1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

SČL - PROGRAM ZÁŘÍ - PROSINEC 2021

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsících září - prosinec 2021 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 20. ZÁŘÍ 2021

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 2. LF UK a FNM

Přednosta: doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA

Koordinátor: doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA

Předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

doc. MUDr. A. Stolz, Ph.D., MBA: Úvodem - chirurgie v době pandemie COVID-19

(10 min.)

MUDr. T. Kopriva, MUDr. J. Tornikidis: Chirurgické komplikace onemocnění COVID-19 (10 min.)

doc. MUDr. A. Stolz, Ph.D., MBA: Robotické plicní resekce (15 min.)

MUDr. F. Pazdírek, MUDr. M. Vjaclovský, MUDr. M. Bocková: Pravostranné robotické hemikolektomie (10 min.)

MUDr. J. Tornikidis, MUDr. P. Palenčár, MUDr. J. Miletín: Karcinom prsu a rekonstrukce po ablaci prsu (10 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 27. ZÁŘÍ 2021

Přednáškový večer Gynekologicko - porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

PADOVCŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

MUDr. A. Vařbuchtová, MUDr. V. Drochýtek: Těhotenství a prenatální diagnostika – neinvazivní, invazivní (12 min.)

MUDr. D. Brynda, MUDr. V. Drochýtek: Těhotenství a hypertenze - preeklampsie, HELLP, hypertenze (12 min.)

MUDr. A. Babková, prof. MUDr. M. Halaška, Ph.D.: Těhotenství a nádory (12 min)

MUDr. D. Vaňková, prof. MUDr. M. Halaška, Ph.D.: Těhotenství a IVF rizika, komplikace (12 min)

Diskuze 30 min.

DNE 4. ŘÍJNA 2021

Přednáškový večer ÚKBLD 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

HOŘEJŠÍHO VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Mgr. V. Vášová: Akutní promyelocytární leukémie pohledem morfologa (15. min.)

MUDr. B. Grauová, Ph.D.: Současné možnosti diagnostiky a léčby CVI (15 min.)

Mgr. D. Vidláková: Vývoj genetických a epigenetických změn v genomu nádorových buněk u pacientů s recidivujícími difúzními gliomy (15 min)

Mgr. M. Kotasová: Stanovení dexamethasonu v plazmě pomocí nové 2D-LC/MS metody (15 min.)

Mgr. K. Svobodová, Ph.D.: Siderofory vláknitých mikromycet – Kam míří mykologická diagnostika? (15 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 11. ŘÍJNA 2021

Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

WEBERŮV VEČER

Novinky v kardiologii

Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

prof. MUDr. J. Kautzner, CSc.: Úvod (5 min.)

MUDr. M. Šramko, Ph.D.: Novinky v akutní kardiologii (15 min.)

MUDr. M. Želízko, CSc.: Novinky v intervenční kardiologii (15 min.)

doc. MUDr. V. Melenovský, Ph.D.: Novinky v léčbě srdečního selhání (15 min.)

prof. MUDr. J. Kautzner, CSc.: Novinky v léčbě arytmií (15 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 18. ŘÍJNA 2021

Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

ŠIKLŮV VEČER

Večer věnovaný 100. výročí otevření Hlavova ústavu

Koordinátor: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. MUDr. P. Dundr, Ph.D.: Profesor Jaroslav Hlava

doc. Mgr. K. Černý, Ph.D.: Založení Hlavova ústavu

prof. MUDr. P. Dundr, Ph.D.: Přednostové patologie na Hlavově a Treitzově ústavu (přehled v jednotlivých historických obdobích)

doc. Mgr. K. Černý, Ph.D.: Nejstarší dějiny patologie v Praze.

MUDr. M. Bártů, doc. MUDr. K. Němejcová, Ph.D.: Současnost Hlavova ústavu v obrazech

Diskuze 30 min.

DNE 25. ŘÍJNA 2021

Přednáškový večer 1. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

EISELTŮV VEČER

Péče o nemocné s hematologickými malignitami v COVID éře.

Koordinátor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

prof. MUDr. M. Trněný, CSc.: Úvod

MUDr. A. Jonášová, Ph.D.: COVID-19 u pacientů s myeloidními nádory

MUDr. J. Kořen: COVID-19 a lymfomy

MUDr. M. Špaček, Ph.D.: COVID-19 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

prof. MUDr. I. Špička, CSc.: COVID-19 a myelomy

MUDr. P. Vodička, MUDr. M. Trojánek, Ph.D.: Očkování u pacientů s hematologickými malignitami

Diskuze 30 min.

DNE 1. LISTOPADU 2021

Přednáškový večer Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

VONDRÁČKŮV VEČER

Koordinátor: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

doc. MUDr. M. Anders, Ph.D.: COVID-19 a duševní zdraví populace

doc. MUDr. L. Kališová, Ph.D.: Stigmatizace psychiatrie – mohou psychiatři jednat proti vůli nemocného?

doc. MUDr. M. Zvěřová, Ph.D.: Nová zjištění a trendy v léčbě demencí

PhDr. P. Harsa, Ph.D.: Systém psychologické péče v rámci VFN v Praze

Diskuze 30 min.

DNE 8. LISTOPADU 2021

Přednáškový večer 3. chirurgické kliniky 1.LF UK a FNM

Přednosta: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

DIVIŠŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

MUDr. J. Vachtenheim: COVID-19 a transplantace plic (15 min.)

MUDr. M. Podhráský: Chirurgické řešení patologie v oblasti thymu (15 min.)

MUDr. J. Kolařík: ERAS v hrudní chirurgii (15 min.)

MUDr. M. Šnajdauf: Časné karcinomy jícnu a žaludku - pohled chirurga (15 min.)

MUDr. P. Libánský, Ph.D.: Vývoj chirurgického řešení primární hyperparathyreosy (15 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 15. LISTOPADU 2021

Večer UK k 17. listopadu

Univerzita Karlova jako člen Evropské aliance 4EU+

Přednášející: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - prorektorka pro studium, Univerzita Karlova

Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

DNE 22. LISTOPADU 2021

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie a traumatologie FTN

Přednosta: doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

Koordinátor: doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

doc. MUDr. T. Pešl, Ph.D.: Úvodní slovo (5 min.)

MUDr. H. Homolková, Ph.D.: Poranění periferních nervů u dětí (10 min.)

MUDr. E. Faltusová: Poranění ledvin u dětí (10 min.)

MUDr. M. Čepelík: Sonografické vyšetření radiohumerálního kloubu rostoucího skeletu (10 min.)

MUDr. A. Knížetová: Management léčby kožních defektů v novorozeneckém a kojeneckém věku (10 min.)

MUDr. M. Prchlík: Transplantace jater, jako život zachraňující výkon po rozsáhlém poranění jater (10 min.)

MUDr. J. Hendrych: Je hojivost dětských zlomenin ovlivněna hladinou vitaminu D v krvi? (10 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 29. LISTOPADU 2021

Thomayerova přednáška

Virová hepatitida C - historie jedné generace

Přednášející: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

DNE 6. PROSINCE 2021

Předvánoční večer SČL

Ludwig van Beethoven - Hudba je jako sen. Ten, který neslyším.

Přednášející: PhDr. Jiří Vejvoda

Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc

 

Hodnocení: spravovat