1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zemřel prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC (*09. 05. 1931 ­– †29. 04. 2020)

Velikán české, evropské i světové dětské kardiologie – profesor Milan Šamánek, DrSc. – nás opustil 29. 4. 2020. Byl mimořádnou osobností, vizionářem, který zásadně změnil celý obor dětské kardiologie a přispěl ke změně pohledu na děti narozené s vrozenou srdeční vadou. Zatímco ještě na začátku 70. let minulého století umíralo až 80 procent dětí se srdečním postižením bez možnosti jakékoli léčby, během 80. a 90. let došlo díky vývoji nových diagnostických a léčebných postupů k poklesu úmrtnosti až ke dvěma procentům. Se svými kolegy zde založil a od roku 1977 až do roku 1993 také vedl Dětské kardiocentrum, vlajkovou loď dětské kardiologie a kardiochirurgie v celé tehdejší Východní Evropě.

Milan Šamánek byl také skvělým vědcem a učitelem. Profesuru na tehdejší Fakultě dětského lékařství UK získal v roce 1987, v letech 1969–1971 byl na téže fakultě proděkanem. Počet jeho vědeckých prací sahá do stovek a řada z nich, zejména týkajících se epidemiologie vrozených srdečních vad, je citována dodnes. Kromě klinické kardiologie se profesor Šamánek aktivně podílel na rozvoji experimentální fyziologie a patofyziologie srdce a krevního oběhu ve spolupráci s profesorem Bohuslavem Ošťádalem. Za přínos českému zdravotnictví byl profesor Šamánek několikrát vyznamenán, mj. medailí profesora Libenského, nejvyšším oceněním České kardiologické společnosti. V roce 2010 obdržel z rukou prezidenta ČR Medaili Za zásluhy I. stupně.

S 1. lékařskou fakultou UK měl velmi úzké vztahy řadu let a s řadou lékařů z naší fakulty mnoho let úzce spolupracoval.

Čest jeho památce.

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., II. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Hodnocení: spravovat