1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Poruchy spánku – premiéra webinářů 1. LF UK v rámci Týdne mozku 2022

Jak se změnil pohled na centrální hypersomnie od doby doc. Rotha?

Doc. MUDr. Bedřich Roth, zakladatel spánkové medicíny v České republice, se zaměřil s celosvětovým ohlasem zejména na nejzávažnější onemocnění této skupiny – na narkolepsii a hypersomnii. Jde o onemocnění projevující se zvýšenou tendencí k dennímu usínání, která vedou k výrazné invalidizaci, pokud nejsou správně diagnostikována a léčena. Za uplynulých 30 let se klasifikace centrálních hypersomnií rozšířila na 8 klinických jednotek, které zahrnují mimo jiné i poruchy spánku u řady neurologických i psychiatrických onemocnění včetně abúzu léků a návykových látek či behaviorální restrikci spánku s následnou ospalostí během dne. Přednáška zahrnuje diagnostická kritéria jednotlivých klinických jednotek, dostupnost a efektivitu léčby a u nejzávažnějších klinických poruch (narkolepsie 1. typu provázená kataplexií, idiopatická hypersomnie, Kleine-Levinův syndrom) i současný pohled na jejich etiopatogenezi.

Přednášející:

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Lékařka, vědkyně a vysokoškolská pedagožka prof. Soňa Nevšímalová je profesorkou oboru neurologie. Zaměřuje se na spánkovou medicínu a dětskou neurologii, v letech 1997–2006 byla přednostkou Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze.
Odkaz na webinář ZDE.


Webinář o objevu a fungování vynálezu (CPAP), který léčí obstrukční spánkovou apnoe

Obstrukční spánková apnoe je velmi časté onemocnění s mnoha významnými kardiovaskulárními, metabolickými a neuropsychiatrickými důsledky. Je způsobena opakujícími se uzávěry horních cest dýchacích při spánku. V roce 1981 byla poprvé vyzkoušená a popsaná léčba, která je v současnosti považována za nejefektivnější a nejdůležitější, a to trvalý přetlak v dýchacích cestách (CPAP – continuous positive airway pressure). Přednáška přináší podrobnosti o CPAP, o jeho objevu australským pneumologem Colinem Sullivanem, o dalším vývoji této léčby a o telemetrickém vedení léčby obstrukční spánkové apnoe.

Přednášející:

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Vědecký pracovník, lékař a vysokoškolský učitel prof. Karel Šonka habilitoval v roce 1996 a v roce 2003 byl jmenován profesorem neurologie na Univerzitě Karlově. V té době byl také již na Neurologické klinice vedoucím Centra pro poruchy spánku a bdění a později Monitorovací jednotky, kde navázal na tradici založenou doc. Rothem a rozvíjenou prof. Nevšímalovou.

Odkaz na webinář ZDE.

Zpožděná fáze spánku – civilizační problém

Zpožděná fáze spánku je nejčastější poruchou cirkadiánního rytmu. Maximum výskytu je patrné v období dospívání, kdy se objevuje v 7–16 %. Spánek nastupuje nejméně o 2 hodiny později oproti obvyklé době usínání a trvá do dopoledních až odpoledních hodin. Při nutnosti ranního vstávání dochází k chronické spánkové deprivaci, která má u dospívajících řadu zdravotních důsledků. Výrazné je také ovlivnění kvality života a možnosti vzdělání. Je patrná komorbidita s řadou psychiatrických onemocnění. Příčina je pravděpodobně multifaktoriální, kombinují se vlivy biologické, psychické a behaviorální. Civilizační vlivy spočívají zejména v nadužívání mediální technologie. Vyšší výskyt zpožděné fáze spánku byl v některých zemích zaznamenán také v důsledku lockdownu. Léčba vyžaduje mezioborovou spolupráci, motivaci pacienta a jeho rodiny a spočívá v režimových opatřeních, psychoterapii, večerním podávání melatoninu a ranní fototerapii.

Přednášející: