1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stanovisko pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy k očkování proti nemoci covid-19

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF, 2. LF, 3. LF, LF Plzeň a LF Hradec Králové) jednoznačně podporují názor, že očkování je jedinou cestou, jak dosáhnout návratu k normálnímu životu společnosti – tedy k životu bez roušek, k normálnímu společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu, k cestování bez omezení. Kromě toho je očkování a tím potlačení nemoci v populaci cestou, jak vrátit normální pracovní rytmus i do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Pokud by současná pandemie s přetížením zdravotníků trvala dlouho, lze očekávat neblahé důsledky jak na zdravotníky samé, tak i na zdravotní stav obyvatel – nebylo by dost kapacit pro léčení jiných nemocí. Ze všech těchto důvodů jednoznačně podporujeme očkování proti nemoci covid-19 s těmi vakcínami, které budou schváleny Evropskou lékovou agenturou (European Medicines Agency, EMA) v indikacích tímto regulačním orgánem povolených.

Dosud publikované informace o očkovacích látkách potvrzují jejich spolehlivost v navození imunitní odpovědi a tím pádem ve snížení rizika prodělání závažných forem nemoci. Potvrzují rovněž bezpečnost vakcín
v krátkodobém sledování. Jsme přesvědčeni, že i případná dlouhodobá rizika budou méně významná ve srovnání s akutními komplikacemi či chronickými riziky nemoci covid-19. Jednoznačným argumentem je více než devět tisíc zemřelých na covid-19 od počátku epidemie. V první fázi musí být proti covidu-19 očkovány rizikové skupiny, tedy starší občané a chronicky nemocní a následně nejvíce ohrožený zdravotnický personál
v zájmu udržení kvalitní péče o všechny nemocné.

Chceme-li zabránit zbytečným úmrtím dalších tisíců spoluobčanů, stabilizovat situaci ve zdravotnických
a sociálních zařízeních a vrátit život v naší zemi do normálních kolejí, tak máme jen tři možnosti jak toho dosáhnout – proočkováním ohrožené rizikové populace, chytrou karanténou a důsledným dodržováním protiepidemických opatření do doby, než se očekávaný účinek vakcinace dostaví.


V Praze dne 15.12.2020

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy, profesor 1. lékařské fakulty UK

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., děkan Lékařské fakulty v Plzni

Prof. MUDr. Jiří Manďák, PhD., děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty UK

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. lékařské fakulty UK

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. lékařské fakulty UK

 

Hodnocení: (hodnotilo 90 uživatelů) spravovat