1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přednášky Spolku českých lékařů (leden – březen)

DNE 24. LEDNA 2022

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

KLAUSŮV VEČER

Reprodukční medicína

Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Mašata, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

MUDr. K. Řežábek, CSc.: Srovnání výsledků našeho CARu s výsledky celorepublikového NRARu (Národního registru AR) (15 min.)

as. MUDr. S. Jirsová, Ph.D.: Možnosti péče o onkologické pacienty a pacienty s hrozící ztrátou fertility v našem CARu (15 min.)

Ing. Olga Teplá, Ph.D., MUDr. Ivana Kratochvílová: Kryo oocytů na našem pracovišti (10 min.)

Ing. Olga Teplá, Ph.D.: Vizualizace dělícího vřeténka oocytu a využití metody v optimalizaci IVF programu (10 min.)

MUDr. R. Čábela: Kazuistika: Těhotenství pacientky s hrozícím ovariálním selháním po kryokonzervaci oocytů a vizualizaci dělícího vřeténka (10 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 31. LEDNA 2022

Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

KUKULŮV VEČER

Trendy v chirurgii – co nového na I. chirurgické klinice

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Předsedající: MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

prof. MUDr. Z. Krška, DrSc.: Úvod

MUDr. P. Dytrych: PIPAC – nová forma intraabdominální aplikace chemoterapie

MUDr. M. Lochman: Možnosti ICG zobrazení v chirurgii

doc. MUDr. J. Ulrych, Ph.D., Ing. J. Herčík: Virtuální realita na operačním sále

MUDr. P. Baňař: Pokroky v diagnostice a léčbě zlomenin patní kosti

doc. MUDr. D. Michalský, Ph.D.: Vývoj laparoskopických instrumentárií

Diskuze 30 min.

DNE 7. ÚNORA 2022

Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Michal Kršek CSc., MBA

CHARVÁTŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Michal Kršek CSc., MBA

Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

MUDr. J. Křížová Ph.D.: Energie nebo bílkoviny?

MUDr. O. Pšenička: Má intenzivní péče vždy žádoucí výsledky?

MUDr. A. Valeriánová Ph.D.: Poresuscitační péče – nová doporučení 2021

MUDr. J. Malík, CSc.: Kardiorenální selhání

MUDr. T. Janota, CSc.: Betablokátory všem?

Diskuze 30. min.

DNE 14. ÚNORA 2022

MAYDLOVA VÝROČNÍ PŘEDNÁŠKA

"Quo vadis chirurgia pediatrica"

Přednášející: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek CSc., MBA

DNE 21. ÚNORA 2022

Přednáškový večer Interní kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

JONÁŠŮV VEČER

Nové směry v interní medicíně

Koordinátor: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

prof. MUDr. I. Rychlík, CSc.: Úvod (5 min.)

MUDr. N. Uzlová: Jak se změnil interně nemocný pacient v posledních 20 letech? (15 min.)

doc. MUDr. J. Hajer, Ph.D.: Robotická endoskopie – science-fiction nebo realita? (15 min.)

doc. MUDr. L. Brunerová, Ph.D.: Co přinesly moderní technologie diabetologii? (15 min.)

prof. MUDr. I. Rychlík, CSc., MUDr. M. Havrda, MHA, E. Zolotov: Predikce přežití pacientů s COVID-19 (15min.)

Diskuze 30. min.

DNE 28. ÚNORA 2022

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

SEKLŮV VEČER

Od člověka k experimentu a zpět v lékařské biologii a genetice

Koordinátor: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

prof. MUDr. O. Šeda, Ph.D.: Úvod (5 min.)

RNDr. K. Hirschfeldová, Ph.D.: Význam využití interdisciplinárních panelů genů při diagnostice dětských pacientů s malým vzrůstem (15 min.)

doc. MUDr. F. Liška, Ph.D.: Haploinsuficience Plzf zmírňuje metabolický syndrom u potkanů se spontánní hypertenzí (15 min.)

Mgr. L. Šlachtová, Ph.D.: Genetické determinanty a rizikové faktory amyotrofické laterlání sklérozy (15 min.)

prof. MUDr. O. Šeda, Ph.D.: Význam genetických aspektů v konceptu DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease) (15 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 7. BŘEZNA 2022

Přednáškový večer II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

PELNÁŘŮV VEČER

Sportovní kardiologie

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

prof. MUDr. A. Linhart, DrSc.: Úvod (5 min.)

doc. MUDr. V. Tuka, Ph.D.: Role kardiologa v preparticipačním skríningu sportovců (15 min.)

doc. MUDr. D. Zemánek, Ph.D.: Hypertrofie levé komory – atletické srdce nebo kardiomyopatie?(15 min)

doc. MUDr. Š. Havránek, Ph.D.: Fibrilace síní a sport (15 min.)

MUDr. M. Chochola, CSc.: Sportovní angiologie (15 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 14. BŘEZNA 2022

Přednáškový večer Centra diabetologie IKEM Praha

Přednosta: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Moderní pohled na syndrom diabetické nohy

Koordinátor: MUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPH

Předsedající: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

MUDr. R. Bém, Ph.D., MHA: Telemedicína a moderní technologie u syndromu diabetické nohy

MUDr. M. Dubský, Ph.D., FRSPH: Buněčná terapie ischemické choroby dolních končetin u diabetiků - máme nové vize?

MUDr. V. Fejfarová, Ph.D.: Moderní možnosti diagnostiky a terapie infekce u syndromu diabetické nohy

MUDr. J. Husáková: Sexuální dysfunkce u pacientů se syndromem diabetické nohy

MUDr. R. Jarošíková: Význam onemocnění malých tepen (small artery disease) - teorie a praxe

prof. MUDr. A. Jirkovská, CSc.: Akutní péče v podiatrii a její aplikace v ČR

MUDr. B. Sixta: Ambulantní chirurgie syndromu diabetické nohy - je čas na mikrochirurgii?

Diskuze 30 min.

DNE 21. BŘEZNA 2022

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FNM

Přednosta: prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.

KAFKŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

prof. MUDr. M. Rygl, Ph.D.: Úvodní slovo

MUDr. N. Petrášová: Atrézie jícnu

MUDr. V. Dotlačil: Léčba IBD u dětí

MUDr. M. Doucha: Současné možnosti léčby deformit hrudníku

MUDr. N. Polívka: Myofibroblastické nádory plic u dětí

MUDr. O. Zein el Dine: Poranění pankreatu

Diskuze 30 min.

DNE 28. BŘEZNA.2022

24. večer Spolku slovenských lékařů v Bratislavě

Předsedající: prof. Michal Kršek, CSc.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

předseda vědecký sekretář

Vzdělávací akce jsou pořádány dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity. Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro studenty 1. LF UK Praha


 

Hodnocení: spravovat