1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stanovisko Asociace lékařských fakult ČR k nekvalifikované tvorbě “hodnotících žebříčků” fakult

V době, ve které jsou kdejaký mixer, televizní přijímač či koření hodnoceny standardními procedurami v autorizovaných laboratořích a testy publikovány v denním či odborném tisku (například MF Dnes či D - test) je pro nás těžko přijatelné se podílet na hodnocení, které používá vágní a nejasná kriteria, pracuje nezřetelným způsobem se vstupními daty a na základě takto získaných výsledků činí závěry, které vedou k nepřesným informacích pro budoucí studenty i jejich rodiny. Právě z těchto důvodů se lékařské fakulty nechtějí na podobných projektech podílet.

  • Kriteria, podle kterých media sestavují tabulky jsou zavádějící a neodrážejí kvalitu hodnocených fakult
  • Postupy, které jsou používány při zpracování dat vedou i k výsledkům, které na první pohled neodpovídají o kvalitě daných fakult. Takto získané výsledky tak mají malý standard jakéhokoliv hodnocení kvality a mají tak velmi malou vypovídací schopnost
  • Postupy některých českých medií při hodnocení vysokých škol se zásadně odlišují od těch, které mají osvědčené metodiky, které jsou používána v respektovaných světových hodnoceních (zejména Academic Ranking of World Universities(ARWU), QS World University Rankings (QS) a THE World University Rankings (THE)
  • Lékařské fakulty tradičně pracují s daty, která mají výpovědní hodnotu ověřenou se standardními postupy jejich sběru a jejich hodnocení včetně jasné statistické procedury
  • Takový postup v České republice vzniká pouze na Ministerstvu školství
  • Za těchto okolností se lékařské fakulty České republiky odmítají podílet na projektech, které mají nepřesná kriteria hodnocení kvality, která neprošla žádnou diskusí odborníků na poli lékařského vzdělávání a lékařské vědy

Lékařské fakulty jsou rozhodně připraveny se podílet i nadále na svém kvalitním hodnocení, vycházejícím ze sběru relevantních dat a ze standardních metod práce s nimi. Lékařské fakulty se nevyhýbají hodnocení, požadují však, aby bylo prováděno se stejnou zodpovědností, s jakou fakulty přistupují k výzkumu i výuce.

Asociace lékařských fakult ČR 

Prosinec 2017

Hodnocení: spravovat