1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Profesor Aleksi Šedo byl jmenován děkanem 1. LF UK

V pondělí dne 3. září 2012 byl ve Velké aule staroslavného Karolina do funkce děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze slavnostně uveden prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 


V současnosti je pan profesor Aleksi Šedo proděkanem 1. LF UK pro grantovou problematiku a rozvoj, vede Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v jeho rámci Laboratoř biologie nádorové buňky, společné pracoviště 1. LF UK a Fyziologického ústavu AV ČR. Profesor Šedo je ženatý, manželka Liliana Raquel se narodila v Uruguay a působí jako lékařka se specializací ve vnitřním lékařství a revmatologii v Revmatologickém ústavu Praha. Dcera Klára je studentka práv na Université Paris 1 - Pantheon Sorbonne. Dnes občas profesor Šedo připomíná své dceři Kláře výhody toho, že se narodila do doby, kdy má svůj život podstatně více ve vlastních rukou než tomu bývalo „tenkrát“. A doufá, že jeho nabádání k vlastní odpovědnosti a opatrnosti před alibistickým pragmatismem nebere jen jako další podivínství z dob, kdy se slova „zavolej mi“ doprovázela gestem vytáčení ciferníku a nikoli přiložením mobilu k uchu.

Po absolvování Akademického Gymnasia v Praze začal profesor Aleksi Šedo studovat Fakultu všeobecného lékařství UK. Z důvodů charakteristických pro dobu před listopadem 1989 se sice na fakultu nedostával snadno, ale o to více si uvědomoval motivaci studovat vybraný obor. V roce 1986 ukončil profesor Šedo studia na Fakultě všeobecného lékařství a další akademické hodnosti na sebe nedaly dlouho čekat. V roce 1996 obhájil kandidátskou dizertační práci a v roce 1996 se stal docentem pro obor lékařská biochemie. V roce 2000 obhájil doktorskou dizertační práci v oboru onkologie a jmenován profesorem lékařské chemie a biochemie byl dva roky poté.

 

Profesor Šedo vedl projekty nejen v oblasti akademického, ale v rámci nadnárodní korporátní společnosti i průmyslového a "public-private partnership" výzkumu v několika evropských státech.. Má i bohaté zkušenosti v oblasti transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví.

Od roku 1993 se na 1. LF UK podílí na všech formách výuky v předmětech lékařská chemie, biochemie, molekulární biologie, patobiochemie a příbuzných předmětů, v češtině a angličtině, v bakalářských a magisterských programech. Je školitelem bakalářských a diplomových prací (1. LF UK a PřF UK) a postgraduálních studentů.

 

Je členem domácích i mezinárodních odborných společností - International Committee on Proteolysis, European Association of Neuro-Oncology, European Tissue Repair Society, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, Česká chemická společnost, Onkologická společnost ČLS JEP, Učená společnost Profesora J. V. Koštíře.

Jeho největším koníčkem jsou motorky a motorkářství. Vedle toho má rád hudbu (od moderního jazzu přes blues až po všechny odnože rocku) a nekomerční filmy.

Přáním pana profesora Šeda krom vlastní práce „v biomedicíně“ vždy bylo poznat ji ze všech jejích podstatných a ne úplně oddělitelných stránek. Z hlediska vlastní klinické práce i vědy akademické i "doopravdy" aplikované. Je rád, že se mu podařilo si tato přání během několika let a v různých zemích splnit, potkat přitom skvělé lidi mnoha profesí a získat mnoho (jak sám říká: "Jakkoli ne vždy pohodlných, ale bez výhrady užitečných") zkušeností.

Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK Inaugurace děkana 1. LF UK

Foto: Vladimír Brada, Petr Heřman

Hodnocení: (hodnotilo 58 uživatelů) spravovat