1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyjádření vedení 1. LF UK a vedení UK k financování vysokých škol a k celostátní hodinové výstražné stávce dne 17. 10. 2023

Právo na stávku respektuji. Na problémy financování vysokého školství, zejména pak lékařského a zdravotnického, stejně tak i biomedicínského výzkumu dlouhodobě upozorňujeme společně s ostatními děkany lékařských fakult,“ říká děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

Stanovisko rektorátu

Vedení Univerzity Karlovy (UK) dlouhodobě poukazuje na neuspokojivý stav financování českého veřejného vysokého školství a zdůrazňuje nutnost faktického naplnění dlouhodobé celospolečenské prioritizace vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací. Pokud chceme v ČR budovat znalostní ekonomiku, je nezbytné přijmout závazný střednědobý výhled růstu poměrných výdajů na vysoké školy vůči HDP na úroveň alespoň průměru zemí OECD, a to zvláště proto, že demografický nárůst, letos zaznamenaný na středních školách, se za několik let promítne na školy vysoké. Navíc podíl vysokoškolsky vzdělané populace v ČR již nyní patří k nejnižším v EU.

Je vhodné připomenout, že objem institucionálních veřejných prostředků na vysoké školství vyjádřený ve vztahu k HDP klesl v roce 2023 z 0,62 % v roce 2009 na 0,45 %. I přesto vysoké školy plní svou společenskou roli – reagují na zvyšující se požadavky na vzdělávací proces, přinášejí společnosti vzdělané absolventky a absolventy v nespočtu významných oborů a špičková věda má potenciál přispívat k mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.

Chápeme proto důvody vedoucí k protestní akci plánované na 17. 10. 2023. Je potřeba lépe financovat vzdělávání v ČR, abychom byli jako země i do budoucna schopni kvalitně vzdělávat a být konkurenceschopní v Evropě i ve světě. Univerzita Karlova je pochopitelně připravena s MŠMT spolupracovat také na dlouhodobé strategii rozvoje vysokého školství, které se musí v současné době dramatických technologických změn dynamicky měnit.

Přes probíhající vnitřní efektivizaci a získávání externích zdrojů, při nedostatečné podpoře ze strany státu, je a bude do budoucna jen omezená možnost zabránit odlivu jak studentských, tak vědeckých i akademických talentů. Tím je ohrožena schopnost budovat znalostní ekonomiku a přispívat k lepší budoucnosti ČR.


Za vedení UK

prof. Milena Králíčková,

rektorka Univerzity Karlovy


Hodnocení: spravovat