1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nadační fond Scientia - ceny za nejlepší vědecké práce studentů

 Nadační fond Scientia

vyhlašuje cenu za nejlepší vědecké práce studentů

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

publikovaných v roce 2021

Uvedená cena je vypsána ve dvou kategoriích

  • studenti bakalářských nebo magisterských studijních programů
  • studenti presenční formy doktorských studijních programů v českém a anglickém jazyce.

94871V každé kategorii mohou být uděleny tři ceny.

Žádost o udělení ceny obsahuje (viz příloha):

  • Jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště uchazeče
  • Stručný životopis
  • Seznam publikovaných prací (rok vydání 2021), přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné činnosti uskutečněné v kalendářním roce 2021

(přiložte kopie publikovaných článků včetně IF/Q1-4 kvartil oboru)

  • Přiložte přehled Vašich citací dle Web of Science

Ceny v jednotlivých sekcích jsou stanoveny ve výši

15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč.

Návrh žádosti o cenu se zasílá nejpozději do 15. března 2022 na adresu:
Nadační fond Scientia
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

Způsob hodnocení prací:

  • Správní rada nadačního fondu jmenuje pětičlennou odbornou komisi, složenou z významných odborníků. Žádný z nich nemůže být spoluautorem hodnocených prací.
  • Odborná komise předloží návrh na ocenění správní radě.
  • O udělení cen rozhoduje správní rada.

Podrobnosti o předání ceny budou zveřejněny nejpozději do 15. května 2022.


V Praze dne 3. ledna 2022                                                                          prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.                                                                                                                    předseda správní rady nadačního fondu

Žádost o cenu nadačního fondu Scientia za nejlepší vědecké práce studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (ve wordu zde).

Jméno a příjmení .......................................................................................................

Bydliště/Adresa...............................................................................................................

Rodné číslo ................................................................................................................

Pracoviště………………………………………………………………………………………………………………..

Kategorie pregraduální postgraduální

Přílohy:

1. Stručný životopis

2. Seznam publikovaných prací (rok vydání 2021), přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné činnosti uskutečněné v kalendářním roce 2021 (přiložte kopie publikovaných článků včetně IF/Q1-4 kvartil oboru))

3. Přehled Vašich citací dle Web of Science

Datum a podpis žadatele

Hodnocení: spravovat