1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zemřela profesorka Danuše Táborská

Mám jen to, co dala jsem druhým

V pondělí pašijového týdne krátce po jedenácte hodině dotlouklo srdce naší první dámy československé anesteziologie paní profesorky MUDr. Danuše Táborské, DrSc. Narodila se v Chuchelné na sklonku roku 1928 a prožila proměny žití napříč generacemi, republikami, vládními režimy i vědou poznanými zákonitostmi. Celý svůj život zasvětila medicíně, zprvu se věnovala chirurgii a poté pro nesouhlas s oficiální doktrínou společenského zřízení byla přeřazena do oboru anesteziologie, kterému se však nakonec zcela oddala.

88236

Hořkost ze ztráty možnosti vlastního rozvoje na poli chirurgickém rozptýlila prací věnovanou anesteziologii, jejíž samostatnosti na univerzitní půdě dosáhla založením první anesteziologicko – resuscitační kliniky v tehdejším Československu. Profesní zájem zacílila na poznání materiální podstaty etapy končícího lidského života a jako první profesorka oboru postulovala zákonitosti konce pozemského života obrazem a definicí mozkové smrti. Kam může dále následovat lidská duše, ve kterou věřila, jí bylo stále otázkou. Milovala řád, poznávání, četbu napříč obory a spravedlnost. Veškeré své vědění nabývala s cílem předat jeho hodnoty druhým.

O mnoho let později, což není již tak obecně známo, byla v roce 2005 díky jejímu působení v úloze garanta ustanovena Anesteziologicko - resuscitační klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerově nemocnici v Praze Krči. Role profesorky Táborské však byla nesporně daleko širší a její lví podíl na úspěšném začátku hrudní chirurgie rovněž v Krči nelze pominout. Krásný vztah k Thomayerově nemocnici a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy trval až do konce jejího života a každý, kdo se účastnil mezioborových kazuistických sympózií v Kroměříži, jejichž tváří po čas delší dvaceti let prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. byla, to jistě rád potvrdí.

Co dodat? Jen z části naplněným snem první dámy české anesteziologie byla chirurgie, kterou po deseti letech byla nucena opustit. Zamilovala si anesteziologii, založila její první akademické pracoviště v Brně a po letech rovněž tak stála u zrodu akademického pracoviště v Praze Krči, které garantovala do jeho samostatnosti habilitací přednosty doc. MUDr. Romana Zazuly, Ph.D. V roce 2018 pak společně napsali kapitolu Celková anestezie do Lexikonu operačních výkonů, čímž se symbolicky opět na chvíli a naposledy přiblížila ke své toužené chirurgii.

Čest její památce!

 

Hodnocení: (hodnotilo 12 uživatelů) spravovat