1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyšla nová učebnice Neurologie

86845
Autoři z Neurologické kliniky 1. LF UK – prof. Evžen Růžička, prof. Karel Šonka a doc. Robert Rusina – napsali spolu s prof. Petrem Marusičem z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a kolektivem dalších autorů učebnici Neurologie. Zejména pro potřeby studentů všeobecného lékařství vznikl „student-friendly“ text, který je důsledně koncipován pro využití v každodenní praxi, tj. od příznaků, jež lékař na pacientovi vidí, přes návod, jak je má vyšetřit a interpretovat, až k úvaze o postižení struktur nervového systému a volbě vhodných pomocných vyšetření k odhalení příčiny. Množství přehledných obrázků a tabulek umožňuje čtenářům snadněji se v náročné problematice zorientovat. Učebnice přináší moderní členění a definice některých syndromů, které se v průběhu let změnily a jejich poznání je důležité pro pochopení speciální neurologie. Cílem je, aby absolvent lékařské fakulty měl základní přehled o neurologických onemocněních, uměl rozpoznat základní chorobné příznaky a dokázal neurologického pacienta správně vyšetřit a nasměrovat v každodenní praxi jakéhokoliv medicínského oboru.

Knihu vydalo nakladatelství Triton.

 

Hodnocení: spravovat