1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Spolek českých lékařů v Praze zve na přednášky

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci září a říjnu 2020 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.


DNE 21. ZÁŘÍ 2020

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 2. LF UK a FNM

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Večer Chirurgické kliniky 2. LF UK a FNM

Chirurgie a raritní nálezy v době pandemie COVID 19

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1. Hoch J.: Úvodem – jak se změnila operativa v době pandemie (5 min.)

2. Pazdírek F.,Vjaclovský M.: Miniinvazivní operativa během pandemie (10 min.)

3. Hoch J.,Štulík J.: Retrorektální tumory (10 min.)

4. Holub M.,Hoch J.: Meninogmyelokéla jako příčina subileu (10 min.)

5. Hoch J.,Mazáková A.,Haluza T.: Megaduodenum (10 min.)

6. Bavor P.: Suicidita v době pandemie (10 min.)

Diskuze 30 min.


DNE 28.9.2020 – státní svátek


DNE 5. ŘÍJNA 2020

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK a FNB

Přednosta: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

SKŘIVANŮV VEČER

Komplexní péče v gynekologii a porodnictví

Koordinátor: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1. Matěcha J.: Centrum porodní asistence (15 min.)

2. Koliba P.: Méně časté laparoskopické výkony v gynekologii (15 min.)

3. Zikán M.: Salvage operace v gynekologické onkologii (10 min.)

4. Mojhová M.: Obrat zevními hmaty (10 min.)

5. Dubová O.: Lynchův syndrom v gynekologii (10 min.)

Diskuze 30 min.


DNE 12. ŘÍJNA 2020

Přednáškový večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

HOŘEJŠÍHO VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

1. Aghová T.: Doba Genová (10 min.)

2. Kotasová M.: Stanovení dexamethasonu pomocí dvojdimenzionální kapalinové chromatografie s hmotností detekcí (2D/LC-MS/MS) (10 min.)

3. Závora J.: Jak se vyrovnat s pandemií Covid-19 (10 min.)

4. Vášová V., Špaček M.: Akutní stavy v hematologii z laboratorního pohledu (10 min.)

5. Mikulová V., Posová H.: Genetické testování primární laktózové intolerance (10 min.)

6. Grauová B.: Současné možnosti diagnostiky a léčby CVI ( chronické žilní insuficience)

(10 min.)

7. Horák P.: GLI efektorové proteiny Hedgehog signální dráhy regulují expresi SLUG genu v melanomových buňkách (10 min.)

Diskuze 30 min.


DNE 19. ŘÍJNA 2020

Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

WEBERŮV VEČER

Nekoronární intervence: update 2020

Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

1. Kautzner J.: Úvod (5 min.)

2. Želízko M.: Transkatetrová implantace aortální chlopně (15 min.)

3. Janek B.: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (15 min.)

4. Pořízka V.: Katetrizační léčba mitrální regurgitace (15 min.)

5. Karmazín V.: Mechanická srdeční podpora Impella (15 min.)

Diskuze 30 min.


DNE 26. ŘÍJNA 2019

Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN

přednosta: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

ŠIKLŮV VEČER

Kazuistická sdělení z bioptické a nekroptické praxe

Koordinátor: prof. Pavel Dundr, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

1. Dundr P.: Úvod (5 min.)

2. Bártů M.,Vítková I.,Lukáš M.,Kostrejová M.,Machková N.: Neobvyklé příčiny ischemické kolitidy (10 min.)

3. Rosmusová J.: Fatální průběh HSV2 infekce u nezralého novorozence (10 min.)

4. Gregorová M.: Tumor mediastina – SMARCA4 deficientní sarkom (10 min.)

5. Galko J., Lauermannová M.: Litorální angiom sleziny jako neobvyklá příčina hemolytické anémie (10 min.)

6. Střítecký J., Čapková R.: Adultní Stillova choroba imponující jako periferní T-lymfom s fatálním průběhem (10 min.)

Diskuze 30 min.vědecký sekretář
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

předseda
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

 

Hodnocení: spravovat