1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přihlaste se do výběrového řízení pro zaměstnaneckou mobilitu Erasmus

 

MOBILITA ZAMĚSTNANCŮ ERASMUS+

INFORMACE PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ A PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZAMĚSTNANCE V PROGRAMU ERASMUS+

Přihlaste se do dalšího kola výběrového řízení pro zaměstnaneckou mobilitu Erasmus, pro 2. kvartál roku 2024 tj. pro mobility v měsících duben, květen a červen.

Přihlašování bude probíhat online prostřednictvím IS Věda, kam mají po přihlášení prostřednictvím Centrální autentizační služby (CAS) přístup všichni zaměstnanci univerzity, konkrétně v modulu PAS (Projekty a soutěže): https://is.cuni.cz/veda

Možnost založit a vyplnit žádost bude aktivní do 29. února do 15:00. Manuál pro uživatele k orientaci v systému je v rámci systému k dispozici.

Kritéria hodnocení zůstávají stejná jako u minulých VŘ: celkový záměr mobility, využitelnost v praxi, odborná a jazyková způsobilost uchazeče, délka pobytu (preferovány jsou kratší pobyty), frekvence výjezdů (priorita je dána prvovýjezdům) a délka zaměstnaneckého poměru na fakultě.

Povinnou přílohou k přihlášce do VŘ vyplněný Mobility Agreement (v příloze) s předběžným programem výjezdu. Pro přihlášení do VŘ stačí nahrát do IS věda dokument BEZ PODPISŮ na poslední straně, s partnerskou institucí je ale potřeba mít případný výjezd dopředu domluvený.

Náplň mobility musí splňovat charakter školení či výuky, není možné za náplň mobility považovat pouze dojednávání spolupráce.

Více informací k zaměstnanecké mobilitě Erasmus najdete na fakultním webu:

MOBILITA VĚDECKO-PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ERASMUS+ - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Výběr účastníků hodnotí a schvaluje fakultní komise v čele s proděkanem pro zahraničí vztahy 1. LF UK. Vybraní účastníci jsou následně nominováni na rektorát, kde jsou nominace dále potvrzeny či zamítnuty.

Zájemce o zaměstnaneckou mobilitu Erasmus si dovolujeme upozornit, že veškeré náklady nad rámec účastnické smlouvy budou hrazeny z provozních prostředků vysílajícího pracoviště.


Formulář ke stažení níže:

 

Hodnocení: spravovat