1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4 – (Purkyňův ústav)

UPOZORNĚNÍ NA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Na základě dlouho očekávaného schválení MŠMT a podpisu děkana fakulty bude probíhat od 1. 3. 2023 stavební akce Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4 s předpokládaným termínem ukončení 31. 12. 2024. Zhotovitel si postupně po jednotlivých částek fasády postaví lešení, v roce 2023 budou práce zahrnovat fasádu do ul. Hlavova a vnitřní fasády ve dvorech.

V období po 16. 6. 2023 bude zahájena výměna oken, přičemž dotčené místnosti nebude možné po celou dobu používat – harmonogram výměny v konkrétních místnostech viz tabulka. 

Rekonstrukce budovy nebude ovlivňovat průběh přijímacích zkoušek.

Revitalizace obvodového pláště Albertov 4
dotčené učebny a sekretariáty v roce 2023
(montáž oken po 16.6.)
učebna harmonogram prací v měsících
DEKP1 květen - prosinec
sekretariát HIST březen - červenec
HISTS8 březen - červenec
sekretariát FARM červen - září
FARMS5, FARMS6, FARMS7 červenec - prosinec
sekretariát BIOL červen - srpen
LGES1 červen - říjen
ADIKS3, ADIKS4 květen - srpen
ostatní učebny budou dotčeny v roce 2024

Po celé období rekonstrukce bude provoz v budově omezen a je jisté, že bude mít vliv na průběh výuky i práce. Plánujete-li konference nebo jiné akce mimo výuku, prosím, počítejte s omezením a začněte řešit možnosti využití jiného prostoru včas. Kolegyně z OTP jsou připraveny hledat alternativní řešení. Je však potřeba počítat s tím, že v případě zajištění jiného prostoru v rámci univerzity budou ze strany ostatních součástí účtovány provozní náklady a náklady na pronájem.

Děkujeme předem za pochopení a spolupráci a věříme, že komplikace, které nás společně čekají, zvládneme. 

Hodnocení: spravovat