1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zavzpomínejte s námi nejen na období první republiky

Registrujte se na zuzana.burianova@lf1.cuni.cz. Prvních 100 přihlášených bude moci ihned po skončení přednášek navštívit komentovanou prohlídku Anatomického muzea!

76552

Karel IV. – otec vlasti, jak ho neznáme

Jan Bartoníček, Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN-VFN Praha

Přednáška představí českého krále a římského císaře Karla IV. na základě antropologického výzkumu prof. Emanuela Vlčka nejen jako velkého vladaře, ale jako obyčejného smrtelníka a ortopedického pacienta.

Zapomenuté osudy pražských vědců

Ondřej Naňka, Anatomický ústav 1. LF UK

Málokdo dnes ví, že v Praze působily mezi světovými válkami významné vědecké osobnosti, které byly dokonce opakovaně navrženy na Nobelovu cenu. Proč o nich dnes téměř nikdo neví?

Rozkvět pražské lékařské fakulty mezi dvěma světovými válkami

Karel Černý, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

Přednáška stručně připomene, jak se rok 1918 a vznik samostatného Československa podepsal na osudech lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zmíní se také o jejím podílu na vzniku dalších lékařských fakult na univerzitách v Brně a Bratislavě. A nakonec porovná českou lékařskou fakultou UK s lékařskou fakultou Německé univerzity, která v Praze existovala až do roku 1945.

Hodnocení: spravovat