1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

UK bude letos obhajovat certifikát HR Award

Ocenění HR Excellence in Research (tzv. HR Award) získávají vysoké školy a instituce, kterým se daří implementovat evropskou strategii Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R), která vychází z Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Charta a Kodex jsou souborem zásad a požadavků pro vědkyně, vědce a jejich zaměstnavatele, a týkají se oblastí jako je etika, pracovní podmínky, profesní rozvoj, rovné příležitosti, hodnocení nebo nábor nových zaměstnanců. Cílem je představení jasnější perspektivy a možností kariérního rozvoje, zlepšení a harmonizace pracovních podmínek v celém Evropském výzkumném prostoru, a tím podpořit pozitivní vnímání profese výzkumníků u široké veřejnosti, zvýšit její atraktivitu pro mladé lidi a usnadnit přenos know-how a mobilitu mezi jednotlivými institucemi.

Díky tomuto ocenění tedy UK zvyšuje svoji prestiž a atraktivitu i pro získávání nových vědkyň a vědců, včetně těch zahraničních, neboť získané ocenění je pro ně zárukou, že splňuje evropské standardy v péči o zaměstnance, v otevřenosti a transparentnosti výběrového řízení i v kvalitě pracovního prostředí.


Zároveň s udělením certifikátu se Univerzita Karlova zavázala ke kontinuálnímu zlepšování pracovních podmínek pro své vědce a vědkyně a k udržení vysokých standardů v oblastilidských zdrojů. Ocenění přináší i možnost bonifikace nebo výhodnějších podmínek v rámci podávání grantových žádostí. V neposlední řadě díky HR Award UK také podporuje svoji snahu o internacionalizaci a propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.


Letos na podzim přijede na UK tým mezinárodních hodnotitelů, před kterým bude muset naše univerzita prokázat, že plní své závazky a hodlá se i na dále v oblasti rozvoje lidských zdrojů a v péči o zaměstnankyně a zaměstnance kontinuálně zlepšovat.


V následujících týdnech a měsících Vás budeme na sociálních sítích, v univerzitních newsletterech a na webových stránkách informovat, jak se jednotlivé oblasti proměňovaly, co se podařilo a co univerzitu čeká. Zaměříme se na tyto oblasti:

  • Etika
  • Pracovní podmínky
  • Open science
  • Věda a projekty
  • Kariérní principy a výběrová řízení
  • Vzdělávání a rozvoj

Více informací najdete na webu HR Award a dále doporučujeme k přečtení informační brožurku HR Award na Univerzitě Karlově.

Hodnocení: spravovat