotnické pracovníky očkovat.

Poslední usnesení vlády má platnost do 10. 1. 2021. Situaci budeme nadále sledovat a včas Vás o podmínkách organizace výuky informovat, stejně jako o dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních a o možnostech očkování.

Prosíme, sledujte web a FB fakulty, dynamický vývoj pandemie opět zhoršuje situaci v nemocnicích a v případě potřeby může být větší zájem o dobrovolnické zapojení mediků, což by fakulta zohlednila v rámci stávajících pravidel (viz výše).

 


17. 12. 2020 POZOR! 
V souvislosti se posledními změnami opatření podle protiepidemického systému PES nedochází k žádným změnám ve výuce na 1. LF UK.

Od 18. 12. 2020 se bohužel opět uzavřou klubovny studentských spolků. Provoz kluboven studentských spolků se bude přiměřeně řídit pravidly pro restaurace.

Jaká budou pravidla na začátku ledna 2021: Organizace výuky v prvních týdnech nového roku bude záviset na celostátních opatřeních a aktuální epidemické situaci. Prosíme, sledujte na přelomu roku fakultní web, kde se objeví přesnější informace.

Žádáme vyučující, aby při plánování zápočtů (včetně písemných testů) a zkoušek počítali s tím, že počet přítomných studentů může být omezen na 10.

V prvních týdnech po novém roce se opět bude vyžadovat, aby studenti před výukou nebo kontrolou studia vyplnili čestné prohlášení o tom, že nemají příznaky virového onemocnění a že neměli rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou (text je ke stažení na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-kcestnemu-prohlaseni).

 

3. 12. 2020 POZOR! V souvislosti s rozvolněním opatření v rámci protiepidemického systému PES nenastaly ve výuce na 1. LF UK žádné změny.

 

1. 12. 2020 POZOR! Otevření spolkových kluboven v omezeném rozsahu!

Klubovny studentských spolků 1. LF UK je od čtvrtka 3. 12. 2020 možné otevřít v režimu „vnitřní akce“, tedy v maximálním počtu 10 studentů za dodržování 3R (roušky, ruce, rozestupy). Otevírací doba kluboven musí být zachována v běžném denním režimu.

 

26. 11. 2020 POZOR! Od pondělí 30. 11. 2020 se barva COVID-19 semaforu pro výuku na 1. LF UK mění na oranžovou.
Zvyšují se počty osob, které mohou být přítomné při prezenční výuce. Praktická a laboratorní výuka se nově může konat ve skupinách 20 studentů. V případě klinických stáží mohou o konkrétních opatřeních s přihlédnutím k situaci na daném pracovišti rozhodnout garanti předmětů.
Přednášky budou i nadále probíhat distančně. U seminářů záleží na skutečné náplni výuky. Pokud seminář obsahuje praktickou výuku, kterou není možné přenést do distanční podoby, mohou se konat prezenčně ve skupinách až 20 studentů (tj. stejně jako ostatní praktická cvičení), jinak budou probíhat distančně. O konkrétní podobě výuky seminářů rozhoduje garant předmětu.
Prosíme vyučující i studenty, aby nadále dodržovali všechna protiepidemická opatření. Při organizaci výuky je třeba dbát na to, aby se minimalizoval kontakt jednotlivých skupin.
Změna semaforu z červené na oranžovou barvu by měla usnadnit prezenční části výuky. Neočekáváme, že by změny proti předchozím týdnům byly dramatické.
Pokud by došlo ke kolizím rozvrhu výuky s dobrovolnickými aktivitami, do kterých jsou studenti zapojeni, budou se řešit individuálně. Studenti by v tom případě měli informovat své vyučující, které prosíme o vstřícnost při hledání řešení. Doporučení a pravidla pro postup, zveřejněná dříve, se nemění.

25. 11. 2020 POZOR! Od pondělí 30. 11. 2020 se změní fakultní výukový semafor na oranžovou. Podrobnější informace připravujeme.

24. 11. 2020 POZOR! Dle usnesení vlády ČR platí pro období od 25.11.2020 do 29.11.2020 a v návaznosti od období 30.11.2020 do 12.12.2020 následující:

 • nadále lze zkoušet prezenčně s omezením do 10 osob,
 • na lékařských fakultách je nadále povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi ve všech ročnících studia (s doporučeným počtem 15 osob),
 • na všech fakultách se doktorandi mohou vrátit k plnění studijních povinností v plném rozsahu
 • na všech fakultách jsou povoleny individuální konzultace a individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

18. 11. 2020 POZOR! Ministerstvo zdravotnictví ČR nově mapuje aktuální epidemiologickou situaci pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Plaga představil dne 16. 11. 2020 matici opatření PES v oblasti školství, která zahrnuje i vysoké školy, informace naleznete na adrese: https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes.
V současnosti je stále platný stupeň pohotovosti 5, ve kterém je nadále povolena klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů. Doporučeno je max. 15 studentů ve skupině.
O změnách organizace výuky na 1. LF UK dle případného uvolňování v rámci PES Vás budeme dále informovat, sledujte prosím webové stránky fakulty.

4. 11. POZOR!  Rektor UK vyhlásil na základě čl. 66a Statutu Univerzity Karlovy mimořádný stav pro celou univerzitu, a to opatřením rektora č. 46/2020. Jeho text naleznete v odkazu zde: https://cuni.cz/UK-10794.html. Zároveň rektor UK jmenoval ústřední krizový štáb, jehož předsedou je pan kvestor. Od zítřejšího dne, kdy nabyde toto opatření účinnosti, je možné postupovat podle nových čl. 66b až 66e Statutu https://cuni.cz/UK-8891.htmlV danou chvíli toto vyhlášení nemění nic na výuce na 1. LF UK.

26. 10. POZOR! Princip náhrad a uznávání praxe studentů všeobecného lékařství při systematické pomoci nemocnicím najdete ZDE.

21. 10. POZOR! Nový spot k děkanem Martinem Vokurkou a členy kolegia doc. Tomášem Kučerou a doc. Tomášem Grusem k aktuální situaci sledujte ZDE.

21. 10. POZOR! Aktuálně pro vás připravujeme více informací týkajících se studia a dnes vydaných vládních opatření. Dnes odpoledne vás budeme podrobněji informovat.

19. 10. POZOR! Vyjádření děkana 1. LF UK k aktuálnímu stavu výuky najdete ZDE.

14. 10. POZOR! Sdělení rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy v reakci na poslední Usnesení vlády České republiky vyhlášená ze dne 12. 10. 2020 (zejm. usnesení vlády č. 1022, 1023 a 1027) ZDE.

13. 10. POZOR! Nový spot k děkanem Martinem Vokurkou a proděkanem Eitanem Brizmanem. Sledujte ZDE.

13. 10. POZOR! 
Co mám dělat, když…jak postupovat při kontaktu s covid+ osobou. Text najdete ZDE. 

13. 10. POZOR! Aktualizován COVID-19 SEMAFOR na 3. stupeň. Více info ZDE.

13. 10. POZOR! Analyzujeme informace z nového usnesení vlády 12.10. 2020 a jejich dopad na fungování fakulty. Zkoušení je dle tiskové konference vlády povoleno do 10 osob. Během dopoledne dnes zasedá krizový štáb 1. LF UK. Sledujte prosím aktuální informace.

12. 10. POZOR! V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace vydal rektorát UK nařízení, které určuje, že ve dnech 12. – 25. října platí na vysokých školách zákaz osobní účasti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání při zkouškách, státních zkouškách a individuálních konzultacích.

Prosím sledujte další aktualizace, je možné, že se situace změní v návaznosti na dnešní (12. 10. 2020) jednání vlády.


 

9. 10. POZOR! Semafor zůstává na oranžové a výuka pokračuje ve stejném režimu jako doposud.
Praktická výuka zůstává zachována v prezenční formě. Zákaz osobní přítomnosti studentů na VŠ, určený novými krizovými opatřeními MZ ČR ze dne 8. 10. 2020, se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

 

7. 10. POZOR! Imatrikulace: 21. 10. 2020 - termín je ZRUŠEN!!

5. 10. POZOR! Nevstupujte do 1. LF UK a VFN s příznaky COVID-19! Více informací najdete 
ZDE.

5. 10. POZOR! Fair Food bistro a Akademický klukb 1. LF UK uzavřen! Více info ZDE.

2. 10. POZOR! Video k začátku zimního semestru na 1. LF UK s děkanem Martinem Vokurkou a proděkankou Andreou Burgetovou nejdete ZDE.
 

29. 9. POZOR! Důležité kontaktní informace v době omezení výuky naleznete ZDE.

29. 9. POZOR! Zveřejněn informační plakát k výuce v zimním semestru 2020/2021 ZDE.

25. 9. POZOR! Nový informační rozcestník, který obsahuje nejdůležitější informace ohledně situace COVID-19 naleznete ZDE.

24. 9. POZOR! Zveřejněn COVID-19 semafor pro lepší orientaci v pravidlech výuky. Sledujte ZDE.

23. 9. POZOR! Sleva na ochranné pomůcky pro studenty 1. LF UK. Více info ZDE.

20. 9. POZOR! Výuka k dnešnímu dni (20. 9. 2020 v 16.00 hod.) není zrušena. Klinická a praktická výuka a praxe budou zachovány, dokud to epidemická situace dovolí, budou probíhat v menších skupinách za zachování přísných hygienických opatření. Podrobněji budete informováni na jednotlivých ústavech a klinikách.

Přednášky budou probíhat jen distančně ve formě online nebo offline.

Budeme dále pečlivě monitorovat epidemickou situaci, nařízení vlády a Hygienické stanice hlavního města Prahy a na základě toho informace aktualizovat.

 

 

18. 9. POZOR! Výuka v tuto chvíli (18. 9. 2020 ve 14.30) není zrušena, sledujte další informace zde na našem webu.

 

10. 9. POZOR! Pravidla postupu při podezření a výskytu onemocnění Covid-19 u zaměstnance 1. LF UK. Čtěte ZDE.

10. 9. POZOR! Preventivní opatření pro nadcházející období od 10. září 2020 v souvislosti s covid-19. Čtěte ZDE.

20. 8. POZOR! Aktuální prohlášení rektora UK k opatřením pro nový akademický rok. Čtěte ZDE + PDF.


89417


21. 5. POZOR! Možnost testování studentů a zaměstnanců UK na přítomnost koronaviru. Čtěte ZDE.

19. 5. POZOR! Informační plakát k výuce a zkouškám po skončení nouzového režimu. Čtěte ZDE.

15. 5. POZOR! Závěrečný spot s děkanem Aleksim Šedem a studentským senátorem Davidem Kulišiakem. Sledujte ZDE.

12. 5. POZOR! Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení roušek na vysokých školách. Čtěte ZDE.

7. 5. POZOR! Nový spot k výuce s děkanem Aleksim Šedem a proděkany Martinem Vokurkou a Tomášem Hanušem. Sledujte ZDE.

30. 4. POZOR! Nový spot k výuce s děkanem Aleksim Šedem a proděkanem Martinem Vokurkou. Sledujte ZDE.

29. 4. POZOR! Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v českém jazyce najdete ZDE. (V angličtině dostupné ZDE). Upřesňující informace k čestnému prohlášení najdete ZDE.

24. 4. POZOR! Nový spot k výuce s děkanem Aleksim Šedem a proděkanem Martinem Vokurkou. Sledujte ZDE.

24. 4. POZOR! Aktuální prohlášení UK k nouzovému stavu (24. 4. 2020) ZDE.

18. 4. POZOR! Aktuální prohlášení UK k nouzovému stavu (17. 4. 2020) ZDE.

17. 4. POZOR! Nový spot ke zkouškám s děkanem Aleksim Šedem a proděkankou Libuší Kolářovou. Sledujte ZDE.

17. 4. POZOR! Nový spot ke zkouškám s děkanem Aleksim Šedem a proděkanem Martinem Vokurkou. Sledujte ZDE.

14. 4. POZOR! Zápis z mimořádného zasedání kolegia děkana zejména k opatřením ve výuce a zkoušení, které se konalo 7. 4. 2020. Více čtěte ZDE.

8. 4. POZOR! Nový spot k distančnímu zkoušení s děkanem Aleksim Šedem, proděkanem Martinem Vokurkou a členem KD Martinem Vejražkou. Sledujte ZDE.

3. 4. POZOR! Nový spot zejména k výuce chirurgie s garantem Zdeňkem Krškou, děkanem Aleksim Šedem a studentským senátorem Lukášem Panenkou. Sledujte ZDE.

1. 4. POZOR! Aktuální informace ke státním doktorským zkouškám, obhajobám dizertačních prací a kurzům v DSP. Více čtěte ZDE.

31. 3. POZOR! Nový spot zejména k výuce zubního lékařství s děkanem Aleksim Šedem a proděkanem René Foltánem. Sledujte ZDE.

31. 3. POZOR! Nový spot k výuce nelékařských studijních programů s děkanem Aleksim Šedem a proděkanem Michalem Miovským. Sledujte ZDE.

31. 3. POZOR! Aktuální podmínky výuky na 1. LF UK dle závěrů z Kolegia děkana konaného 30. 3. Více čtěte ZDE.

27. 3. POZOR! Nový spot zejména pro anglickou paralelku s děkanem A. Šedem, proděkanem D. Sedmerou a studentskými senátory Ch. Entenmannem a D. Vasilyevou. Sledujte ZDE.

25. 3. POZOR! Aktuální informace ke specializačnímu vzdělávání. Více čtěte ZDE.

24. 3. POZOR! Nový spot zejména ke klinické výuce s děkanem Aleksim Šedem, proděkanem Tomášem Hanušem a studentským senátorem Jakubem Danzigem. Sledujte ZDE.

23. 3. POZOR! Aktuální informace UK pro studenty (20. 3. 2020) – aktualizace 23. 3. 2020, přidány informace o pracovní povinnosti studentů. Více čtěte ZDE.

20. 3. POZOR! Nový spot zejména k preklinické výuce s děkanem Aleksim Šedem, proděkanem Martinem Vokurkou a studentským senátorem Davidem Kulišiakem. Sledujte ZDE.

20. 3. POZOR! Zápis z mimořádného jednání členů KD 1. LF UK s garanty státnicových předmětů a se studenty. Najdete ho ZDE.

19. 3. POZOR! Pro studenty i zaměstnance jsme připravili jednoduchý informační plakát k fungování naší fakulty v nouzovém režimu. Najdete ho ZDE.

18. 3. POZOR! Nový spot k aktuální nouzové situaci na Jedničce s děkanem Aleksim Šedem a studentským senátorem Davidem Kulišiakem. Sledujte ZDE.

17. 3. POZOR! Organizační opatření k provozu budov 1. LF UK a úpravě činnosti oddělení děkanátu platné po dobu nouzového stavu (17. 3. 2020). Více čtěte ZDE.

16. 3. POZOR! Aktuální prohlášení UK k nouzovému stavu (16. 3. 2020) ZDE.

17. 3. POZOR! Aktuální informace o výuce na 1. LF UK dle závěrů kolegia děkana, které se konalo 16. 3. 2020
Rektor UK s účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuje jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací. Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou.

 

Zkoušky: Rektor UK zakazuje s účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) individuální zkoušky a státní zkoušky (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).
Děkan 1. LF UK prof. Šedo v této souvislosti ihned požádal rektora UK o zkrácení lhůty pro zveřejnění termínu státních zkoušek z 3 měsíců na 2 týdny.
Fakulta t.č. neplánuje zkoušet distanční formou.

Preklinická výuka: Informace o konkrétním průběhu výuky zveřejní jednotlivá pracoviště na svém webu a v SISu. Rovněž uvedou požadavky k udělení zápočtu za daný předmět.

Teoretická část: Teoretické informace, prezentace apod. budou či jsou zveřejněny, popř. rozeslány. Přednášky jsou zpřístupněny minimálně ve formě PP prezentací. Pracoviště připraví náhradní distanční způsob výuky s využitím dalších prostředků umožňujícím aspoň částečný kontakt s vyučujícím vč. konzultací a přiměřených způsobů kontroly studia. Studenti se mohou zapojovat i do organizace této výuky pomocí příslušných aplikací.

Praktická část: Některé části výuky nelze plně nahradit (laboratorní praktika, pitvy…). Garanti předmětů připraví aspoň částečnou náhradu (on-line modely, databáze preparátů, výukové filmy…).

 

Zkoušky: Budou vypsány na zkouškové období podle stávajících pravidel, otevření termínů k zápisu však může být změněno a bude včas oznámeno (SIS, weby ústavů…).

 

Klinická výuka: Stáže: U studentů 5. a 6. ročníků (včetně studentů anglické paralelky), kteří se zapojí do dobrovolnické práce v různých typech zdravotnických zařízení, bude tato jejich činnost považována za absolvování odpovídajících stáží (dle rozvrhu pro daný ročník).

Volitelné předměty: Budou v rámci možností pokračovat; pokud tak není možné, budou zrušeny. Fakulta umožní zápis na volná místa jiných VP i mimo původně stanovené terminy (bude upřesněno).

16. 3. Medici 1. LF pomáhají v boji s koronavirem. Více čtěte ZDE.

12. 3. POZOR! Závěry mimořádného zasedání kolegia děkana 1. LF UK ze dne 11. 3. 2020 k výuce, zkouškám atp. 

 

Zkoušky - pregraduální

Ústní zkoušky (včetně státnicových) mohou zatím až do odvolání probíhat, ale pouze tam, kde to umožňuje technické zázemí pracoviště. Ústní zkoušky se mohou zúčastnit pouze ti studenti, kteří mají splněny veškeré podmínky k účasti na ústní části zkoušky (zápočet, praktické výkony). Státní zkoušky zatím běží dál. Je na příslušných garantech, zda je možno zkoušky konat. Nelze konat zkoušky, které zahrnují praktickou část na pacientech.

Pokud je součástí ústní zkoušky test – ten je možný vykonat pouze tehdy, pokud přítomný počet studentů v jedné místnosti nepřevýší 20 osob.

Studenti budou vyzváni, aby pečlivě sledovali webové stránky SIS, fakulty a pracoviště, na kterém mají zkoušku vykonat. Je třeba, aby měli na paměti, že konání zkoušek může být s okamžitou platností ze dne na den pozastaveno.

 

Studium – pregraduální

Individuální konzultace se studenty se neruší.

Tam, kde je to možné, doporučuje se zavést elektronickou výuku studentů distančně. Proděkani budou informovat pracoviště o možných postupech.

 

Studium v DSP

O konání státních doktorských zkoušek a obhajob zcela rozhoduje příslušná oborová rada a její předseda. Doporučuje se co nejmenší účast veřejnosti (hosté).

Individuální konzultace studentů se školiteli se neruší. Zkoušení PGS studentů z angličtiny (v rámci některých OR) lze i elektronicky/distančně, stejně výuka českého jazyka studentů AP může probíhat elektronicky či jinou elektronizovatelnou formou výuky.

Přítomnost diplomantů a doktorandů v laboratořích 1. LF UK

O přítomnosti diplomantů a doktorandů v laboratořích rozhoduje plně školitel studenta.

Přípravný kurz 1. LF UK 2019/2020

Konání přípravných kurzů typu A a B pro zájemce o studium na 1. LF UK je až do odvolání pozastaveno.

Příjímací řízení v zahraničí

Testy budou provedeny prostřednictvím rezidentů a poslány do Prahy. Alternativně lze pronajmout testovací centrum se zajištěným nezávislým dozorováním. Open day (3. 4. 2020) je zrušen.

U3V

Konání kurzů U3V až do odvolání pozastaveno.

 

SVK

Prodlužuje se deadline prodávání abstrakt do 20. března 2020. Zatím není plánováno datum změny v konání konference.

Atestační zkoušky

O možnosti vykonat atestační zkoušku rozhoduje příslušná atestační komise.

 

Knihovna

Byly uzavřeny studovna, denní místnost a terminálovna. Výpůjční část zatím zůstává otevřená.

Vědecká rada 1. LF UK

Zasedání Vědecké rady 1. LF UK dne 31. března 2020 se ruší.

 

IPVZ

Vyhlášen zákaz všech kurzů. Pro další informace sledujte web IPVZ.

 

Ples AP je zrušen.

Job Fair (3.-4. 4. 2020) je odsunut dle vývoje situace.

 

Zaměstnanci

O přítomnosti na pracovišti rozhoduje vedoucí pracoviště. V případě péče o dítě do 10 let je potřeba se řídit pokyny MPSV. Stanovisko najdete ZDE.

 

Vzhledem k prudkému vývoji situace očekáváme další upřesnění ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví a rektorátu Univerzity Karlovy, budeme o nich dále informovat.

 

POZOR! Rozhodnutí rektora UK k současné situaci

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN se s účinností od zítřka, tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního zdělávání.

S účinností od 10.3. od 18.00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.

S účinností od 10.3. od 18.00 hodin se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.

Doporučujeme fakultám UK a součástem UK, aby zvážily konání akcí s předpokládanou účastí do sto osob.

Toto prohlášení bylo učiněno ve 11.45 hodin a budou následovat další podrobnosti.

 

POZOR! Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se s účinností od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace očekáváme od Rektorátu UK a neprodleně o nich budeme informovat. Sledujte pravidelně náš web a web UK.


 

POZOR! Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie ZDE. Další aktuální informace sledujte na webu MZ ČR.

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat (více informací najdete na webu UK). Na rektorátu UK situaci monitoruje pro tyto účely zřízený štáb (včetně lékaře, virologa) a na všech 17 fakultách je určeno 17 koordinátorů. Výuka se neruší, koleje a menzy normálně fungují. Neruší se ani plesy či jiné kulturní-společenské akce, nicméně univerzita apeluje na osobní zodpovědnost účastníků a účast jen osob bez příznaků a které nebyly v rizikových oblastech (počítá se ale i s vracením vstupného apod.). Další konzultace jsou připraveni poskytnout pracovníci UK na níže uvedených kontaktech.

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa emergency@cuni.cz a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky (pondělí–čtvrtek 9–17 hod, pátek 9–16 hod).

Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367

Odborné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k návratu studentů z oblastí, kde je prokázáno šíření nemoci Covid-19


Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

– vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné

– dodržovat základní hygienická pravidla

– používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi

– vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí

– jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny, tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál)

– zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Zdroj: WHO, MZ ČR, ČT24

Krizový tým

Jak už jste byli informováni, na rektorátu UK byl v souladu s OR 33/2016 sestaven krizový tým, který koordinuje jednotlivá opatření a informování zaměstnanců, studentů, médií a veřejnosti. Tým je tvořen zástupci relevantních pracovišť rektorátu a součástí univerzity. Činnost týmu je vedena nastupujícím kvestorem UK, JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D.

Sharepoint

Pro sdílení informací mezi rektorátem, fakultami a součástmi byl vytvořen sharepoint.

 • Do sharepointu budou mít přístup rektor, členové kolegia rektora, děkani, tajemníci, kontaktní osoby na fakultách a členové krizového týmu.
 • Naleznete zde aktuální pokyny Hygienické stanice a dalších zodpovědných orgánů, kontakty na členy krizového týmu a kontaktní osoby na fakultách, texty, které UK k problematice koronaviru publikuje na webu, a další relevantní informace.
 • Sharepoint bude dále sloužit pro shromažďování informací z fakult a součástí. V případě, že bude vaše fakulta vyzvána k součinnosti, prosíme Vás o okamžitou reakci.
 • Aktivně prosím sledujte aktualizace informací, které jsou na sharepointu sdíleny.

Karanténa

Rektor Univerzity Karlovy vyzývá studenty a zaměstnance UK, kteří v uplynulých týdnech pobývali ve virem zasažených oblastech, aby:

 • Se nahlásili kontaktní osobě na své fakultě či pracovišti (kontaktní adresa je: emergency@lf1.cuni.cz). Jejich kontakty budou evidovány na výše uvedeném sharepointu, a v případě vyžádání budou předány Hygienické stanici.
 • Po dobu následujících 14 dnů nenavštěvovali žádné prostory univerzity, a to včetně menz a kolejí.
 • Se po návratu z rizikových oblastí uchýlili na dobu 14 dnů do karantény. Za tím účelem fakulty UK a součásti UK dle jejich uvážení a možností zajistí zaměstnancům v co největší míře možnost práce z domova, studentům studijní volno.
 • Pro ty studenty, kteří nemají v ČR k dispozici jiné zázemí než kolej, jedná UK o náhradním ubytování, které bude splňovat požadavky na karanténu.

Při identifikaci rizikových oblastí doporučujeme postupovat dle obecně dostupných údajů, ovšem s dostatečnou mírou racionálního posouzení a zhodnocení míry rizikovosti dané oblasti.

Při realizaci karanténních opatření si RUK uvědomuje možné problematické dopady na začínající výuku v letním semestru akademického roku 2019/2020. K této otázce bude v první polovině příštího týdne vydáno doplňující doporučení s nástinem možných řešení či opatření.

Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.

I nadále Vás budeme informovat o dalších krocích.

 

Hodnocení: (hodnotilo 9 uživatelů) spravovat