1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
edavi| tisk | spravovat

Profesor Aleksi Šedo byl jmenován děkanem 1. LF UK

V pondělí dne 3. září 2012 byl ve Velké aule staroslavného Karolina do funkce děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze slavnostně uveden prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 


V současnosti je pan profesor Aleksi Šedo proděkanem 1. LF UK pro grantovou problematiku a rozvoj, vede Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v jeho rámci Laboratoř biologie nádorové buňky, společné pracoviště 1. LF UK a Fyziologického ústavu AV ČR. Profesor Šedo je ženatý, manželka Liliana Raquel se narodila v Uruguay a působí jako lékařka se specializací ve vnitřním lékařství a revmatologii v Revmatologickém ústavu Praha. Dcera Klára je studentka práv na Université Paris 1 - Pantheon Sorbonne. Dnes občas profesor Šedo připomíná své dceři Kláře výhody toho, že se narodila do doby, kdy má svůj život podstatně více ve vlastních rukou než tomu bývalo „tenkrát“. A doufá, že jeho nabádání k vlastní odpovědnosti a opatrnosti před alibistickým pragmatismem nebere jen jako další podivínství z dob, kdy se slova „zavolej mi“ doprovázela gestem vytáčení ciferníku a nikoli přiložením mobilu k uchu.

Po absolvování Akademického Gymnasia v Praze začal profesor Aleksi Šedo studovat Fakultu všeobecného lékařství UK. Z důvodů charakteristických pro dobu před listopadem 1989 se sice na fakultu nedostával snadno, ale o to více si uvědomoval motivaci studovat vybraný obor. V roce 1986 ukončil profesor Šedo studia na Fakultě všeobecného lékařství a další akademické hodnosti na sebe nedaly dlouho čekat. V roce 1996 obhájil kandidátskou dizertační práci a v roce 1996 se stal docentem pro obor lékařská biochemie. V roce 2000 obhájil doktorskou dizertační práci v oboru onkologie a jmenován profesorem lékařské chemie a biochemie byl dva roky poté.

 

Profesor Šedo vedl projekty nejen v oblasti akademického, ale v rámci nadnárodní korporátní společnosti i průmyslového a "public-private partnership" výzkumu v několika evropských státech.. Má i bohaté zkušenosti v oblasti transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví.

Od roku 1993 se na 1. LF UK podílí na všech formách výuky v předmětech lékařská chemie, biochemie, molekulární biologie, patobiochemie a příbuzných předmětů, v češtině a angličtině, v bakalářských a magisterských programech. Je školitelem bakalářských a diplomových prací (1. LF UK a PřF UK) a postgraduálních studentů.

 

Je členem domácích i mezinárodních odborných společností - International Committee on Proteolysis, European Association of Neuro-Oncology, European Tissue Repair Society, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, Česká chemická společnost, Onkologická společnost ČLS JEP, Učená společnost Profesora J. V. Koštíře.

Jeho největším koníčkem jsou motorky a motorkářství. Vedle toho má rád hudbu (od moderního jazzu přes blues až po všechny odnože rocku) a nekomerční filmy.

Přáním pana profesora Šeda krom vlastní práce „v biomedicíně“ vždy bylo poznat ji ze všech jejích podstatných a ne úplně oddělitelných stránek. Z hlediska vlastní klinické práce i vědy akademické i "doopravdy" aplikované. Je rád, že se mu podařilo si tato přání během několika let a v různých zemích splnit, potkat přitom skvělé lidi mnoha profesí a získat mnoho (jak sám říká: "Jakkoli ne vždy pohodlných, ale bez výhrady užitečných") zkušeností.


Foto: Vladimír Brada, Petr Heřman


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 13986 poslední aktualizace: zburi, 27.01.2015
Hodnocení: (hodnotilo 58 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít