1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zástupci mezinárodních ergoterapeutických organizací se setkali v Praze

Minulý týden do Prahy zavítali zástupci významných evropských ergoterapeutických organizací: ENOTHE (The European Network of Occupational Therapy in Higher Education) zastřešující 110 evropských ergoterapeutických škol, COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries) s členskou základnou 180 000 ergoterapeutů a ROTOS (The Research in Occupational Therapy and Occupational Science), nově vznikající skupina se zaměřením na vědu a výzkum v ergoterapii.

Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) iniciovala ve čtvrtek 31.1.2019 společné setkání zástupců COTEC, ENOTHE, ROTOS, OT EUROPE, ČAE a zástupců všech pěti českých ergoterapeutických vysokých škol. Jednání jeho účastníci hodnotili jako velice přínosné a to především díky otevření diskuze o důležitosti jednotného hlasu ergoterapeutického vzdělávání, praxe a výzkumu v rámci evropských zemí.

Tohoto setkání se účastnili ze zahraničí: prezident ENOTHE Dr. Marie-Antoinette Minis, vice prezident ENOTHE Soemitro Poerbodipoero M.Sc, prezident COTEC Stephanie Saenger, vice prezident COTEC Naomi Hankinson, předseda ROTOS Esther Steultjens Ph.D. a místopředseda ROTOS Alison Laver-Fawcett Ph.D., dále za Českou republiku výbor České asociace ergoterapeutů a zástupci vysokých škol. Za 1.LF UK to byla MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, pověřená vedením Kliniky rehabilitačního lékařství , Mgr. Kateřina Rybářová a Zuzana Rodová, M.Sc.

Dalším tématem setkání bylo pořádání mezinárodního kongresu COTEC-ENOTHE Prague 2020, s předpokládanou účastí 1000 osob, který se koná pod záštitou pana profesora Šeda, děkana 1.LF UK.

Ve středu 30. 1. 2019 dále proběhlo setkání vice-prezidenta ENOTHE Soemitro Poerbodipoero MSc. a nově vznikajícího studentského ergoterapeutického spolku Mini SPOT na 1.LF UK v Praze. Přes Skype se připojili zástupci evropské studentské ergoterapeutické platformy SPOT EUROPE, prezidentka Marlies Nijenhuis a Mini SPOT, koordinátorka Cassandra Christianen, s cílem začít pracovat na studentské sekci programu mezinárodního kongresu COTEC-ENOTHE Prague 2020.

Pracovní setkání prezídií a výkonných výborů těchto mezinárodních organizací proběhla díky vstřícnosti a spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze přímo v prostorách kliniky ve dnech 30. 1. až 31. 1. 2019. Tuto spolupráci umožnila na žádost ČAE prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. a následně převzala zastupující přednostka MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA.

Zuzana Rodová M.Sc., KRL 1.LF UK a ČAE

Mgr. Kateřina Rybářová, Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze

Zástupci mezinárodních ergoterapeutických organizací se setkali v Praze  Zástupci mezinárodních ergoterapeutických organizací se setkali v Praze  Zástupci mezinárodních ergoterapeutických organizací se setkali v Praze  Zástupci mezinárodních ergoterapeutických organizací se setkali v Praze

Hodnocení: spravovat