1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

V porodnici U Apolináře se hovořilo o zřizování center porodní asistence

83052V Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze proběhlo 11. března 2019 tematické setkání k podpoře zřizování center porodní asistence v České republice. Setkání, které mj. navazuje na předchozí jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů k tématu porodní péče, proběhlo za účasti premiéra a předsedy Rady vlády pro rovnost žen a mužů Ing. Andreje Babiše, ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., ředitele VFN prof. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., přednosty kliniky prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc., vedoucího lékaře Perinatologického centra kliniky prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc., koordinátorky Asociace pro porodní domy a centra Mgr. Natalie Sedlické, MSc., a předsedkyně Pracovní skupiny k porodnictví Rady vlády pro rovnost žen a mužů PhDr. Marie Čermákové. Součástí setkání byla také diskuze k otázkám vzniku dalších center porodní asistence, rozdílným přístupům k porodům, úloze lékařů a kompetencím porodních asistentek.

Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence Ke zřizování center porodní asistence

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat