1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pravidelné přednáškové večery Spolku lékařů českých v dubna - červnu 2021

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci dubnu - červnu 2021 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Za současné epidemiologické situace probíhají přednáškové večery až do odvolání on-line (přihlášení viz: scl-praha.cz).

DNE 12. DUBNA 2021

Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

HENNERŮV VEČER

Demyelinizační onemocnění CNS

Koordinátoři: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

1. Eva Kubala Havrdová: Roztroušená skleróza - stále ještě neovlivnitelný osud?

2. Dana Horáková: Aktivita roztroušené sklerózy

3. Tomáš Uher: Přehlížená kognice

4. Petra Nytrová: Za horizontem roztroušené sklerózy: neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra, MOG encefalomyelitida a autoimunitní encefalitidy

Diskuze - 30 min.


DNE 19. DUBNA 2021

Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě

Přednosta: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

TRAPLŮV VEČER

Císařské řezy a související problematika

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1. Jaroslav Feyereisl,: Úvodní slovo. (5 minut)
2. Petr Velebil.: Indikace, frekvence-epid data, Montgomery Case. (10 min)
3. Petr Křepelka:Technika císařského řezu. (10 min)
4. Hynek Heřman: Komplikace - dehiscence DDS, MAP, interaktivita. (10 min)

5. Zbyněk Straňák: Datace císařského řezu a názor neonatologa. (10 min)

6 Ladislav Krofta: Pro a proti vaginálnímu porodu a porodu per SC. (10 min)

7. Jaroslav Feyereisl: Závěr. (5 min)

Diskuze - 30 min.


DNE 26. DUBNA 2021

Přednáškový večer Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc.

SMETANŮV VEČER

Ortopedická léčba neurogenního postižení pohybového aparátu

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1. Tomáš Trč: Úvod (5 min.)

2. Alena Schejbalová.: Mezioborová spolupráce při terapii neurogenních onemocnění. (5 min)

3. Josef Kraus: Dětská mozková obrna (DMO) z pohledu neurologa. (10 min)

4. Alena Schejbalová: Dětská mozková obrna z pohledu ortopéda. (10 min)

5. Alena Schejbalová: Neurogenní onemocnění kromě DMO a možnosti terapie. (10 min)

6. Pavel Smetana: Morbus Charcot-Marie-Tooth. (10 min.)

7. Tomáš Trč: Závěr. (5 min.)

Diskuze - 30 min.


DNE 3. KVĚTNA 2021

Přednáškový večer Revmatologického ústavu Praha

Přednosta: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

LENOCHŮV VEČER

Aktuální témata v revmatologii

Koordinátor: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

1. Jiří Vencovský: COVID-19 a revmatická onemocnění

2. Karel Pavelka: Nová Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu axiálních spondyloartritid.

3. Ladislav Šenolt: Obtížně léčitelná revmatoidní artritida.

4. Heřman Mann: Diferenciální diagnóza zvýšené hladiny kreatin kinázy. –

Diskuze - 30 min.


DNE 10. KVĚTNA 2021

Přednáškový večer Kliniky nefrologie IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

BRODŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.

1. Ondřej Viklický: Úvod - Dopad současné pandemie na transplantační programy.

2. Marek Novotný: Klinické projevy a management onemocnění covid-19 u vulnerabilní skupiny nemocných se selháním ledvin (TX + HD).

3. Mária Čižmárová: Humorální odpověď proti SARS-CoV-2 u nemocných po transplantaci ledviny.

4. Alena Paříková: Cévní přístup – Achillova šlacha dialyzační léčby?

5. Jitka Štěpánková: Hyperparathyreosa v ordinaci nefrologa.

Diskuze – 30 min.


DNE 17. KVĚTNA 2021

Přednáškový večer Anatomického ústavu 1. LF UK

Přednosta: prof. MUDr. Karel Smetana jr., DrSc.

PURKYŇŮV VEČER

Anatomická věda má stále co říci

Koordinátor: prof. MUDr. Karel Smetana jr., DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

1. Karel Smetana: Úvod. (5 min)

2. Ondřej Naňka, Jan Štulík.: Můžeme se ještě dnes dozvědět něco nového o dens axis? (15 min)

3. Karolína Strnadová, Přikryl P, Frýdlová J., Vokurka, M., Šmigová J., Dvořánková B., Lacina L., Kolář M., Novotný J., Brábek J., Smetana K. jr.: Exosomy: regulátory nádorové biologie? (15 min)

4. Martina Gregorovičová.: Evoluce převodního systému srdečního: co se můžeme dozvědět od plazů? (15 min)

5. Ivo Klepáček, Andrej Shbat: Restaurování plejtváka pro srovnávací účely. (15 min)

Diskuze - 30 min.


DNE 24. KVĚTNA 2021

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

POLÁKŮV VEČER

Současné možnosti multidisciplinárního přístupu u komplikací v chirurgii

Koordinátor: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

1. Robert Gürlich: Úvod - Multidisciplinární přístup k chirurgické komplikaci- standard současnosti? (5 min.)

2. Martin Oliverius, Jan Hajer: Poranění biliárního stromu - problém stále aktuální. (10 min.)

3. Lukáš Havlůj, Klára Fejfarová: Intraabdominální kolekce a abscesy-možnosti multidisciplinárního a miniinvazivního přístupu. (10 min.)

4. Jan Bafrnec, Slavomír Rokošný , Peter Baláž: Poranění cévního systému nejen v traumatologii. (10 min.)

5. Jan Gojda: Fyzická zdatnost jako determinanta pooperačních komplikací a možnosti jejího ovlivnění. (10 min.)

Diskuze – 30 min.


DNE 31. KVĚTNA 2021

Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

PRUSÍKŮV VEČER

Večer věnovaný 75. výročí založení IV. Interní kliniky

Koordinátor: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc

Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

1. Aleš Žák: Historie IV. Interní kliniky. (8 min.)

2. Radan Brůha: Vývoj léčby virových hepatitid a dalších chronických jaterních chorob. (10 min.)

3. Tomáš Krechler: Diagnostika a léčba onemocnění pankreatu. (10 min.)

4. Aleš Novotný.: Pokroky v léčbě nespecifických střevních zánětů. (10 min.)

5. Aleš Žák: Pokroky v diagnostice a léčbě dyslipidémií. (10 min.)

6. František Novák.: Postavení nutriční podpory v dnešní medicíně. (10 min.)

Diskuze - 30 min.


DNE 7. ČERVNA 2021

Přednáškový večer Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha

Přednosta: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

PLACÁKŮV VEČER

Civilizační choroby – výzvy interní medicíny v 21. století

Koordinátor: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

1. Úvodní slovo přednosty kliniky. (5 min.)

2. Martin Malý: Kardiologické oddělení. (10 min.)

3. Patrik Jarkovský: Kardiostimulace His-Purkyňova převodního systému. (10 min.)

4. Štěpán Suchánek: Hepatogastroenterologické oddělení. (10 min.)

5. Ján Csomor: Akutní pankreatitida. (10 min.)

6. Petr Hříbek Hepatocelulární karcinom – Update 2021. (10 min.)

Diskuze - 30 min.

 

Hodnocení: spravovat