1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Ve vnitřním hodnocení vědy v rámci UK jsme nejlepší lékařskou fakultou

1. lékařská fakulta v nedávné době prošla spolu se všemi ostatními fakultami Univerzity Karlovy vnitřním univerzitním hodnocení dle metodiky M17+. 1. LF UKUK byla ohodnocena známkou B+, čímž se zařadila mezi pět nejlepších fakult a zároveň se stala nejlépe hodnocenou lékařskou fakultou Karlovy univerzity

Hodnocení svou strukturou kopírovalo modul M3 z národního hodnocení dle metodiky M17+ (tj. vládou ustanovené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.)

V rámci vnitřního hodnocení jednotlivých fakult UK bylo možno získat klasifikaci v rozmezí A, B, B+, C, C+, D, D+, přičemž výsledná hodnota dle těchto „známek“ dopadá na institucionální financování fakult. Mezi pěti nejlépe hodnocenými fakultami známkou B+ byla i 1. LF, čímž se stala zároveň nejlépe hodnocenou lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, protože žádná jiná takto vysoké hodnocení nezískala.

Ze závěrů mezinárodní rady odborníků navíc vyplývá, že ve srovnání v rámci UK i České republiky je 1. LF UK lídrem v mnoha oblastech výzkumu. Jednou z nejsilnějších oblastí je kardiovaskulární výzkum, o čemž svědčí například vysoký fakultní H-index. Z celkového počtu článků, které vznikly na UK k tématu kardiologie a kardiochirurgie a nacházejí se v prvním decilu dle Web of Science jich 43 % pochází z 1. LF. Další silnou vědeckou stránkou 1. LF UK je oblast klinické neurologie, kde je nejproduktivnější fakultou v oblasti výzkumu na UK a Neurologická klinika patří mezi přední pracoviště svého druhu v ČR. Fakulta je také velmi produktivní v endokrinologii a metabolismu, nefrologii (mezi 10 % nejlepších článků z UK je 14 z celkových 18 z 1. LF), všeobecné chirurgii (55 % výstupů UK v prvním decilu a prvním kvartilu produkuje na 1. LF), toxikologii a také psychiatrii. 1. LF UK dále vyniká v oblasti experimentální biologie, kde je na druhém místě v počtu a kvalitě výstupů mezi všemi fakultami UK.

Pokud jde o mezinárodní spolupráci, 1. LF UK využívá patrně nejvíce mezinárodních projektů ve srovnání se všemi lékařskými fakultami UK. Mezinárodní mobilita studentů a výzkumných pracovníků 1. LF UK je dobře zavedená a institucionalizovaná. Počet zahraničních studentů označila rada jako uspokojivý. Seznam hostujících 11 profesorů je poměrně dlouhý a obsahuje zajímavé a respektované osobnosti. Fakulta přivádí některé vysoce produktivní a mezinárodně uznávané výzkumné pracovníky, což mezinárodní rada vnímá jako dobré znamení do budoucna.

Všem našim skvělým badatelům a vědcům, studentům, kteří se na vědě podílejí, ale také administrativní podpoře zaměstnanců odpovědných oddělení děkanátu fakulty, jakož i jejímu vedení gratulujeme! Jsme jednička!


Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat