1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

XIII. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

Pozvánka na onlinovou konferenci:
XIII. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě
15.–17. dubna 2021
Místo:
Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Konference proběhne online
www.ecinstitut.cz/konference
e-mail: konference@ecinstitut.cz

Poruchy příjmu potravy postihují až 70 milionů lidí v celém světě a mají nejvyšší úmrtnost ze všech duševních onemocnění. Jaký vliv na péči o tyto pacienty má pandemie a karanténní opatření? Jak pomáhat dětem, jejichž rodiče trpí duševním onemocněním? A jaké jsou současné možnosti komplexní léčby poruch příjmu potravy? Na tyto a mnoho dalších otázek z oblasti prevence i klinické praxe odpoví ve svých přednáškách odborníci nejen z České republiky, ale i zahraničí na XIII. mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, kterou pořádá Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a E-clinic.

„O zkušenostech s pandemickou situací v klinické praxi bude na konferenci několik přednášek, s tímto tématem se ale pojí další aktuální témata, jako je dostupnost odborné péče, definice minimálních standard péče, další vzdělávání odborníků multidisciplinárních týmů, vliv excesivního cvičení na průběh onemocnění a další,“ naznačuje rozsah problematiky předsedkyně konference prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

91647
Třídenní konference bude rozdělena do několika sekcí, například: Děti a adolescenti; Terapie: somatická komorbidní onemocnění a mikrobiom; Interdisciplinární spolupráce a sport. Mezioborově budou pojaty i zahajovací přednášky zahraničních odborníků. V úvodním bloku například zazní příspěvek Dr. Karin Van Doesum, klinické psycholožky působící na nizozemské Radboud University Nijmegen a Artic University Tromsø, která představí metodiku ChildTalks+ zaměřenou na podporu dětí z rodin zasažených duševním onemocnění rodičů. Metodika byla vyvinuta v roce 2008 v Holandsku a byla již testována a zavedena v Portugalsku a Norsku. Karin Van Doesum, která se na vývoji metodiky podílela, nabídne výcvik v rámci grantové podpory i v České republice za spolupráce 1. LF UK, E-clinic a Arctic University Tromsø. „Zájem o tuto problematiku je dán nárůstem poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů v rodinách, kde už se onemocnění vyskytuje v druhé i třetí generaci. V onemocnění hraje roli řada biologických faktorů, jako je genetika, ale také výchova a způsob stravování v rodinách od časného dětství. Snažíme se tedy působit na rodiny v riziku a hledat protektivní faktory, jak ovlivnitelná rizika snížit,“ vysvětluje předsedkyně konference prof. Papežová.

Jeden z příspěvků zařazených do bloku Interdisciplinární spolupráce a sport, se bude věnovat například tématu Bigorexie známé také jako Adonisův komplex. Onemocnění je zařazeno do psychiatrické klasifikace jako svalová dysmorfofobie, ale pro své příznaky je nazýváno anorexií na ruby, protože je u mužů rovněž spojeno s ideálem krásy (výrazné svaly s minimem tuků) a je podobně ukrýváno jako anorektické obtíže s pocity studu i následnou izolací. Pacienti často odmítají odbornou pomoc i při závažných tělesných i psychických následcích, proto statistické údaje o onemocnění u nás nemáme. Z klinické praxe se s problémem setkávají především fyzioterapeuti a sportovní lékaři.

Řada příspěvků se bude věnovat třeba problematice sociálních sítí v souvislosti poruchami příjmu potravy, komorbidním onemocněním, terapeutickým a preventivním programům. Kromě přednášek proběhnou v rámci konference také workshopy zaměřené na klinickou praxi a prevenci. V sobotu je na programu i workshop pro veřejnost s volným přístupem se zaměřením na poruchy příjmu potravy v souvislost se sportem, jehož hostem bude olympijská reprezentantka Gabriela Soukalová.

Vzdělávací akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK, za 14 kreditů. Bodové hodnocení podle Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů pod registrací AKPČR/PHA/OK/030/2021, za 8 bodů. Akce je dále určena: (dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění) pro všeobecné a specializované sestry, nutriční́ terapeuty a další nelékařské obory. Potvrzení s příslušným počtem kreditů bude vydáno po skončení konference.

Konference se bude konat online. Registrování účastníci obdrží před konáním konference link. Více informací včetně kompletního programu naleznete na stránkách http://konference.ecinstitut.cz

Hodnocení: spravovat