1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

VÝSLEDKY ANKETY MEZI STUDENTY, KTEŘÍ NASTOUPILI DO 1. ROČNÍKU

Přinášíme vám výsledky anonymní ankety, kterou na seznamovacích kurzech v Dobronicích vyplnilo 307 studentů nastupujících do prvních ročníků – 251 zapsaných ke studiu všeobecného a 15 zubního lékařství, 14 fyzioterapie, 12 adiktologie, 9 nutriční terapie, 5 porodní asistence a 3 ergoterapie.


86933

Informace o 1. LF UK jsem získal(a):

 • z novin a časopisů 7,5 %
 • z webových stránek fakulty 76,5 %
 • z fakultního facebooku 14,5 %
 • od studijního poradce, učitelů na střední škole 10 %
 • od současných studentů 38 %
 • lékaře nebo mediky máme v rodině 23 %
 • ostatní 11 %

 

Byl(a) jsem přijat na základě studijního průměru na střední škole (tj. bez přijímacích testů) – týká se pouze studentů VL a ZL, kterých do Dobronic přijelo 283:

 • ano 41,5 %
 • ne 58,5 %

 

Kromě 1. LF UK jsem podal(a) přihlášku na:

 • 2. LF UK 53 %
 • 3. LF UK 54 %
 • LF UK v Plzni 28 %
 • LF UK v Hradci 22 %
 • LF v Brně 24 %
 • LF v Olomouci 12 %
 • LF v Ostravě 4 %
 • jinou fakultu na jiný obor 44 %
 • žádnou jinou přihlášku jsem nepodala 2 %

 

Byl(a) jsem přijat(a) na více fakult nebo vysokých škol:

 • ano 75 %
 • ne 25 %

 

Před přijetím jsem se zúčastnil(a) některé propagační akce 1. LF UK:

 • ano 70 %
 • ne 30 %

 

Které?

 • Den otevřených dveří 61 %
 • Jednička na zkoušku (jen studenti přijatí bez přijímacího řízení) 39 %
 • veletrh vzdělávání Gaudeamus v Praze či Brně 39 %
 • interaktivní workshop pro středoškoláky 2 %
 • ostatní 4 %

 

Navštěvoval(a) jsem přípravný kurz ke studiu na 1. LF UK:

 • ano 19,5 %
 • ne 80,5 %

 

Proč ses nakonec rozhodl(a) pro 1. LF? (výběr z odpovědí)

* Kvůli možnostem, které fakulta nabízí + systém výuky apod. je mi velmi sympatický.

* Zdála se jako nejlepší volba.

* Přijali mě.

* Mnoho lidí mi ji doporučovalo, líbily se mi akce, kterých jsem se účastnila, také to, že 1. LF je v centru Prahy.

* Doporučení od vystudovaných doktorů.

* Kvalitní vzdělání, nejstarší fakulta.

* Protože jsem chtěla do Prahy, taktéž jsem chodila na kurzy, DOD a fakulta ve mně zanechala nejlepší dojem.

* Chcela som študovať na univerzite, ktorá má celosvetové uznanie a „cveng“.

* Líbilo se mi to na Jedničce na zkoušku, to mě přesvědčilo nakonec nejít na Farmacii v HK.

* Meno vo svete, tradícia, skúsenosti iných.

* Zkusíme a uvidíme :)

* Na jinou LF jsem se nedostala.

* Protože je to skvělá škola, znám tam lidi.

* Má dobré ohlasy a líbí se mi prostory školy.

* Přišla mi lepší než ty ostatní.

* Již jsem trochu obeznámena se systémem fakulty, prostředím.

* Jedna z nejlepších LF v ČR.

* Věděla jsem to celou dobu.

* Díky velkému množství kamarádů na 1. LF.

* Příjemné prostředí, dopravní dostupnost, proslulost fakulty.

* Na jinou fakultu jsem nebyla přijata

* Kvalita a tradice, vzdálenost od domova

* Přístup fakulty, kvalita vzdělání.

* Přišlo mi to jako výzva.

* Stará, ale zároveň i mladá :)

* Super lokace, tradice, výsledky absolventů.

* Protože je prestižní.

* Je to nejdál od Ostravy :)

* Líbila se mi škola a Jednička na zkoušku, studovali zde rodiče.

* VL nejlépe kombinovalo mé zájmy.

* Lákala ma Praha a možnosť študovať na najstaršej fakulte UK.

* Byla jsem přijata bez zkoušek.

* Sympatická, nejlepší reference.

* Studovali tu rodiče, byla to preference.

* Výborné vyučování.

* Zaujalo mne studium v Praze, tradice a dobrá pověst školy, historické budovy a zkušenosti kamarádů mediků.

* Mám pocit, že tento obor mě bude v budoucnu naplňovat a 1. LF je kvalitní škola.

* Nejlepší LF v Praze.

* Přišla mi fajn.

* Proč ne? :)

* Protože to byla jediná LF v Praze, na kterou jsem se dostal.

* Kvôli lepšej úrovni školy než školy na Slovensku.

* Slyšela jsem, že je to nejlepší fakulta v ČR a zaujalo mě, že diplom uznávají i v USA.

* Starší žiaci mali veľmi dobrú odozvu a poradili ma nech sem prídem.

* Chtěla jsem zkusit něco perspektivního, tak uvidíme :)

* Fakulta se mi zalíbila na Dni otevřených dveří.

* Prestiž a věhlasný úspěch.

* Pozitivní recenze od studentů, přátelské prostředí.

* Dobré jméno, doporučení učitelů, architektura.

* Kvalitní fakulta, milé prostředí.

* Zanechala ve mně nejlepší dojem, ať již co se týká celkové atmosféry, pracovníků nebo hodnocení fakulty.

* Fakulta mi byla sympatická, podle mého je kvalitní a perspektivní

* Přišlo mi to jako nejlepší volba.

* Praha byla jasná volba a 2. LF nevyšla.

* Klasická výuka, prestižní škola, lokalita.

* Kvůli vlastní nemocnici a dále vyšší podpoře Erasmus stáží než na jiných fakultách.

* Na 1. LF se mi líbil přístup ze všech nejvíce.

* Chtěl jsem studovat v Praze, oslovila mě historie 1. LF.

* Široké zázemí, prestiž, doporučení od současných studentů, SIM.

* Je nejlepší.

* Pretože tu študuje rodina a v konečnom dôsledku je jedno z akej fakulty budem mať titul.

* Věda a výzkum, prestiž.

* Rozhodovala jsem se mezi 2 fakultami a vybrala si Jedničku.

* Neviděla jsem významnější rozdíly mezi 1. a 3. LF, vybrala jsem si tedy 1. LF, kde jsem byla přijata na průměr.

* Medicínu jsem chtěla studovat už odmala, takže LF byla jasná volba a 1. LF mě zaujala jak lokalitou, tak množstvím úspěšných lékařů, kteří ji absolvovali.

* Vysněná fakulta.

* Vďaka menu fakulty som sa rozhodla pre 1. LF.

* Historický komplex budov, špičkoví odborníci.

* Protože má největší prestiž, dobře dopravně dostupná, krásné studijní prostředí.

* 1. LF má věhlasné jméno a dobré výsledky.

* Sympatická fakulta s mnoha zkušenostmi a příležitostmi, příjemný a sympatický děkan.

* Sama nevím.

* Díky Jedničce na zkoušku – prostředí.

* Protože je jednička!

* 1. LF se mi moc líbí.

* Od začátku byla číslem 1.

* Chtěla jsem studovat medicínu, získala jsem z okolí dobré ohlasy.

* Nejlepší!!!

* Vliv rodiny, vždy jsem chtěla být doktorem.

* 1. LF se mi jeví jako nejlepší volba.

* Na 1. LF jsem se cítila příjemně, je tam sympatické prostředí a dobré propagační akce.

* Je nejpřísnější a nejlepší.

* Rodinná tradice, historie, anonymita.

* Jediná škola, kde ma prijali, ale od začiatku bol môj sen sa dostať konkrétne na túto fakultu.

* Plním si sen.

* Historické budovy, scholastika, na jinou fakultu jsem se nedostala.

* Díky doporučení současných studentů.

* Největší počet pracovišť + počet profesorů/vyučujících na studenta.

* Podle informací, které jsem získala, jsem usoudila, že mi tato fakulta vyhovuje nejvíce.

* Možnost ve vyšších ročnících navštívit nejlepší střediska v oboru, město Praha, hodně možností v Erasmu.

* Vždy jsem byla rozhodnutá pro 1. LF UK, lákala mě možnost zubního lékařství – třeba příští rok.

* Byla to má první volba.

* Pověst školy, atmosféra fakulty na akcích, osobnost pana děkana.

* Studovali zde i moji předci.

* Je to jedna z nejstarších a nejsolidnějších fakult UK.

* Bohatá a dlouhá tradice, prestiž, výborná reputace v zahraničí.

* Protože mě lákalo zkusit prostředí a způsob práce na 1. LF.

* Nejlepší podmínky pro studium.

* Protože mám trvalé bydliště v Praze a chtěla jsem přednostně do Prahy. Oba rodiče i sestra studovali 1. LF UK.

* Byla to jediná škola, na kterou jsem chtěla, ostatní přihlášky jsem si podala pod apelem okolí.

* 1. LF ve mne vzbudila velmi příjemný dojem. Škola nabízí mnoho možností.

* Má nejvíce pracovišť (fakultních nemocnic, partnerských atd.) + mnoho skvělých profesorů.

* Větší tradice než ostatní fakulty.

* Jiná možnost nebyla.

* Pestrý studijní život v Praze, údajně vyšší prestiž.

* Ze všech škol se mi zalíbila nejvíce.

* Zubařina jinde v Praze není :)

* Vždy jsem se nejvíce chtěla dostat na zubní lékařství a myslím, že 1. LF je v tomto oboru nejlepší volba.

*Na obor ZL berete méně studentů než jiné fakulty, což považuji za výhodu.

* Zubní lékařství na dobré úrovni, pověst.

* Je to kvalitní škola s dobrou pověstí. A myslím, že má nejkvalitnější výuku ZL.

*Jednička je nej!

* Chtěl jsem studovat fyzioterapii na 1. LF kvůli jejímu systému praxí.

* Je to špička v oboru fyzioterapie.

* Vzdálenost od domova, Den otevřených dveří, zkušenost starších přátel.

* Vždy jsem chtěla na 1. LF, atmosféra byla nejsympatičtější ze všech fakult, kde jsem doposud dělala přijímačky. Hodně lidí mi ji doporučovalo.

* Chtěla jsem tam nejvíce, mám to blízko od bydliště a byla mi sympatická.

* 1. LF jsem si vybrala, protože UK má dobrou prestiž a 1. LF jsem si zvolila na doporučení.

* Už jsem na ní studovala VL minulý rok a chtěla jsem stejnou fakultu i nadále.

* Zjistila jsem, že ergoterapie je pro mě ideální volba a vybrala jsem si Prahu kvůli lepší dostupnosti z místa bydliště a jménu univerzity.

* Kvůli jedinečnému oboru adiktologie.

* Zajímavý obor adiktologie, tradice a jméno školy.

* Jedna z mála škol, která nabízí obor nutriční terapie.

* Díky lidem v mém okolí, kteří se zajímají o stejný obor – nutriční terapie.

* Jediná fakulta v Praze, kde se dá porodní asistence studovat.

* Na fakultě jsem studovala rok VL, a i když jsem studium ukončila, je pro mě fakulta srdeční záležitostí a rozhodla jsem se pro studium porodní asistence.


 

 

Hodnocení: spravovat