1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stipendia

72230

Fakulta nabízí hned několik forem finanční podpory pro studenty – stipendia.
K podávání žádostí o stipendia se používá webová aplikace, kterou najdete na adrese ZDE.

Od 1. 10. 2017 bude změna Stipendijního řádu UK a připravuje se také změna vnitřního předpisu fakulty. Některá zde uvedená stipendia již nebudou existovat nebo se změní některé podmínky. Podrobnější informace budou známy až v říjnu.

Stipendia Univerzity Karlovy - všeobecné informace

Přiznávání stipendií na UK, jejich vyplácení a další náležitosti upravuje Stipendijní řád Univerzity Karlovy, některé další podrobnosti upravují Pravidla pro přiznání stipendií na 1. LF UK a též opatření rektora.

Stipendium na podporu ubytování

» Elektronické žádosti se podávají většinou na konci října.
» Pokud vám bude stipendium přiznáno, dostanete ho vyplacené zpětně jednou za tři měsíce (v prosinci za říjen, listopad a prosinec).

Stipendium za vynikající studijní výsledky (prospěchové stipendium)

» Přiznává se zpětně za předchozí úsek studia, tedy za skončený ročník – a to na základě studijního průměru.
» Podmínky pro dosažení tohoto stipendia i jeho výši stanovuje vnitřní předpis fakulty, který schvaluje děkan a akademický senát.
» Bývá přiznáváno omezenému počtu studentů, většinou 10 % nejlepších studentů fakulty napříč obory.
» Abyste dosáhli požadovaného studijního průměru, musíte udělat všechny zkoušky v ročníku napoprvé – většinu z nich „za jedna“, výjimečně „za dvě“.
» Výše stipendia se většinou pohybuje kolem 10 000 korun za rok. Vypláceno je zpětně – např. stipendium za první ročník dostanete až ve druhém ročníku v prosinci.


Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat