1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyhlášení Ceny Alberta Schweitzera

Francouzské velvyslanectví vyhlašuje i v roce 2019 ve spolupráci se společností Pierre Fabre Cenu Alberta Schweitzera za lékařství.

Cílem ceny je odměnit nejlepší klinické a výzkumné práce studentů doktorských studijních programů.

Podmínky pro účast v soutěži:

· česká nebo slovenská národnost

· věk do 33 let (ke dni slavnostního vyhlášení)

· jsou studenty 1. LF UK nebo svou disertační práci obhájili v ak. roce 2018/19

· jsou zaměstnanci nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení poskytující zdravotnické služby

· v rámci studia doktorského studijního programu nepracují pro společnost Pierre Fabre ani pro žádnou její dceřinou společnost

· přijatý vědecký článek k publikaci či ve schvalovacím řízení nebo vědecký článek byl již publikován.

Podrobnosti o přihlášce naleznete https://spoluprace.ifp.cz/cz/https:/spoluprace.ifp.cz/cz/vedecke-ceny-2021

Zájemci zašlou své přihlášky, včetně příloh, nejpozději do 20. března 2019 na oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu a současně i na e-mailovou adresu bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz


The Albert Schweitzer award for MEDICINE, here are the conditions of participation and the promotion flyer

Hodnocení: spravovat