1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vláda zrušila povinnost očkování proti covidu-19

AKTUALIZACE! Dne 19. 1. 2022 Vláda ČR zrušila povinné očkování proti covidu-19.

Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Novela stanovuje povinnost očkování proti nemoci covid-19 u vybraných skupin, mezi které jsou zařazeni i studenti vysokých škol připravující se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotnických služeb.

Povinné očkování proti nemoci covid-19 není podmínkou přijetí ke studiu, ale je podmínkou pro konání praxe ve zdravotnických zařízeních.

Povinnost být očkován je účinná od 28. února 2022, do tohoto data musí být aplikovány všechny dávky dle očkovacího schématu příslušné očkovací látky (u jednodávkového schématu jedna dávka, u dvoudávkového dvě dávky).

Neočkovaní studenti nemohou od 1. března 2022 konat v rámci vzdělávání výuku u poskytovatelů zdravotních služeb. Jinými slovy, neočkovaným studentům nesmí poskytovatel zdravotnických služeb umožnit konání zejména klinické výuky či praxe (dále jen „praxe“).

Povinnost očkování není možné nahradit potvrzením o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

Pokud žák nebo student nebude v souladu s vyhláškou očkován proti nemoci covid–19 a v důsledku toho nesplní povinnou praxi (resp. podmínky stanovené rámcovým vzdělávacím programem, akreditovaným vzdělávacím programem nebo nesplní-li student vysoké školy požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu), může být důsledkem nepostoupení do vyššího ročníku a následné ukončení vzdělávání (§ 56 odst. 1 písm. b) a § 68 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách).


Hodnocení: spravovat