1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výzva k účasti ve studii, která se zaměří na účinnost očkování proti covidu-19

Vědci 1. LF UK se obrací na zaměstnance 1. LF UK a VFN, kteří buď byli očkováni vakcínou Comirnaty společností Pfizer a BioNTech, nebo prodělali covid-19, s žádostí o účast na studii zaměřené na stanovení hladin protilátek proti onemocnění covid-19 a buněčné imunity. Cílem je prohloubit znalosti o vlivu očkování na humorální a buněčnou odpověď očkovaných jedinců. „Víme, že vakcína firem Pfizer a BioNTech má účinnost 95 %, ale nevíme, jak dlouho u pacientů očkovaných touto vakcínou vydrží paměťová imunita, respektive, jak dlouho mají tito pacienti účinnou imunitu proti tomuto viru,“ vysvětluje důvody k výzkumu hlavní řešitelka studie Mgr. Ludmila Maffei Svobodová z Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK.

„Pomocí metody ELISA budeme detekovat specifické protilátky v séru srážlivé krve a testovat budeme rovněž buněčnou imunitu. K tomu využijeme nesrážlivou periferní krev,“ doplňuje Mgr. Svobodová s tím, že vědci budou sledovat trvání specifické imunitní odpovědi u očkovaných jedinců v průběhu jednoho roku od očkování a pro porovnání se skupinou očkovaných bude do studie zařazena i skupina dobrovolníků, kteří onemocnění covid-19 prodělali. Na základě těchto výsledků lze určit nutnost případného dalšího očkování.


Informace pro dobrovolníky ve studii

Sledování hladin protilátek v séru pacientů po proběhlém očkování vakcínou Pfizer-BioNTech Covid-19 a u pacientů již s prodělaným onemocněním Covid-19
(Imunologické vyšetření krve ke stanovení hladin protilátek proti COVID 19 Ig A, Ig G a Ig M a vyšetření buněčné imunity)

Vážená paní, vážený pane,

níže uvedené informace by Vám měly pomoci v rozhodnutí o Vaší možné účasti na výzkumu sledování imunologické charakteristiky, speciálně vyšetření a stanovení hladin protilátek Ig A Ig G a Ig M proti onemocnění COVID-19 po proběhlém očkování vakcínou od firmy Pfizer/Biontech. Pokud jste toto onemocnění ale již prodělali, i Vás se tyká daná studie a vyšetření výše uvedených parametrů.

Onemocnění COVID -19 se bohužel stalo velkým problémem nejen ve zdravotnictví, ale především v celé společnosti lidí po celém světě. Při současných znalostech víme, že vakcína firmy Pfizer/BioNTech má účinnost 95%, ale nevíme, jak dlouho u pacientů očkovaných touto vakcínou vydrží paměťová imunita, respektive, jak dlouho mají tito pacienti účinnou imunitu proti tomuto viru.

Výzkumná studie se bude zabývat stanovením vybraných imunologických charakteristik poukazujících na účinnou imunitní odpověď proti SARS-CoV-2. Budou stanoveny specifické protilátky proti SARS-CoV-2 v séru srážlivé krve dobrovolníků účastnících se studie pomocí metody ELISA. Budeme rovněž testovat buněčnou imunitu. K tomu využijeme nesrážlivou periferní krev Vás dobrovolníků. Po stimulaci periferní krve antigeny SARS-CoV-2 („spike protein“) in vitro, budeme pomocí průtokové cytometrie stanovovat procento CD4+ a CD8+ T lymfocytů tvořících IFN-γ pomocí průtokové cytometrie.

Účelem studie je prohloubení znalostí o vlivu očkování na humorální a buněčnou odpověď očkovaných jedinců. Budeme sledovat i přetrvávání specifické imunitní odpovědi u očkovaných jedinců v průběhu jednoho roku od očkování. Na základě těchto výsledků lze určit nutnost případného dalšího očkování. Pro porovnání bude zařazena skupina dobrovolníků, kteří onemocnění Covid-19 již prodělali.

Odběry periferní žilní krve budou probíhat v intervalech 2 měsíců, tj. Za celých 12 měsíců Vám bude periferní žilní krev odebrána celkem 6x a to pokaždé maximální množství krve 10-15ml. Vzorky budou označeny kódy a uloženy na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze po dobu maximálně 2 let (po analýze budou vzorky znehodnoceny).

Případné dotazy můžete směřovat na níže uvedenou osobu, především e-mailem:


KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Hlavní řešitel: Ludmila Maffei Svobodová Mgr., Bc.
Pracoviště, adresa: Ústav biofyziky a informatiky, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
Salmovská 1, Praha 2 120 00
tel. +420 22496 5858
e-mail: ludmila.maffei@lf1.cuni.cz


 

 

Hodnocení: (hodnotilo 9 uživatelů) spravovat