1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Uznání praxe absolvované na neakreditovaném zařízení

Postup při podávání žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti dle § 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který stanovuje, že:

„Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“

V žádosti je nutné vyplnit dle kterého VP se lékař vzdělává – rok, a přesné časové období, které chce započítat.

Přílohy k žádosti:

  • logbook (dokládají pouze lékaři zařazení do specializačních oborů před 1.7.2017) s razítkem a podpisem školitele odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou chce lékař započítat, prostou kopii,

  • doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe (část započtena),

  • kopii potvrzení o délce a obsahu absolvované praxe s razítkem a podpisem školitele,

  • v případě, že má lékař certifikát o absolvování zákl. kmene, také prostou kopii,

  • doklad o změně příjmení, pokud k ní došlo.

 Na žádost lékař nalepí kolek v hodnotě 500,- Kč a zašle na adresu MZČR, MZČR má na vyřízení žádosti 90 dnů dle zákona č. 95/2004 Sb.

B_formulář_Žádosti_o_započtení_praxe_na_neakreditovaném_pracovišti_po_1_7_2017

B_formulář_Žádosti_o_započtení_praxe_na_neakreditovaném_pracovišti_do_30_6_2017

 

Hodnocení: spravovat